İstanbul Medeniyet Üniversitesi 66 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » İstanbul Medeniyet Üniversitesi 66 Öğretim Üyesi Alacak
08 Nisan 2015 - 10:04

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör – Doçent – Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

Fakültesi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Biyoelektromagnetik alanında deneyimli olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbî Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak, temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbî Farmakoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Ototoksisite alanında deneyimli olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Non-invaziv görüntüleme deneyimi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Girişimsel kardiyoloji ve transplantasyon alanlarında uluslararası sertifika sahibi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hast. Profesör 1 1 Derinin paraziter hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Halk sağlığı uzmanı olmak; temel tıp bilimleri alanında uzman veya doktora sahibi olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Profesör 1 1 Foniyatri alanında deneyimli olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbî Genetik Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 1 Diyabet, obezite ve nutrisyon konusunda deneyimli olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 2 1
Tıp Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 1 Kalp ve karaciğer transplantasyonu anestezisi konusunda deneyimli, transozofageal ekokardiografi becerisine sahip olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbî Biyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Hücre genetiği konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Yardımcı Doçent 4 1
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Afetlerde acil tıp kliniği yönetimi ile ilgili simülasyon ve bilimsel eğitim almış olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbî Pataloji Yardımcı Doçent 3 1 Nefropatoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yardımcı Doçent 4 1 İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Hematolojik maligniteli hastaların takibinde deneyimli olmak.
Edebiyat Tarih Eskiçağ Tarihi Profesör 1 1 Geç Antikçağ Hristiyanlık Tarihi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.
Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Profesör 1 1 Osmanlı arşivleri, paleografya ve diplomatika alanlarında yayın sahibi olmak.
Edebiyat Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 2 1 Osmanlı erken modern dönem maddi kültür ve tüketim kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Doçent 3 1 Osmanlı vakıf ve kurumlar tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 2 1 Tercüme ve şerh geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Bilim Tarihi Bilim Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Biyoloji doktorası yapmış olmak; botanik ve biyoloji tarihi ile ilgili yayınları olmak.
Edebiyat Bilim Tarihi Bilim Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Astronomi doktorası yapmış olmak. Astronomi tarihi üzerinde çalışıyor olmak.
Edebiyat Tarih Ortaçağ Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Yeniçağ Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı diplomasisi, uluslararası hukuk ve ticaret rejimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Osmanlı-Ortadoğu etnik ve dini kimlik ile gruplar üzerinde çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Mısır tarihi, ulema devlet ilişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Doğu Dilleri ve Ed. Fars Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 3 1 Klasik Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent 4 1 Modernleşme dönemi Türk romanı üzerine çalışma yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe Türk Felsefesi Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 İslâm ve Türk siyaset ve adalet teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe İslam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 Geç dönem İslâm felsefesi-kelâm ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe İslam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 İbn-i Sînâ metafiziği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Felsefe Sistematik Felsefe Yardımcı Doçent 5 1 Antikçağ felsefesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak; Eski Yunanca dersi verme yeterliliğine sahip olmak.
Edebiyat Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı toplumu, Yunan kültürünün toplum üzerindeki algısı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Teknolojinin Osmanlıda benimsenmesi ve toplumsal etkileri konularında çalışma yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Doçent, 1 1 Problem kurma ve çözme, örüntü ve tahmin becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yardımcı Doçent 4 1 Sivil toplum kuruluşlarının eğitim politikalarına etkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 3 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak; kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkiler alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Çok engelli çocukların erken müdahalesi; aile ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim; öz yeterlilik, dönüştürücü liderlik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Eğitim Bilimleri Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Sinirdilbilim ve bilgisayar temelli kelime öğretimi ve çoklu ortamda model geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Fen Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Profesör 1 1 Parabolik denklemlerde ters katsayı problemleri ve Fuzzy diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Doçent 3 1 Spintronik ve manyetik malzemelerde deneysel çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Fen Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 2 1 Dizi uzayları, matris dönüşümleri alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Fen Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Bitki stres fizyolojisi ve mikroalg biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 2 1 Çevre biyoteknolojisi ve yapay sulak alanlar konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Fizik alanında çalışmış, nanoteknoloji, elektro manyetizma ve malzeme bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Altyapı, kazısız teknolojiler ve mekanize tünelcilik konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Biyomühendislik Biyomühendislik Yardımcı Doçent 5 1 Protein-protein etkileşimlerinin sistematik haritalanması ve Joubert sendromu konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 İçten yanmalı motorlar konusunda, CFD tek ve çift yakıtlı yanma analizleri ve deneysel araştırmalar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Ekonomik büyüme, kamu sağlığı; çevre ve sosyal problemlerin ekonomik etkileri konularında uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Doçent, 2 1 İslami bankacılık sistemlerinde kredi kanalları ve kredi kullanıcı tercihleri; piyasaların nominal şoklara gösterdiği reaksiyonlar üzerine uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Doçent, 3 1 Yoksulluk, kriz ve küreselleşme konularında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler Maliye Mali İktisat Doçent 1 1 Yerel yönetim maliyesi, vergilemede artan oranlılık ve sermaye birikimi konularında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yardımcı Doçent 3 1 Egemenlik, millî kimlik ve devlet konularında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yardımcı Doçent 3 1 Döviz kuru fiyatlarında dalgalanmanın dış ticaret üzerindeki etkileri; enerji tüketimi, ithalat ihracat ve büyüme ilişkileri; kur fiyatları ve büyüme için olasılık tahmini konularında uluslararası düzeyde uygulamalı araştırmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 4 1
Hukuk Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı hukukunda adlî yapı ve mahkemelerin işleyişi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Türk Musikisi Müzik Toplulukları Yardımcı Doçent 3 1 Güfte mecmuaları üzerinde çalışmaları olmak. Dönemin kaynak dillerine iyi derecede vakıf bulunmak.

• Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin :

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Yardımcı Doçent Kadroları İçin (Tıp Fakültesi) :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktor Erkin Cad. Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 570 94 16 / 570 94 17

Yardımcı Doçent Kadroları İçin (Diğer Fakülteler) :

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)

Tel: 0 216 280 32 03 (Mühendislik ve Mimarlık Fak.)

Tel: 0 216 280 34 04 (Fen Fak.)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)

Tel: 0 216 280 24 02 (Hukuk Fak.)

Tel: 0 216 280 24 51 (Sanat ve Tasarım Fak.)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym