Ahi Evran Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Ahi Evran Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak
14 Kasım 2016 - 1:00

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
 • Özgeçmiş
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Askerlik durum belgesi
 • Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
 • Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
 • Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
 • Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

– İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

– Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra

No

Unvan Derece Adet Birim Açıklama
1 DOÇENT 1 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM/SINIF EĞİTİMİ Doçentliğini Fen eğitimi alanında almış olmak ve Fen eğitiminde analoji konusunda çalışma yapmış olmak.
2 YARDIMCI DOÇENT 3 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ/MATEMATİK EĞİTİMİ Matematik öğretiminde tahmin becerileri konusunda çalışma yapmış olmak
3 PROFESÖR 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ Doçentliğini Bakteriyoloji alanında almış olmak ve Simbiyotik azot fiksasyonu yapan bakterilerle ilgili çalışmaları bulunmak.
4 DOÇENT 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus)’nın hibernasyon modeli konusunda çalışma yapmış olmak.
5 PROFESÖR 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATAMATİK/ TOPOLOJİ Homfly polinomları hakkında çalışmalar yapmış olmak
6 PROFESÖR 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME/ MUHASEBE VE FİNANSMAN Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak.
7 YARDIMCI DOÇENT 2 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ Çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçları konusunda çalışma yapmış olmak
8 YARDIMCI DOÇENT 1 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ Trafik güvenliği politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.
9 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR. İlköğretim programlarında görsel okuryazarlık kazanımlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
10 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ ELEKTRİK VE ENERJİ/ELEKTRİK PR. Rüzgar enerji sistemlerinin güç akış analizine etkilerinin optimizasyonteknikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
11 YARDIMCI DOÇENT 3 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ SPOR YÖNETİCİLİĞİ Sporcularda duygusal zeka ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.
12 DOÇENT 1 1 SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doçent olmak
13 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Sakroiliak eklem ağrılarında intraartiküler radyofrekans nörotomi uygulaması konusunda çalışması olmak
14 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI Makula ödemi gelişen gözlerde bevacizumab tedavisi konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofi konusunda çalışması olmak
15 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI Diyabetik hastalarda ön kamara sıvısında antioksidan kapasite ve oksidatifstres düzeyleri konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofikonusunda çalışması olmak
16 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TOTEK board sertifikası olmak, Omuz cerrahisi konusunda tecrübeli olmak ve artroskopik olarak supraskapular ve aksiller sinir bloğu konusunda çalışması olmak
17 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kemik tümörlerinde modüler endoprotezle rekonstrüksiyon konusunda ve pediatrik ortopedi üzerine çalışması olmak
18 DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Pediatrik ortopedi alanında çalışması ve deneyimi olmak
19 PROFESÖR 1 1 TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI Alt dudak kanserlerinin tedavisinde rekonstrüksiyonun estetik ve fonksiyonel sonuçları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
20 YARDIMCI DOÇENT 3 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ KARDİYOLOJİ Pulmoner embolide plazma galectin-3 seviyesinin prediktif değeri konusunda çalışması olmak
21 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonları konusunda ve neonatalpnömotoraks konusunda çalışması olmak
22 YARDIMCI DOÇENT 4 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalardaki infeksiyon etkenleri konusunda çalışması olmak
23 YARDIMCI DOÇENT 1 1 TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/AİLE HEKİMLİĞİ Ferritin , vitamin B12 ve folat düzeylerinin gebelik üzerine etkileri konusunda çalışması olmak
24 YARDIMCI DOÇENT 2 1 TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ BİYOKİMYA Genç Yaşlarda Görülen Aterosklerotik Kalp Hastalığında CETP Taq1bPolimorfizmin Rolü konusunda çalışması olmak
25 PROFESÖR 1 1 TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Rhodococcus ruber’in hücre duvarı kimyasal kompozisyonu konusunda çalışma yapmış olmak
26 YARDIMCI DOÇENT 4 1 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ/ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/GEOTEKNİK CFRP şeritlerle güçlendirilmiş betonarme döşemelerin zımbalama davranışının deneysel incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Gelen Aramalar:
 • kadro ilanı
 • vakıf üniversiteleri akademik kadro ilanı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

kpss-2016-sonuclari-gecerlilik-suresiKPSS 2016 Sonuçları Hangi Puan Türünde Kaç Yıl Geçerli?

KPSS 2016 sonuçları farklı puan türleri ve eğitim seviyeleri için farklı geçerlilik sürelerine...

beykent-univ-logoBeykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”...

egmlogoyeniEGM 10 adet Kadrolu Psikolog Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 İlde görev yapmak üzere 2016 KPSSP3 puanı 70 ve üzerinde olanlar...

mersin_unv_logoMersin Üniversitesi 3 Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı...

adaletbEski Uzman Erbaşlardan 4 Bin Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alınacak

Eski Uzman Erbaşlardan 4 Bin Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alınacak. 3269 sayılı Uzman...

sydvAkçakoca SYDV 1 Personel Alacak

PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 22.12.2016  İl DÜZCE İlçe AKÇAKOCA Alınacak Sayı 1  Çalışma...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

beykent-univ-logo
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
universitelere-akademik-personel-alimi
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
trakya üniversitesi logo
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...
kirikkale_unv_logo
Kırıkkale Üniversitesi 17 Akademisyen Alım İlanıKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine,...
anadolu-unv
Anadolu Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi AlacakAnadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
universitelere-akademik-personel-alimi
Munzur Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi Alım İlanıMunzur Üniversitesi Rektörlüğünden: İlan Tarihi                 ...
universitelere-akademik-personel-alimi
Avrasya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi AlacakAvrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek...
inönü
İnönü Üniversitesi 8 Akademisyen Alım İlanıİnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Şehir Üniversitesi 4 Akademisyen Alacakİstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden: ÖĞRETİM ÜYESİ...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2 Doçent Alacakİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Baltalimanı Polisevi 14 İşçi Alacak için Bedriye diyorki;

İyi aksamlar 15 yıllık bayan kuaförüyüm meslek lisesi mezunuyum is arıyorum okuyunca lütfen bana dönermişsiniz.tesekkurler

KPSS'de Hangi Kurum Hangi Taban Puanı İstiyor? için Recep Selçuk diyorki;

58 puan aldım Anadolu ihlal den mezunum nereyi tercih ederim beni lütfen bilgilendirin

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için Özge diyorki;

Merhaba. Benim sorumda şu ben meslek lisesi cocuk gelisimi mezunuyum. Ortaogretim kpssde 72 puan aldim bu puanla kendi alanima yerlesmem mumkun mu ve
Daha fazla Akademik Kadro İlanları
ondokuz_mayis_unv
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı...

Kapat