Tunceli Pertek SYDV Personel Alım İlanı 2015

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Tunceli Pertek SYDV Personel Alım İlanı 2015
29 Nisan 2015 - 15:45

TC.

PERTEK KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere bir (1) Personel (SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ) alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı ya da vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak (Sınavı kazananlardan tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu istenecektir.),

8) En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak,

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

1)     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 veya 2014 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

2)     En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından herhangi birinden mezun olmak.

3)     Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak.

4)     Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak.

5)     Başvuru yapanların çevreyi iyi biliyor olmaları gerekmektedir.

6)     İş bu ilan yapıldığında (27/04/2015) halihazırda Pertek merkez ya da köylerinde ikamet ediyor olmak. (ilandan sonra yapılan ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir.)

7)     İşe alınacak kişiler hiçbir şekilde tayin talebinde bulunamazlar.

İSTENEN BELGELER

a)     Kimlik fotokopisi

b)     KPSSP3 (2013 veya 2014) Sonuç Belgesi fotokopisi,

c)     Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

d)     Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

e)     2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak),

f)      Fotoğraflı Özgeçmiş(Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir.)

g)     Adli sicil kaydı,

h)     Varsa KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,

i)      Bilgisayar sertifikası ya da transkrip belgesi,

NOT: Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri  gereklidir.

DEĞERLENDİRME

1)     Sözlü sınavda adayların Anayasa Hukuku, Güncel Kültürel Konular, 2022 Sayılı Kanun ve 3294 Sayılı Kanundan sorular sorulacak, bilgisayar kullanma düzeyleri Word, Excel ve Powerpoint vb. programları kullanabilme becerileri sınanacaktır. Ayrıca muhasebe programlarını kullanabilme, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır. Eşit puan alan adaylara tekrar bu konulardan soru sorulacak ve değerlendirme sonunda en yüksek puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

2)     İyi derecede bilgisayar kullanıcısı olmak Microsoft Office, Excel ve Power Point sunu gibi programları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak tercih sebebidir.

3)     Muhasebe ve Mali konulardaki iş tecrübesi dikkate alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 27/04/201504/05/2015 tarihleri arası www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinde SYDV Personel alım ilanları linki kullanılarak online olarak yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca posta, kargo, e-mail vb. şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar istenen belgeleri 07/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar Pertek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2-Sözlü Sınav öncesinde Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar sözlü mülakata kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kaymakamlık İnternet sayfasında 08/05/2015 günü ilan edilecek, adaylara telefon ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır. Sözlü sınav 12/05/2015 Salı günü saat 13:30’da Pertek Kaymakamlığında Sözlü Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

3-Vakfımıza başvuran adaylar başka vakıflara başvuramayacak ya da başka vakıflara başvuru yapanlar vakfımıza başvuru yapamayacaktır. Durumun aksi tespit edilen adaylar başarısız sayılacaklardır.

4-Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

5-Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme İmzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

6- Başarı sıralaması yapılan adaylarımızdan sözlü sınav komisyonu mülakatı sonrasında  hak kazananlar  1 asıl ve 1 yedek olarak belirlenecektir.

 

7-Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu gereğince mal bildirimi belgesi ile kamu görevlileri etik sözleşmesi belgesini doldurarak vakfa teslim etmeleri gereklidir.

 

8-Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenmemesi halinde sınav komisyonu personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

 

9-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

10-Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

 

11-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

12- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

 

13- İşin süresi: Sözleşmeli belirsiz süreli (6 ay deneme süreli)

 

14-Sözleşmeli Personel Kamu hizmetlerinin görülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalara dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş, sağlık, eğitim vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

15- Mülakatta başarılı olup, işe başlayacak olanlar Pertek ilçe merkezinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16-  Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakfın Adı: Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi: Pertek Kaymakamlığı Pertek/Tunceli

Tel : 0 428 6512783

Web adresi: www.pertek.gov.tr

İLANEN DUYURULUR…

 

NOT: Yukarıda detayları belirtilen 1 kadro sistem üzerinden ilanla alınacaktır. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym