Marmara Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Marmara Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak
22 Ekim 2016 - 10:42

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Yrd.Doç. 1 Biyoloji Öğretmenliği Alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Tarih Eğitimi Yrd.Doç. 1 Tarih Öğretmenliği Programı’nda Doktora yapmış olmak. Tarih Eğitimi Kimlik üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Yrd.Doç. 1 “Farmakognozi” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Composite(Asteraceace) familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik Yrd.Doç. 1 “Farmasötik Botanik” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Yrd.Doç. 1 Nadir Toprak İyonları Katkılı Metal Niobate bileşikleri ve nanoyapılıYittriyum Silikat İkili Sistemlerinde Sentez ve Faza Bağlı Morfoloji, Optik ve Manyetik Araştırmalar yapmış olmak ve ulusal/uluslararası SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Yrd.Doç. 1 Fosfojipsin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak, toprakta ağır metal ve florür kirliliği konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Yrd.Doç. 1 Kolombit yapılı, nadir toprak iyonu katkılı metal niobat bileşiklerinin yapısal ve optiksel özellikleri ve beyaz ışık üretimi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yrd.Doç. 1 Türk İslam Sanatı, Histografi ve Sanat Tarihi yazıcılığı alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Yrd.Doç. 1 Tarih Bölümü mezunu, Doktorasını Eski Anadolu uygarlıklarından biri üzerine yapmış, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji alanında yayınları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Yrd.Doç. 1 En az 5 yıl süresince Temel Eğitim Bölümünde görev yapmış olmak, Sanatta Yeterlik tezini Temel Sanat Eğitimi üzerine yapmış olmak ve Temel Sanat Eğitimi konularıyla ilişkili sergi yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yrd.Doç. 1 Alanında Doktor olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem Yrd.Doç. 1 Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yöneylem Araştırması ve Çok Kriterli Karar Yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Maliye Mali Hukuk Yrd.Doç. 1 Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, vergi denetimi ve vergi incelemesialanlarında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Profesör 1 Tefsir alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yrd.Doç. 1 Siyasal İletişim ve yeni medya konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo-Televizyon Yrd.Doç. 1 Radyo Televizyon bilim dalında doktora yapmış olmak. Medya ve toplum konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Bilişim Yönetimi Yrd.Doç. 1 Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışması olması.
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Yazılım Sistemleri Geliştirme Yrd.Doç. 1 Kombinatoryal optimizasyon ve stokastik modeller alanında bilimsel çalışması olması.
İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Yrd.Doç. 1 Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sayısal yöntemler, simülasyon ve bilgi teknolojileri konularında ders vermiş olmak. En az bir yüksek lisans tezi yönetmiş; fuzzy mantık, örnekleme ve tahmin teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; Hizmet sektörü ve sistemlerinin
performansı konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Yrd.Doç. 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaşam döngüsü konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yrd.Doç. 1 Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yrd.Doç. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

“Post-partum kanamalar” konusunda doktora tezi çalışması yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 Afet yönetimi üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Kriz ve risk yönetimi zarar görebilirlik analizi, sürdürülebilir gelişme konularında yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yazılım geliştirme konusunda uzman olmak ve görüntü işleme üzerine yayınları ve çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Bor Karbür Malzemelerin Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu ile üretilmesi ve imalat için deney tasarımı-optimizasyon konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yrd.Doç. 1 Uniportal videotorakoskopik işlemlerde ve pektus konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd.Doç. 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, Avrupa Plastik Cerrahi Bord Sertifikası
(EBOPRAS), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Meme kanseri sonrası meme onarımında deneyimli olmak. Yağenjeksiyonları ve kök hücre uygulamalarında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd.Doç. 1 Alerji konusunda yurtdışında eğitim almış ve bunu belgelemiş olması. Pediatrik Dermatoloji ve konnektif doku hastalıkları konusunda deneyimli olması ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olması.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Memur-Sen’den Hükümete Toplu Sözleşmelerde Son 72 Saat Uyarısı

2017 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde son 72 saate girildi. Hükümet 2018-2019 yıllarında...

Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı Alacak

Adalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24 Aralık...

İş Güvenliği Uzmanı Memurların Emekleri Boşa Gitti

Memurlar neden iş güvenliği uzmanlığı sertifikası aldı? sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. 2012...

Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017

Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...

TÜBİTAK Kocaeli Engelli Dağıtıcı Alım İlanı

İş İlan No (00003971206) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel Alacak

Safranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi (Ön...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Memurların Emekleri Boşa Gitti için ezgi sertkaya diyorki;

Yasa da bir ise yaramadi zaten. İş kazalari azalacagina artiyor.bunu da ellerine yüzlerine bulastirdilar.beceriksizler

Şefler Eşit İşe Eşit Ücret İstiyor için Şef diyorki;

amiri oldugumuz personelin maaşı bile bizden çok. Bu nasıl hiyerarşi. Emeğimiz resmen hiçe sayılıyor. Adalet Bakanlığındaki Şeflerin tazminatı ile eşi

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için anil efe diyorki;

Merhaba tıbbi görüntüleme on lisans mezunuyken kpss ortaogretime girdim. bu arada açık öğretim lisans programı bitirdim.2018 ortaöğretim kpss girip te