Adana Saimbeyli SYDV 2 Personel Alım İlanı 2016

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adana Saimbeyli SYDV 2 Personel Alım İlanı 2016
01 Şubat 2016 - 22:30

SAİMBEYLİ KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Personel Alım İlanı

Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine dayanılarak 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak personel alınacaktır.

İşi Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

            İşin Süresi: Belirsiz Süreli (6 (altı) Ay Deneme Süreli)

            Personel Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 ( iki )

Personel alımı ile alakalı detaylı bilgiler http://www.saimbeyli.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
           
            Başvuru Tarihleri: 01.02.2016 –10.02.2016

            Başvuru Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden12.02.2016 tarihinde ilan edilecektir.

 

Mülakata Çağrılmaya Hak Kazanan Adayların Belgelerini Teslim Tarihi: 17.02.2016

 

Mülakat Tarihleri: Mülakat 17.03.2016-18.03.2016 tarihlerinde iki gün sürecek olup adayların hangi gün mülakata çağrılacakları Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. 

 

Kesin Sonuçlar: Saimbeyli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.saimbeyli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel, bedensel, ruhsal ve süreğen özrünün bulunmaması,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda yapılan değerlendirmede atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

10) Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve dengi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji,  bölümlerinin birinden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12) Kişi atandığı takdirde işe başladığı yıl içerisinde sürücü belgesi almayı taahhüt eder.

13) Başvuru tarihinden itibaren son 6 aydır Saimbeyli ilçesinde ikamet ediyor olmak, kişi atandığı takdirde Saimbeyli ilçesinde ikamet edeceğini başvurusu ile taahhüt eder.

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi ve dengi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji,  Bölümleri

b) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

c) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir

ç) Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

e) Yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen, tercihen yabancı dil (İngilizce) bilen, sosyal iletişim becerisine sahip olmak

f)  Başvuru tarihinden itibaren son 6 aydır  Saimbeyli ilçesinde  ikamet etmiş olmak, kişi atandığı takdirde Saimbeyli ilçesinde sürekli ikamet edeceğini başvurusu ile taahhüt eder.

C) BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nünhttp://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi online adresinden sistem üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuruda bulunacak adayların Saimbeyli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na istenilen belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgesi olanların ve bu tarihten sonra müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4) Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday (10 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakat 17.03.2016-18.03.2016 günlerinde saat 13:00’de Saimbeyli SYDV toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

5) Mülakat sınavında sorulacak sorular T.C. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesi Yönetmeliği, Türkiye’nin İdari Yapısı, Genel Türk Tarihi, İnkılâp Tarihi konularından oluşacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış ayrıntılı özgeçmişi

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı müracaat esnasında getirilecektir.)

3) Nüfus cüzdan fotokopisi ile Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Müd. Onaylı)

4) Geçerli dönem KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi:

5) Askerlik terhis belgesi fotokopisi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

6) Adli Sicil Kaydı.

7) 2 adet Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9) İkametgâh belgesi

E) DİĞER HUSUSLAR

1) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2) Vakıf Başkanlığı başvuru veya mülakat sonucunda personel alıp almama, aranan şartlarda aday olmaması halinde alınacak personel sayısını düşürme hakkına sahiptir. Bu konuda başvuru sahibi  hak iddia edemez. Başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

3) Vakıf Başkanlığı personel alımını her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

4) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

5) Kişi atandığı takdirde işe başladığı yıl içerisinde sürücü belgesi almayı taahhüt eder.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Mütevelli Heyetinin 29/01/2016 Tarih 2016/02 Sayılı Toplantı Kararlarına İstinaden Personel Alım İlanına Çıkılmıştır.

Not: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları mülakat öncesinde ibraz edilecektir.

 

İlanen Duyurulur

Ayrıntılı Bilgi İçin: Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı   Müdür V. Ferhat YARDIMCI  Tel: 0505 886 50 48

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa