TTK Avukat Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » TTK Avukat Alım İlanı
04 Ağustos 2015 - 14:01

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden;

AVUKAT GİRİŞ SINAVI

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 15/07/2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

1)  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 20/08/2015 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)Hukuk  fakültelerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan

türünden en az 70 puan almış olmak, şartları aranır.

2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 10/08/2015 tarihinde başlayacak 20/08/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Yayla Mahallesi İhsan Soy ak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) veya www.taskomuru.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda 3. maddede istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ve (Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b)Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

c)Üç adet vesikalık fotoğraf

d)05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

e)T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Sureti

f)Özgeçmiş

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

4)  SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 07/09/2015 tarih, saat: 10.00’da (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır.

Giriş sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a)Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e)Genel yetenek ve genel kültürü,

f)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

5)  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav 4. maddede yer alan dördüncü fıkranın “a” numaralı bendi için elli (50) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için on (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş (70)   olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 2 (iki) asıl aday ile 1 (bir)   yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaya yazılı bildirim yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.taskomuru.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK

Telefon: 0 (372) 259 40 00

İRTİBAT İÇİN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

  1. Mehmet DELEN

Telefon : 0 (372) 259 41 95

İRTİBAT İÇİN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI :

Şef :    Yaşar KIZILKAYA

Telefon : 0 (372) 259 43 22 – 259 43 18

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba