Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli 5 Bilişim Personeli Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli 5 Bilişim Personeli Alacak
22 Ocak 2017 - 14:41

T.C. BAŞBAKANLIK

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2015 veya 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Bu sınavlar için belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise geçerlilik süresi sınavın yapıldığı günden itibaren 5 yıl olarak kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

c) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

d) Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

e) Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) AĞ ve SİSTEM UZMANI

(1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Aşağıdaki sistem sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
Microsoft Certified IT Professional (MCITP) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
Red Hat Certified Engineer (RHCE)
Red Hat Certified Architect (RHCA)

Windows Server 2012 R2, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri konusunda yüksek hâkimiyete sahip olmak,
Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları konusunda deneyimli olmak,
VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hâkimiyete sahip olmak ,
Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover Cluster) kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN) ,sanal ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS, IPS, içerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde en az 5(beş) yıl çalışmış olmak,
Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk yönetimi sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,
Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
Tercihen:

Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Cisco Certified Network Professional – Data Center (CCNP Data Center)

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) ilgili asgari 5(beş) yıl deneyim (kurulum, yönetim) sahibi olmak,
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
GIAC Penetration Tester (GPEN)
GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
Offensive Security Certified Professional (OSCP)
Licensed Penetration Tester (LPT)
Certified Ethical Hacker (CEH)
Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
Tercihen:

1. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

YAZILIM UZMANI ( .NET )
( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) ikisini toplamda en az 5(beş) yıl kullanmış olmak,
İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 5(beş) yıl deneyimli olmak,
T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
Visual Studio kullanımında en az 5(beş) yıllık deneyime sahip olmak,
.NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) ile daha önce en az 5(beş) uygulama geliştirmiş olmak,
Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
ASP.NET MVC ile en az 5.000 kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
Entity Framework konusunda en az 2(iki) yıllık deneyime sahip olmak,
Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında en az 5(beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak,
Internet Information Services (IIS) 7.0 ve 8.0 teknolojilerine hakim olmak,
Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

İŞ ANALİSTİ
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. En az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

3. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

4. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

5. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

6. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

7. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

8. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

9. İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanabiliyor olmak,

10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,

12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

16. Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

17. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,

18. İlişkisel veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
Tercihen:

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

1.1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)

1.2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)

1.3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)

1.4. Project Management Associate Certificate (PMA)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER:
1.

Başvuru Formu

Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

2.

Özgeçmiş

3.

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren

Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4.

Mesleki Tecrübe

Şartını Gösteren

Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5.

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

6.

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

7.

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

8.

Erkek Adaylar için

Askerlik ile İlişiği

Bulunmadığına İlişkin

Belge

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

10.

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 23/01/2017 tarihinde başlayıp 06/02/2017 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.
Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat – ANKARA – TÜRKİYE

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 09/02/2017 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1 BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 10/02/2017 tarihi saat 17:00’aa kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 17/02/2017 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 17/02/2017 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2 SINAV KONULARI
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3 SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 20/02/2017 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 4.687,27 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1 POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Sıra No

Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday

Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

1

10

Ağ ve Sistem Uzmanı

3 Katına kadar

2

1

10

Bilgi Güvenliği Uzmanı

3 Katına kadar

3

2

20

Yazılım Uzmanı

2 Katına kadar

4

1

10

İş Analisti

2 Katına kadar

Toplam

5

50

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 8. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat – ANKARA – TÜRKİYE

Telefon: + 90 312 218 4000

Faks : + 90 312 218 4049

E-Posta: info@ytb.gov.tr

Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker