İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak
23 Kasım 2016 - 8:46
İlan Başvuru Süresi Devam Ediyor.

BAŞVURU TARİHLERİ : 23-11-2016 / 22-12-2016

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 26.12.2016 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla toplam (10) personel alınacaktır.

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma

Süresi

Yazılım Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam

Zamanlı

Sistem ve Veritabanı Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2,8 katı Tam

Zamanlı

A Nitelikli yazılımcı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2,4 katı Tam

Zamanlı

B Nitelikli Yazılımcı 5 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam

Zamanlı

C Nitelikli Yazılımcı 2 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 1,5 katı Tam

Zamanlı

ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Yazılım Yöneticisi( 1 Kişi )
1. Tasarım ve mimari kalıplar gibi mimari modelleme konularına hakim olmalıdır. Yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olduğunu belgelendirmelidir.
2. Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgili ve tecrübeli. Özellikle scrum yazılım geliştirme metoduna hakim olduğunu belgelendirmelidir.
3. Yazılım geliştirme ekibinin uygulama geliştirme sırasında karşılaştığı problemleri analiz edip çözümler üretip üretkenliği ve üretim kalitesini arttırabilmelidir.
4. MS Project kullanmayı bilen ve işleri TFS(Team Foundation Server) ile entegre şekilde takip edebilmeli ve raporlayabilmelidir.
5. İleri derecede TFS yönetimi ve konfigürasyonu bilgisine sahip olmalıdır.
6. İleri derecede IIS bilgisine sahip olmalıdır.
7. MSBuild scriptlerinin geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
8.Servis yönelimli mimari ve katmanlı mimari tasarımı ve katmanlar arası haberleşme konseptlerine hakim olmalıdır.
9. Microsoft .Net framework konusunda derin bilgi sahibi olmalıdır.
10. Dependency Injection, IoC, Dynamic Assembly, Reflection, Plugin tabanlı uygulama geliştirme, Reflection.Emit, Code Generation ve WCF konuları ile uğraşmış olmalıdır.
n.Multithreading ve Parallel Programming ve Gridding tecrübesine sahip olmalıdır.
12. TCP, UDP Socket programlama ile uğraşmış, session yönetimi olan ve yoğun kullanılan bir socket server yazabilecek tecrübeye sahip olmalıdır.
13. İş katmanı modelleme, Domain Design, Connection ve Transaction yönetimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
14. Performans ve ölçeklenebilirlik konularında tecrübeli olmalıdır.
15. Logging, tracing, exception handling, session ve cache yönetimi, security ve rol yönetimi, veri erişim katmanı (ORM tool’larına hakim) konularında tecrübe sahibi olmalıdır. (tercihen enterprise bir uygulama için framework tasarlamış ve geliştirmiş)
16. İlişkisel veritabanları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
17. Farklı teknolojilere ait kaynak kodların versiyon yönetiminde tecrübe sahibi olmalıdır.
18. İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
19. SQL Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
21. Sunucu teknolojileri ve kurulumlarında tecrübeli olmak,
22. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server ürünleri yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübeli olmalıdır.
23. Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
24. Veri yapıları oluşturma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır,
25. Yedekleme, felaket kurtarma stratejileri ve uygulamalarında tecrübeli olmalıdır,
26. İleri derecede veritabanı performans ve T-SQL iyileştirme bilgisine sahip,
27. Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde SQL veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,
28. Backup, restore, transaction log, availability, mirroring konularında bilgi sahibi,
29. Uygulama sunucuları (Microsoft IIS) alt yapısı yönetimi konusunda bilgi sahibi,
30. Yüksek seviye erişilebilirlik, kümeleme (clustering), yük dengeleme (load balancing) konularında bilgi sahibi,
31. Karşılaşılan sorunlar karşısında yaratıcı, pratik çözümler üretme bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olmalıdır.
32. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
33. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
Sistem ve Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi)
1. Tasarım ve mimari kalıplar gibi mimari modelleme konularına hakim olmalıdır. Yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olduğunu belgelendirmelidir.
2. Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgili ve tecrübeli olmalıdır. Özellikle scrum yazılım geliştirme metoduna hakim olduğunu belgelendirmelidir.
3. Yazılım geliştirme ekibinin uygulama geliştirme sırasında karşılaştığı problemleri analiz edip çözümler üretip üretkenliği ve üretim kalitesini arttırabilmelidir.
4. MS Project kullanmayı bilen ve işleri TFS(Team Foundation Server) ile entegre şekilde takip edebilmeli ve raporlayabilmelidir.
5.1leri derecede TFS yönetimi ve konfigürasyonu bilgisine sahip olmalıdır.
6.1leri derecede IIS bilgisine sahip olmalıdır.
7. MSBuild scriptlerinin geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
8.Servis yönelimli mimari ve katmanlı mimari tasarımı ve katmanlar arası haberleşme konseptlerine hakim olmalıdır.
9. Microsoft .Net framework konusunda derin bilgi sahibi olmalıdır.
10. Dependency Injection, IoC, Dynamic Assembly, Reflection, Plugin tabanlı uygulama geliştirme, Reflection.Emit, Code Generation ve WCF konuları ile uğraşmış olmalıdır.
U.Multithreading ve Parallel Programming ve Gridding tecrübesine sahip olmalıdır.
12. TCP, UDP Socket programlama ile uğraşmış, session yönetimi olan ve yoğun kullanılan bir socket server yazabilecek tecrübeye sahip olmalıdır.
13. İş katmanı modelleme, Domain Design, Connection ve Transaction yönetimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
14. Performans ve ölçeklenebilirlik konularında tecrübeli olmalıdır.
