İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 51 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 51 Öğretim Üyesi Alacak
18 Kasım 2016 - 3:23

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri”ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru dilekçesi;
 • YÖK formatında yayın listesi;
 • YÖK formatında detaylı özgeçmiş;
 • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 • Profesör veya Doçentlik kadrolarına başvuranların Doçentlik Belgesi
 • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 • 2 adet vesikalık fotoğraf;
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

 • Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Doç. 1 Ortodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak
Ağız, Diş Çene Radyolojisi Yrd.Doç. 1 Radyoloji Anabilim dalında uzmanlığı almış olmak
Endodonti Yrd.Doç. 1 Endodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.
Pedodonti Yrd.Doç. 1 Pedodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi (Türkçe) Prof. 1 Farmakognozi alanında Profesör olmak.
Farmasotik Mikrobiyoloji (Türkçe) Prof. 1 Mikrobiyoloji alanında Doçent veya Profesör olmak.
Analitik Kimya (Türkçe) Yrd.Doç. 1 Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya alanında doktora yapmış olmak.
Farmasotik Biyoteknoloji(İngilizce) Yrd.Doç. 1 Farmasötik Biyoteknoloji, Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Farmasotik Kimya (İngilizce) Yrd.Doç. 1 İlaç Kimyası ile ilişkili bir alanda doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Prof. 1 Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Grafik veya Resim alanında uzmanlaşmış olmak.
Takı Tasarımı Yrd.Doç. 1 Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Üniversitelerin Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerine bağlı Takı Tasarım bölümlerinde Öğretim Elemanı olarak en az bir yıl çalışmış olmak.
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof., Doç. veya Yrd.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
Medeni Hukuk Prof. veya Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak. İyi derecede Almanca bilmek tercih nedenidir.
Ticaret Hukuku Prof. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
Genel Kamu Hukuku Yrd.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Çok iyi derecede İngilizce bilmek.
Medeni Hukuk Yrd.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Yrd.Doç. 1 Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmış olmak.
Psikoloji (İngilizce) Yrd.Doç. 1 Deneysel, Gelişim veya Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Psikoloji (İngilizce) Yrd.Doç. 1 Gelişim Psikolojisi alanında doktora çalışmaları yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Yrd.Doç. 1 Tarih alanında doktora derecesi almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Sosyal Hizmetler Yrd.Doç. 2 Lisans ya da lisansüstü eğitimlerini Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya Psikoloji alanında tamamlamış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Prof. veya Doç. 1 Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Prof. veya Doç. 1 Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri veya Elektrik Tesisleri Mühendisliklerinde lisansüstü derecesine sahip olmak.YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Prof. veya Doç. 1 İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümlerinden lisans mezunu olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Prof. veya Doç. 1 Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Makine Mühendisliği (İngilizce) Prof. veya Doç. 1 Makine Mühendisliği alanından lisans derecesi almış olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim konularından birinde lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Mimarlık (İngilizce) Prof. veya Doç. 2 Mimarlık lisans mezunu olmak. Lisansüstü çalışmalarını Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Yrd.Doç. 1 Mühendislik alanlarında lisans derecesi almış olmak. Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması programlarından almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak.
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Yrd.Doç. 1 Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Prof. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prof. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak
Fizyoterapi Yrd.Doç. 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.
Fizyoterapi Yrd.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Odyometri Yrd.Doç. 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, KBB alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yrd.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yrd.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yrd.Doç. 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yrd.Doç. 1 Biyoloji alanında lisans derecesine sahip olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yrd.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Prof., Doç. veya Yrd.Doç. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Prof., Doç. veya Yrd.Doç. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Kardiyoloji Yrd.Doç. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doç. 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.
Tıbbi Biyokimya Yrd.Doç 1 YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker