Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak
02 Kasım 2016 - 8:54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 – Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 – Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 – ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 – Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Genel Cerrahi Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Organik Kimya Heterosiklik bileşikler ve asitlik sabitleri üzerine çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Uygulamalı İstatistik Uygulamalı İstatistik ve Doğrusal olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih T.C. Tarihi Halkevleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yakınçağ Tarihi Osmanlıda toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan kurumlar hakkında araştırmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Tarihsel Türk Dili alanları ile ilgili yayımlar yapmış olmak.
Profesör 1 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ve maliyet yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Sağlık Bil. Fak. Sağlık Yönetimi   Sağlık kurumları yönetiminde doktoralı olup yönetim ve strateji alanında doçentlik ünvanını almış ve Sağlık kurumlarında “Ölçek Ekonomisi, Rekabet-Verimlilik, Örgütsel Davranış” konularında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Turizm Fak. Turizm İşletmeciliği   Makroekonomi doçenti olup, Turizm alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Karışımlarda azot transferi konusunda doktora yapmış olmak.
Profesör 1 1 Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı Badem ıslahı konusunda doktora yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Kad. Hast. ve Doğ. Kadın hastalıkları ve doğum bilgisi alanında doçent ünvanı almış ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikasına sahip olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Genel Cerrahi Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Adli Tıp Adli tıp alanında doçent ünvanını almış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast.  Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Adolesan sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Radyoloji Radyoloji alanında doçent ünvanını almış olup transplant radyolojisinde deneyimi olmak ve canlı vericili karaciğer nakli ile ilgili uluslararası yayın yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak ve hipertansiyon alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Nöroloji Demans, Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları konusunda klinik ve bilimsel çalışmaları olan, derin beyin stimulasyonu konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Sağ. Hiz. Mes. Yük. O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Yüksek lisansını genel fizik, doktorasını nükleer fizik alanında yapmış olmak, tıbbi görüntüleme teknikleri programında çalışmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Sağ. Hiz. Mes. Yük. O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Yüksek lisans ve doktorasını biyoteknoloji alanında yapmış olmak, kanser gen tedavisinde bavuloviral vektör yüklü mezenkimal kök hücrelerin taşıyıcı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Mimarlık Restorasyon Şehir Bölge Planlama Bölümü mezunu ve Kentsel Tasarım uzmanı olup Kent Arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Yapı Dolgu duvarların düzlem içi ve düzlem dışı deprem davranışları ile delikli plaklar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Mimarlık Yapı Bilgisi Çelik yapı sistemleri, Tarihi alanlarda ulaşılabilirlik ve uygulama, Malzeme ve detay bilgisi konusunda çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Makine Müh. Mekanik Temas mekaniği konusunda analitik ve sayısal çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış olup Osmanlı Anadolusundakonar göçerlerin sosya kültürel yapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.