15. Logging, tracing, exception handling, session ve cache yönetimi, security ve rol yönetimi, veri erişim katmanı (ORM tool’larına hakim) konularında tecrübe sahibi olmalıdır. (tercihen enterprise bir uygulama için framework tasarlamış ve geliştirmiş)
16. İlişkisel veritabanları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
17. Farklı teknolojilere ait kaynak kodların versiyon yönetiminde tecrübe sahibi olmalıdır.
18. SQL Server’ı takip araçlarıyla sürekli izleyecek, raporlayacak ve kalite indikatörlerini takip edecek sistemlerin kurulması konularına hakim olmalıdır.
19. Sorumlu olduğu sistemler için standartların sağlanması ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır.
20. Mevcut kurulumların uzaktan yada yerinde incelenmesi, sorun tespiti ve giderilebilmelidir.
21. Sunucularının kesintisiz ve performanslı çalışmasının sağlayacak bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
22. Veritabanı ve web sunucuları arasında yük dengeleme ve konsolidasyon işlemlerine hakim olmalıdır.
23. Veritabanı ve sunucuların kurulum ve konfigürasyonlarının yapılmasına hakim olmalıdır.
24. Sunucu yada veritabanında doğabilecek sorunlara anlık müdahelede bulunacak durumda olmalıdır.
25. Sunucu ve veritabanı bazında durum raporlama ve iyileştirme önerileri sağlamayacak düzeyde olmalıdır.
26. Sistem ve network analizi, tasarımı, test ve bakım işleri ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olmalıdır.
27. Karşılaşılan sorunlar karşısında yaratıcı, pratik çözümler üretme bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olmalıdır.
28. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
29. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
30. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
A Nitelikli Yazılımcı (1 Kişi)
1. Bir proje kapsamında gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
2. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
3. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.
4. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
5. SOA mimarisi konusunda tecrübeli ve WCF konularında bilgili olmalıdır.
6. Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
8. C# ve ASP.Net dillerinde ileri derecede uygulama geliştirme yapabilmelidir.
9. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
10. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight, JSON teknolojilerine ileri derecede hakim olmalıdır.
11. Microsoft SQL ve ORACLE veri tabanlarını ileri derecede kullanabilen.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
14. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
15. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
16. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
B Nitelikli Yazılımcı (5 Kişi)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek,
2. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
3. Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
4. .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,
5. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
6. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
7. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
8. Microsoft SQL ve ORACLE veri tabanları hakkında fikir sahibi olmalıdır.
9. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak,
10. WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,
11. T-SQL programlama bilgisine sahip olmak,
12. SQL Server Reporting Services konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
14. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
15. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
C Nitelikli Yazılımcı (2 Kişi)
1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.
2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,
4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI
Yazılım Yöneticisi
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten ;
Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Veritabanı Yöneticisi, Uygulama sunucuları (Microsoft IIS), Javascript, Html, Css
Sistem ve Veritabanı Yöneticisi
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten ;
Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Veritabanı Yönetimi, Uygulama sunucuları (Microsoft IIS), Javascript, Html, Css
A Nitelikli Yazılımcı
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları
B Nitelikli Yazılımcı
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları
C Nitelikli Yazılımcı
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NE, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (4.550,74 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular 23/11/2016 ile 22/12/2016 tarihleri arasında ikc.edu.tr veya personel.ikc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 22/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı şosesi no:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 2. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)
Başvuru için İstenilen Belgeler
– Fotoğraflı Başvuru Formu,
-Özgeçmiş,
-Onaylı Mezuniyet Belgesi,
– Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü),
– Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler,
– En az iki(2) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler,
– Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
– Varsa Yabancı Dil Belgesi,
– Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun(yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0[sıfır] olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 23.12.2016 tarihinde ikc.edu.tr- personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 26.12.2016 tarihinde saat 09:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde(Balatçık Mahallesi Havaalanı şosesi no:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 2. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 27.12.2016 tarihinde ikc.edu.tr-personel.ikc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

