Marmara Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Marmara Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak
22 Ekim 2016 - 10:42

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Yrd.Doç. 1 Biyoloji Öğretmenliği Alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Tarih Eğitimi Yrd.Doç. 1 Tarih Öğretmenliği Programı’nda Doktora yapmış olmak. Tarih Eğitimi Kimlik üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Yrd.Doç. 1 “Farmakognozi” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Composite(Asteraceace) familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik Yrd.Doç. 1 “Farmasötik Botanik” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Yrd.Doç. 1 Nadir Toprak İyonları Katkılı Metal Niobate bileşikleri ve nanoyapılıYittriyum Silikat İkili Sistemlerinde Sentez ve Faza Bağlı Morfoloji, Optik ve Manyetik Araştırmalar yapmış olmak ve ulusal/uluslararası SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Yrd.Doç. 1 Fosfojipsin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak, toprakta ağır metal ve florür kirliliği konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Yrd.Doç. 1 Kolombit yapılı, nadir toprak iyonu katkılı metal niobat bileşiklerinin yapısal ve optiksel özellikleri ve beyaz ışık üretimi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yrd.Doç. 1 Türk İslam Sanatı, Histografi ve Sanat Tarihi yazıcılığı alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Yrd.Doç. 1 Tarih Bölümü mezunu, Doktorasını Eski Anadolu uygarlıklarından biri üzerine yapmış, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji alanında yayınları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Yrd.Doç. 1 En az 5 yıl süresince Temel Eğitim Bölümünde görev yapmış olmak, Sanatta Yeterlik tezini Temel Sanat Eğitimi üzerine yapmış olmak ve Temel Sanat Eğitimi konularıyla ilişkili sergi yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yrd.Doç. 1 Alanında Doktor olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem Yrd.Doç. 1 Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yöneylem Araştırması ve Çok Kriterli Karar Yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Maliye Mali Hukuk Yrd.Doç. 1 Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, vergi denetimi ve vergi incelemesialanlarında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Profesör 1 Tefsir alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yrd.Doç. 1 Siyasal İletişim ve yeni medya konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo-Televizyon Yrd.Doç. 1 Radyo Televizyon bilim dalında doktora yapmış olmak. Medya ve toplum konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Bilişim Yönetimi Yrd.Doç. 1 Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışması olması.
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Yazılım Sistemleri Geliştirme Yrd.Doç. 1 Kombinatoryal optimizasyon ve stokastik modeller alanında bilimsel çalışması olması.
İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Yrd.Doç. 1 Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sayısal yöntemler, simülasyon ve bilgi teknolojileri konularında ders vermiş olmak. En az bir yüksek lisans tezi yönetmiş; fuzzy mantık, örnekleme ve tahmin teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; Hizmet sektörü ve sistemlerinin
performansı konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Yrd.Doç. 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaşam döngüsü konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yrd.Doç. 1 Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yrd.Doç. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

“Post-partum kanamalar” konusunda doktora tezi çalışması yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 Afet yönetimi üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Kriz ve risk yönetimi zarar görebilirlik analizi, sürdürülebilir gelişme konularında yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yazılım geliştirme konusunda uzman olmak ve görüntü işleme üzerine yayınları ve çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Bor Karbür Malzemelerin Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu ile üretilmesi ve imalat için deney tasarımı-optimizasyon konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yrd.Doç. 1 Uniportal videotorakoskopik işlemlerde ve pektus konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd.Doç. 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, Avrupa Plastik Cerrahi Bord Sertifikası
(EBOPRAS), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Meme kanseri sonrası meme onarımında deneyimli olmak. Yağenjeksiyonları ve kök hücre uygulamalarında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd.Doç. 1 Alerji konusunda yurtdışında eğitim almış ve bunu belgelemiş olması. Pediatrik Dermatoloji ve konnektif doku hastalıkları konusunda deneyimli olması ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olması.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

kpss-ortaogretim-sonuclariKPSS 2016 Ortaöğretim (Lise) Sonuçları Açıklandı

20 Kasımda yapılan KPSS 2016 Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı. Sınava 3 milyon...

mus_alparslan_universitesi_logoMuş Alparslan Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 2 Profesör, 9 Doçent ve 9 Yardımcı Doçent olmak üzere 20 öğretim...

itu_logoİTÜ 32 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 11 Profesör, 21 Doçent olmak üzere toplam 32 adet akademisyen...

mardin-artuklu-unv-logoMardin Artuklu Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize 657 sayılı...

kpss-2017-gy-gk-katilmaKPSS 2017’nin Sadece Genel Yetenek Genel Kültür Oturumuna Girebilir miyim?

KPSS 2017, A grubu kadrolar ve öğretmenlik kadroları için yapılacaktır. KPSS yönetmeliğinde...

memur-hakemMemurlar Hakem Olabilir mi?

Devlet memurlarının spor müsabakalarında hakem olarak görev yapıp yapamayacağı ile hakem...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

mus_alparslan_universitesi_logo
Muş Alparslan Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi AlacakMuş Alparslan Üniversitesi 2 Profesör, 9 Doçent ve 9 Yardımcı Doçent olmak üzere...
itu_logo
İTÜ 32 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Teknik Üniversitesi 11 Profesör, 21 Doçent olmak üzere toplam 32 adet akademisyen...
firat-universitesi
Fırat Üniversitesi 14 Doçent AlacakFırat Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine,...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Ticaret Üniversitesinden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda...
universitelere-akademik-personel-alimi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi AlacakAdana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin...
erciyes
Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi AlacakErciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Sağlık...
universitelere-akademik-personel-alimi
Yeditepe Üniversitesi 2 Profesör AlacakYeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Profesör Alacakİstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen...
Bilecik_Şeyh_Edebali_Üniversitesi_logo
Şeyh Edebali Üniversitesi 2 Doçent AlacakBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Yunus diyorki;

merhaba bn 2016/7 alimiyla hemsire olarak sozlesmli atandim ama paramedik olarak kpssye girdim. Sozlemeli veya kadrolu farkli kpss puaniya farkli bolu

ÖSYM'nin web sitesi değişti için köksal diyorki;

evet, berbat. hiç kullanışlı değil. -sınav takvimi, -yerleştirme takvimi yok. inanın pek teknoloji özürlüğ değilim ama, gerçekten anlaşıl

Eskişehir Astsubay Orduevi Temizlik Görevlisi ve Bulaşıkçı (Stevard) Alım İlanı için gülsüm diyorki;

eskışehır devlet hastanesının bulaşık bolumunde calışdım 4yıl sonra cıktık bazısebeblerden salonlarda calışdım bulaşık üzerıne saygılar
Daha fazla Akademik Kadro İlanları
universitelere-akademik-personel-alimi
Işık Üniversitesi 1 Doçent Alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen...

Kapat