Selçuk Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Selçuk Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak
25 Ekim 2016 - 8:21

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25/10/2016 – 09/11/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1  
Edebiyat Fakültesi Rus Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1  
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Profesör 1 1 Yerel Televizyon Yayıncılığı konusunda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Profesör 1 1 Kan üre nitrojen düzeyinin gebelik üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak
Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Profesör 1 1 Biyometri alanında çalışmaları olmak
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1 Tarımda Sulama ve Su Yönetimi konusunda çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 1 Çeşitli rezin kompozit materyallerin fiziksel özelliklerinin invivo ve invntroolarak karşılaştırılmaları konusunda çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Kilikya Bölgesi Seramikleri üzerine çalışmaları olmak
Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1 Analitik Kimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, spektroflorimetrikyöntemlerle tayinler konusunda doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi Genel Fizik Doçent 1 1 Yarıiletkenlerin optik ve yarıiletken aygıtların elektriksel karakterizasyonlarıüzerine çalışmaları olmak
Fen Fakültesi Geometri Doçent 1 1 Eliptik eğriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Lineer Olmayan Zaman Serileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Doçent 1 1 Özel yetenek sınavı sonuçlarının lisans eğitim sürecine etkileri üzerine çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Doçent 1 1 Uluslararası vergileme, Vergi Uyumu ve Vergi Politikaları konusunda çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye konularında çalışmış olmak
İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Doçent 1 1  
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Doçent 1 1  
İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Doçent 1 1  
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Doçent 1 1  
Mimarlık Fakültesi Şehircilik Doçent 1 1  
Mühendislik Fakültesi Geoteknik Doçent 1 1 Killi zeminlerde kullanılan katkı malzemelerinin zeminin davranışına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Doçent 1 1 Ebelik alanında Doçent unvanı almış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Spor Bilimleri Anabilim Dalı’nda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Zaman Yönetimi ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Yöneticiler üzerine çalışma yapmış olmak
Teknoloji Fakültesi Elektrik Makineleri Doçent 1 1 Sincap Kafesli Asenkron Motorlarda Kafes Arızalarının Motor Performansına Etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Doçent 1 1 Pediatrik Kardiyoloji yandal ihtisası yapmış olmak
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd. Doç. 3 1 Behçet Hastalığı’nda SUPAR düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 1 Omurga Cerrahisi ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olması ve Eurospinesertifikası bulunması
Sivil Havacılık YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yrd. Doç. 1 1 Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi alanında çalışmış olmak
Sivil Havacılık YO Uçak Gövde-Motor Bakımı Yrd. Doç. 1 2 Makine, Mekatronik veya Uçak Mühendisliği mezunu olmak

İlginizi Çekebilecek İçerikler

erdek-bld-logoErdek Belediyesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı Belediye...

sydvKastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alım İlanı 2016

KASTAMONU / DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ...

sydvAksaray Ağaçören SYDV Personel Alım İlanı 2016

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 09.12.2016  İl AKSARAY İlçe AĞAÇÖREN Alınacak...

iskur-is-ilanlariHarran Ovası Sulama Birliği 2 Beden İşçisi Alacak

İş İlan No (00003494601) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte “TMY...

enerji_tabii_kaynaklar_bakanligi_logoEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI...

rega3 Aralık 2016 Tarihli Atamalar

Başbakanlıktan: Karar Sayısı : 2016/843 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

firat-universitesi
Fırat Üniversitesi 14 Doçent AlacakFırat Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine,...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Ticaret Üniversitesinden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda...
universitelere-akademik-personel-alimi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi AlacakAdana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin...
erciyes
Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi AlacakErciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Sağlık...
universitelere-akademik-personel-alimi
Yeditepe Üniversitesi 2 Profesör AlacakYeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Profesör Alacakİstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen...
Bilecik_Şeyh_Edebali_Üniversitesi_logo
Şeyh Edebali Üniversitesi 2 Doçent AlacakBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
selcuk_unv.
Selçuk Üniversitesi 58 Kişilik Öğretim Üyesi Alım İlanıSelçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde...
universitelere-akademik-personel-alimi
Beykent Üniversitesi 19 Akademisyen AlacakBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

BES'e Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi için ibrahim diyorki;

nisana ertelendi bu sanırım

Kamu Kurumları İçin Kamu Sanal Ağı KamuNet Kuruldu için ekrem diyorki;

Yani şimdi internete hiçbir şekilde girilemeyecek mi?

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Anes diyorki;

İyi günler admin bey ben 2015/3 atamasıyla atandım ve halen 4b li olarak çalışmaktayım.ayni kpss puanımla 2016/7 khk 4 bli atamada atandım. 31 aralıkt
Daha fazla Akademik Kadro İlanları
İzmir_Ekonomi_Üniversitesi_logo
İzmir Ekonomi Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: İlan Tarihi                     : 25.10.2016 Son Başvuru Tarihi       : 08.11.2016 Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı...

Kapat