Adana Saimbeyli SYDV 2 Personel Alım İlanı 2016

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adana Saimbeyli SYDV 2 Personel Alım İlanı 2016
01 Şubat 2016 - 22:30

SAİMBEYLİ KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Personel Alım İlanı

Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine dayanılarak 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak personel alınacaktır.

İşi Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

            İşin Süresi: Belirsiz Süreli (6 (altı) Ay Deneme Süreli)

            Personel Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 ( iki )

Personel alımı ile alakalı detaylı bilgiler http://www.saimbeyli.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
           
            Başvuru Tarihleri: 01.02.2016 –10.02.2016

            Başvuru Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden12.02.2016 tarihinde ilan edilecektir.

 

Mülakata Çağrılmaya Hak Kazanan Adayların Belgelerini Teslim Tarihi: 17.02.2016

 

Mülakat Tarihleri: Mülakat 17.03.2016-18.03.2016 tarihlerinde iki gün sürecek olup adayların hangi gün mülakata çağrılacakları Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. 

 

Kesin Sonuçlar: Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel, bedensel, ruhsal ve süreğen özrünün bulunmaması,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda yapılan değerlendirmede atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

10) Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve dengi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji,  bölümlerinin birinden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12) Kişi atandığı takdirde işe başladığı yıl içerisinde sürücü belgesi almayı taahhüt eder.

13) Başvuru tarihinden itibaren son 6 aydır Saimbeyli ilçesinde ikamet ediyor olmak, kişi atandığı takdirde Saimbeyli ilçesinde ikamet edeceğini başvurusu ile taahhüt eder.

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi ve dengi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji,  Bölümleri

b) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

c) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir

ç) Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

e) Yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen, tercihen yabancı dil (İngilizce) bilen, sosyal iletişim becerisine sahip olmak

f)  Başvuru tarihinden itibaren son 6 aydır  Saimbeyli ilçesinde  ikamet etmiş olmak, kişi atandığı takdirde Saimbeyli ilçesinde sürekli ikamet edeceğini başvurusu ile taahhüt eder.

C) BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nünhttp://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi online adresinden sistem üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuruda bulunacak adayların Saimbeyli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na istenilen belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgesi olanların ve bu tarihten sonra müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4) Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday (10 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakat 17.03.2016-18.03.2016 günlerinde saat 13:00’de Saimbeyli SYDV toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

5) Mülakat sınavında sorulacak sorular T.C. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesi Yönetmeliği, Türkiye’nin İdari Yapısı, Genel Türk Tarihi, İnkılâp Tarihi konularından oluşacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış ayrıntılı özgeçmişi

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı müracaat esnasında getirilecektir.)

3) Nüfus cüzdan fotokopisi ile Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Müd. Onaylı)

4) Geçerli dönem KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi:

5) Askerlik terhis belgesi fotokopisi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

6) Adli Sicil Kaydı.

7) 2 adet Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9) İkametgâh belgesi

E) DİĞER HUSUSLAR

1) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2) Vakıf Başkanlığı başvuru veya mülakat sonucunda personel alıp almama, aranan şartlarda aday olmaması halinde alınacak personel sayısını düşürme hakkına sahiptir. Bu konuda başvuru sahibi  hak iddia edemez. Başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

3) Vakıf Başkanlığı personel alımını her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

4) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

5) Kişi atandığı takdirde işe başladığı yıl içerisinde sürücü belgesi almayı taahhüt eder.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Mütevelli Heyetinin 29/01/2016 Tarih 2016/02 Sayılı Toplantı Kararlarına İstinaden Personel Alım İlanına Çıkılmıştır.

Not: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları mülakat öncesinde ibraz edilecektir.

 

İlanen Duyurulur

Ayrıntılı Bilgi İçin: Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı   Müdür V. Ferhat YARDIMCI  Tel: 0505 886 50 48

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker