Necmettin Erbakan Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Necmettin Erbakan Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak
10 Eylül 2016 - 16:04

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve YükseltilmeYönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM K. UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya dalında uzman olup, obezite, osteoporoz konularında klinik araştırmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, doğum indüksiyonu konusunda uluslararası yayınlanmış çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 İnsan fetüslarında periferik sinir araştırmaları, deney hayvanlarında ilaçların toksikve teratojenik etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Türk-İslam Düşüncesi Profesör 1 1 Mevlana’da Tanrı anlayışı, çağdaş problemler ve din konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Türk-İslam Düşüncesi Profesör 1 1 İslam felsefesi, ahlak felsefesi ve değerler konularında çalışmaları bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Selçuklu Tarihi ve Ortadoğu’da Kurulan Türk Devletleri Tarihi konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Yeni Uygur ve Nogay Türkçesi konusunda çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Kişiler arası problem çözme ve çatışma çözme konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Fen öğretiminde kelime çağrışım tekniği ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Biyolojide metafor ve analojiler konusunda çalışmaları bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1 Tendon iyileşmesi ile ilgili hücre kültürü çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Nefropatoloji eğitimi almış olmak, astrositom ve menengiom konularında araştırma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 3 1 Uyku hastalıkları sertifikasına sahip olmak, polisomnografi sertifikasına sahip olmak, en az 5 yıllık süreyle uykuda solunum bozuklukları laboratuvarında çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 3 1 Mezenkimal kök hücre konusunda deneysel çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 3 1 Kent bilgi sistemleri, kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınma konularında çalışması bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Doçent 3 1 Genç basketbolda özel şut antrenmanları ve sporun ayak tabanı basınç dağılımlarına etkisi üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Doçent 3 1 Beden Eğitimi dersi öğrenci değer yönelimi ve spor alanı dersleri öğretim programları ile ilgili çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yardımcı Doçent 5 1 Gölge Badmintonu Antrenmanları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve milli takımlarda en az 5 yıl süre ile görev almış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Sigorta Hukuku ve Kara Ticaret Hukuku konularında çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 5 1 Kadına karşı şiddetle ilgili hukuki düzenlemeler konusunda çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 5 1 Aile hukukunda mutlak butlan, mukayeseli Osmanlı hukuku konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Organik kalp kapak hastalıklarının perkütan olarak yapılan tedavi şekillerinde (MitraClip ve TAVI) tecrübe sahibi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Neonatoloji uzmanlık diploması ve yenidoğanlara fonksiyonel ekokardiyografi sertifikasına sahip olmak. Yenidoğanlarda K vitamininin karaciğer enzimleri üzerine etkilerini araştıran çalışma yapmış olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 5 1 Moleküler genetik analizler için (özellikle susamda) dizi temelli markerlerin geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 5 1 Bitkilerde fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılık genleri ve sinyal iletimi ile ilgili çalışması olmak.
Gelen Aramalar:
  • necmettin erbakan ünivsosyal ve beşeri bilimler fakültesi öğretim üyeleri

İlginizi Çekebilecek İçerikler

erdek-bld-logoErdek Belediyesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı Belediye...

sydvKastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alım İlanı 2016

KASTAMONU / DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ...

sydvAksaray Ağaçören SYDV Personel Alım İlanı 2016

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 09.12.2016  İl AKSARAY İlçe AĞAÇÖREN Alınacak...

iskur-is-ilanlariHarran Ovası Sulama Birliği 2 Beden İşçisi Alacak

İş İlan No (00003494601) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte “TMY...

enerji_tabii_kaynaklar_bakanligi_logoEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI...

rega3 Aralık 2016 Tarihli Atamalar

Başbakanlıktan: Karar Sayısı : 2016/843 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

firat-universitesi
Fırat Üniversitesi 14 Doçent AlacakFırat Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine,...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Ticaret Üniversitesinden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda...
universitelere-akademik-personel-alimi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi AlacakAdana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin...
erciyes
Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi AlacakErciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacakİstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Sağlık...
universitelere-akademik-personel-alimi
Yeditepe Üniversitesi 2 Profesör AlacakYeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde...
universitelere-akademik-personel-alimi
İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Profesör Alacakİstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen...
Bilecik_Şeyh_Edebali_Üniversitesi_logo
Şeyh Edebali Üniversitesi 2 Doçent AlacakBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
selcuk_unv.
Selçuk Üniversitesi 58 Kişilik Öğretim Üyesi Alım İlanıSelçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde...
universitelere-akademik-personel-alimi
Beykent Üniversitesi 19 Akademisyen AlacakBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

BES'e Otomatik Katılım Başbakanlık Genelgesi için ibrahim diyorki;

nisana ertelendi bu sanırım

Kamu Kurumları İçin Kamu Sanal Ağı KamuNet Kuruldu için ekrem diyorki;

Yani şimdi internete hiçbir şekilde girilemeyecek mi?

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Anes diyorki;

İyi günler admin bey ben 2015/3 atamasıyla atandım ve halen 4b li olarak çalışmaktayım.ayni kpss puanımla 2016/7 khk 4 bli atamada atandım. 31 aralıkt
Daha fazla Akademik Kadro İlanları
universitelere-akademik-personel-alimi
Aksaray Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri...

Kapat