Ahi Evran Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Ahi Evran Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak
14 Kasım 2016 - 1:00

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

  • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
  • Özgeçmiş
  • 2 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Askerlik durum belgesi
  • Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
  • Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
  • Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
  • Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

– İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

– Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra

No

Unvan Derece Adet Birim Açıklama
1 DOÇENT 1 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM/SINIF EĞİTİMİ Doçentliğini Fen eğitimi alanında almış olmak ve Fen eğitiminde analoji konusunda çalışma yapmış olmak.
2 YARDIMCI DOÇENT 3 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ/MATEMATİK EĞİTİMİ Matematik öğretiminde tahmin becerileri konusunda çalışma yapmış olmak
3 PROFESÖR 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ Doçentliğini Bakteriyoloji alanında almış olmak ve Simbiyotik azot fiksasyonu yapan bakterilerle ilgili çalışmaları bulunmak.
4 DOÇENT 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus)’nın hibernasyon modeli konusunda çalışma yapmış olmak.
5 PROFESÖR 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATAMATİK/ TOPOLOJİ Homfly polinomları hakkında çalışmalar yapmış olmak
6 PROFESÖR 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME/ MUHASEBE VE FİNANSMAN Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak.
7 YARDIMCI DOÇENT 2 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ Çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçları konusunda çalışma yapmış olmak
8 YARDIMCI DOÇENT 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ Trafik güvenliği politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.
9 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR. İlköğretim programlarında görsel okuryazarlık kazanımlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
10 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ ELEKTRİK VE ENERJİ/ELEKTRİK PR. Rüzgar enerji sistemlerinin güç akış analizine etkilerinin optimizasyonteknikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
11 YARDIMCI DOÇENT 3 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ SPOR YÖNETİCİLİĞİ Sporcularda duygusal zeka ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.
12 DOÇENT 1 1 SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doçent olmak
13 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Sakroiliak eklem ağrılarında intraartiküler radyofrekans nörotomi uygulaması konusunda çalışması olmak
14 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI Makula ödemi gelişen gözlerde bevacizumab tedavisi konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofi konusunda çalışması olmak
15 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI Diyabetik hastalarda ön kamara sıvısında antioksidan kapasite ve oksidatifstres düzeyleri konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofikonusunda çalışması olmak
16 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TOTEK board sertifikası olmak, Omuz cerrahisi konusunda tecrübeli olmak ve artroskopik olarak supraskapular ve aksiller sinir bloğu konusunda çalışması olmak
17 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kemik tümörlerinde modüler endoprotezle rekonstrüksiyon konusunda ve pediatrik ortopedi üzerine çalışması olmak
18 DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Pediatrik ortopedi alanında çalışması ve deneyimi olmak
19 PROFESÖR 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI Alt dudak kanserlerinin tedavisinde rekonstrüksiyonun estetik ve fonksiyonel sonuçları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
20 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ KARDİYOLOJİ Pulmoner embolide plazma galectin-3 seviyesinin prediktif değeri konusunda çalışması olmak
21 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonları konusunda ve neonatalpnömotoraks konusunda çalışması olmak
22 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalardaki infeksiyon etkenleri konusunda çalışması olmak
23 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/AİLE HEKİMLİĞİ Ferritin , vitamin B12 ve folat düzeylerinin gebelik üzerine etkileri konusunda çalışması olmak
24 YARDIMCI DOÇENT 2 1 TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ BİYOKİMYA Genç Yaşlarda Görülen Aterosklerotik Kalp Hastalığında CETP Taq1bPolimorfizmin Rolü konusunda çalışması olmak
25 PROFESÖR 1 1 TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Rhodococcus ruber’in hücre duvarı kimyasal kompozisyonu konusunda çalışma yapmış olmak
26 YARDIMCI DOÇENT 4 1 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ/ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/GEOTEKNİK CFRP şeritlerle güçlendirilmiş betonarme döşemelerin zımbalama davranışının deneysel incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Anlatya Kepez SYDV 2 Personel Alacak

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak Sayı 1  Çalışma...

Sakarya Serdivan Belediyesi Engelli Mimar Alacak

İş İlan No (00003976207) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

MSB Tüm Kuvvet Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli...

MSB KPSS Puanıyla Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı...

TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay Alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler Komutanlığına...

Memur Zammı Mutabakat Metni İmzalandı VİDEO HABER

Hükümet ile sendikalar arasındaki “4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”nde...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Kara Kuvvetleri KPSS 50 Puanla Subay ve Astsubay Alıyor için Yenimezun diyorki;

Neden 2017 kpss 60 puana çıkarıldı? Lütfen yine 50 olsun... Bir kaç puanla kaçırmış olmak çok fena.

450 Bin Taşeron İşçiye Maaş ve Mesai Ayarı Geliyor için Kenan çukurtaş diyorki;

Selamunaleykum ben Kenan çukurtaş 20 02 2017 Ankara incek TOKİ millet vekilleri evi 2 erapp şantiyesinde çalıştım ana firma yda taşeron firma mzd yapı

450 Bin Taşeron İşçiye Maaş ve Mesai Ayarı Geliyor için Zafer kılıç diyorki;

Selam toplam 58 gün Rumi maden baykoz elmalı nun okulları şantiyesinde çalıştım asgarileri yatırıldı geri kalan elden paralarım 2926 tl halen ödenmedi