Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak
11 Ekim 2018 - 7:19

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN
TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2’nci maddesinin (B)
fıkrasına göre Lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5’inci maddesi; “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.“
5- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece
çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,
7-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P93,
Lise mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu P94 puanı esas alınacaktır,
10-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
11-657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
1 yıl geçmedikçe Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi (Diploma ve Geçici
Mezuniyet Belgesinin verilmesi durumunda aslı görülmek kaydıyla fotokopisi Kurumumuzca onaylanarak kabul
edilecektir.)
4- Erkek Adaylar için; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi )

5- Kimlik fotokopisi
6- Adli sicil kaydı
7- KPSS sınav sonuç belgesi (çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
8- Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge (4/A,
4/B, 4/C, 4/D)
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ( mesai saati bitimine kadar),
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın www.tipfakultesi.kku.edu.tr sayfasından temin edilecek “Başvuru
Formu”nu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen
yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir
pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURU ADRESİ : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi başvuru süresinin bitimine müteakip 10 gün içerisinde
www.tipfakultesi.kku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü yada yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Alınmaya hak kazananlardan müracaat etmemeleri yada aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde
belirlenen yedek listeden en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48/(A)-8’inci maddesine eklenmiş
olan “Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince, güvenlik soruşturması sonucu
hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
NOT: Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, sözleşmeleri
imzalanarak atamaları yapılmış olsa bile atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. İlanda bulunmayan
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa...

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro Sanatçısı...

Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM...

TÜBİTAK Kocaeli Engelli Elektrik Teknisyeni Alım İlanı

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi GEBZE KOCAELİ’de...

Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanı

Bolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 4 Sözleşmeli Sanatçı AlacakMersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Orkestra Sanatçısı (Klarinet-Flüt)...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.