mus_alparslan_universitesi_logoMuş Alparslan Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 2 Profesör, 9 Doçent ve 9 Yardımcı Doçent olmak üzere 20 öğretim...

itu_logoİTÜ 32 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 11 Profesör, 21 Doçent olmak üzere toplam 32 adet akademisyen...

mardin-artuklu-unv-logoMardin Artuklu Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı...

kpss-2017-gy-gk-katilmaKPSS 2017’nin Sadece Genel Yetenek Genel Kültür Oturumuna Girebilir miyim?

KPSS 2017, A grubu kadrolar ve öğretmenlik kadroları için yapılacaktır. KPSS yönetmeliğinde...

memur-hakemMemurlar Hakem Olabilir mi?

Devlet memurlarının spor müsabakalarında hakem olarak görev yapıp yapamayacağı ile hakem...

2016-dhbt-soru-cevapDHBT 2016 Soru ve Cevapları Açıklandı

KPSS 2016 Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı....

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

mardin-artuklu-unv-logo
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel AlacakMARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657...
erdek-bld-logo
Erdek Belediyesi 4 Sözleşmeli Personel AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
enerji_tabii_kaynaklar_bakanligi_logo
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli AlacakT.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ...
msb-30-soz
Milli Savunma Bakanlığı 30 Sözleşmeli Personel AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Millî...
devlet_opera_bale
Antalya Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Personel AlacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
hacettepe_uni.
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (20 kişi)Hacettepe Üniversitesi 20 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım yapılacak...
kadikoy-bld-logo
Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Tabip AlacakKADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393...
memur01
Giresun Yavuzkemal Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakGİRESUN YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393...
devlet_opera_bale
Mersin Devlet Opera ve Balesi 4 adet Sanatçı AlacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
bilim_sanayi_tic_bak_logo
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 9 Sözleşmeli Personel AlacakBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

BES'e Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi için ibrahim diyorki;

nisana ertelendi bu sanırım

Kamu Kurumları İçin Kamu Sanal Ağı KamuNet Kuruldu için ekrem diyorki;

Yani şimdi internete hiçbir şekilde girilemeyecek mi?

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Anes diyorki;

İyi günler admin bey ben 2015/3 atamasıyla atandım ve halen 4b li olarak çalışmaktayım.ayni kpss puanımla 2016/7 khk 4 bli atamada atandım. 31 aralıkt
Daha fazla 4/B Sözleşmeli
bilim_sanayi_tic_bak_logo
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak...

Kapat