Hacettepe Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Hacettepe Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi Alacak
24 Kasım 2016 - 9:04

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Kasım – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere(http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE,    
ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent (2) 1
     
ECZACILIK FAKÜLTESİ    
Farmasotik Kimya Doçent (3) 1
     
EDEBİYAT FAKÜLTESİ    
İngilizce Mütercim Tercümanlık Yrd. Doçent (1) (4) 1
     
EĞİTİM FAKÜLTESİ    
Fizik Eğitimi Profesör (5) 1
Kimya Eğitimi Doçent (6) 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yrd. Doçent (7) 1
     
FEN FAKÜLTESİ    
Topoloji Profesör (8) 1
     
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent (9) 1
     
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    
Bilgisayar Yazılımı Profesör (1) (10) 1
Yapı Profesör (1) (11) 1
Katıhal Fiziği Doçent  (1) (12) 1
Devreler ve Sistemler Doçent (1) 1
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Yrd. Doçent (1) (13) 1
     
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Dil ve Konuşma Terapisi Profesör (14) 1
Ergoterapi Yrd. Doçent (15) 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yrd. Doçent (16) 1
     
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Beden Eğitimi ve Spor Doçent (17) 1
     
TIP FAKÜLTESİ    
Adli Tıp Profesör (Türkçe) (1) (18) 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör (İngilizce) (1) (19) 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör (İngilizce) (1) (20) 1
Radyoloji Profesör (İngilizce) (1) (21) 1
Halk Sağlığı Doçent (Türkçe) (1) (22) 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (İngilizce) (1) (23) 1
Anatomi Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (24) 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doçent(İngilizce) (1) (25) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (26) 1
Kulak Burun ve Boğaz Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (27) 1
Radyoloji Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (28) 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (29) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (30) 1
Üroloji Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (31) 1
     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI ENSTİTÜSÜ  
     
  Yrd. Doçent (32) 1
     
KANSER ENSTİTÜSÜ    
Klinik Onkoloji Yrd. Doçent (1) (33) 1
     
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI    
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Profesör (34) 1
Keman Profesör (35) 1
Viyola Profesör (36) 1
Tiyatro Doçent (37) 1

 

AÇIKLAMALAR

 1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
 2. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak.
 3. Farmasötik Kimya alanında doktora derecesi almış olmak ve ilaç tasarımında moleküler modelleme konusunda deneyimli olmak.
 4. İngiliz Kültür araştırmaları alanında doktora derecesi almış olmak.
 5. Doçentlik unvanını Atom-Molekül Fiziği alanında almış olmak ve matematiksel fizik alanında deneyimli olmak.
 6. Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak, kimya eğitiminde problem çözme ve üstbiliş konularında deneyimli olmak.
 7. Teknoloji kullanımının sürdürülebilirliği konusunda deneyimli olmak.
 8. Düzgün Doku Uzayları Teorisi konusunda deneyimli olmak.
 9. Sürdürülebilir tasarım konusunda deneyimli olmak.
 10. Bulanık sistemler alanında deneyimli olmak.
 11. Yapı malzemeleri (yüksek performanslı lif donatılı beton) alanında deneyimli olmak.
 12. Amorf yarıiletken ince filmlerin üretimi, fotolüminesansı ve katıların optik özellikleri konusunda deneyimli olmak.
 13. Yumuşak sensörler (soft sensors) ve yumuşak robotik sistemleri (soft robotic systems) konularında deneyimli olmak.
 14. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi doktora derecesi almış olmak, çocukluk dönemi dil ve konuşma bozuklukları alanında test ve değerlendirme yöntemleri geliştirmiş olmak.
 15. İş ve Uğraş Tedavisi (Ergoterapi) alanında doktora derecesi almış olmak.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora derecesi almış olmak ve erişkin nörolojik rehabilitasyonda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
 17. Egzersiz, spor psikolojisi, fiziksel aktivite ve fiziksel benlik algısı konularında deneyimli olmak.
 18. Adli Biyoloji alanında doktora derecesi almış olmak.
 19. Jinekolojik Onkoloji ve Kolposkopi konularında deneyimli olmak.
 20. Üreme Tıbbı ve İnfertilite konularında deneyimli olmak.
 21. Çocuk radyolojisi uzmanlık belgesi sahibi olmak.
 22. Halk Sağlığı Uzmanı ve Çevre Sağlığı Yandal Uzmanı olmak.
 23. Nöropsikiyatri ve ruhsal hastalıkların genetik nörobiyolojisi konularında deneyimli olmak.
 24. Silikon ve polyester plastinasyon teknikleri sertifikalarına sahip olmak.
 25. Zor havayolunda deneyimli olmak.
 26. Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.
 27. Havayolu Cerrahisi sertifikası sahibi olmak.
 28. Meme görüntüleme konusunda deneyimli olmak.
 29. Alkol bağımlılığı ve genetiği konusunda deneyimli olmak, işlevsel manyetik rezonans konusunda eğitim almış olmak.
 30. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesi almış olmak.
 31. Androloji ve mikrocerrahi konularında deneyimli olmak.
 32. Osmanlı-Rus ilişkileri konusunda deneyimli olmak.
 33. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
 34. Senfoni ve Opera Şefliği alanında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak, en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
 35. Keman alanında Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi almış olmak.
 36. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı mezunu olmak ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak.
 37. Lisans-Lisansüstü derecelerini Tiyatro alanından almış olmak, Doçentlik unvanını Yorum-Dramatik Yazarlık alanından almış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

2017-vhki-maaslari2017 Yılı VHKİ, Şef ve Şube Müdürü Maaşları

2017 yılı VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Şef ve Şube Müdürü maaşları. 2017 yılında kamu...

resmi_gazeteKHK 681 Resmi Gazete TAM METİN

6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

regaKHK 680 Resmi Gazete TAM METİN

6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

kitap-fotoKHK 679 Resmi Gazete TAM METİN

6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

rega3 Yeni KHK Yayımlandı (06.01.2017)

2017 yılında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) resmi gazetede yayımlandı. KHK/679, KHK/680...

emekli-promosyon-tabloEmekliye Promosyon Veren Bankalar Hangileri?

Emeklilere bankalar tarafından ödenecek banka promosyonu tutarları belli oldu. Başbakan Binali...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

harran_unv_logo
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
saglik-bilimleri-univ-logo
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
agul-univ-logo
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
bulent-ecevit-unv-logo
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
universitelere-akademik-personel-alimi
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
beykent-univ-logo
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
universitelere-akademik-personel-alimi
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
trakya üniversitesi logo
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...
kirikkale_unv_logo
Kırıkkale Üniversitesi 17 Akademisyen Alım İlanıKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine,...
anadolu-unv
Anadolu Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi AlacakAnadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Husne diyorki;

Ohal durumunda istifa eden memurun yerine başka biri gelene kadar görevinden ayrılmayacağı yazıyor.Sözleşmeli öğretmenliğe geçerken de bu durum geçerl

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Hüsne diyorki;

Merhaba, Kpss 2016/2 ile bir kadroya yerleştirilsek ve evrakları yerleştiğimiz kuruma göndermesek şubattaki sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ya

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için Merve diyorki;

Sağlık meslek lisesi mezuuyum. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümüm. 2016 kpssden 87 aldim. Katipliğe başvurduğunda diyelim ki kazandım.daha son
Daha fazla Akademik Kadro İlanları
akdeniz_unv_logo
Akdeniz Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın...

Kapat