Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Dokuz Eylül Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alım İlanı
30 Nisan 2015 - 9:18

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI ÜNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Eğitimi Profesör 1 Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalında doçentliğini almış olmak, İşbirlikli Problem Çözme Stratejileri ve Öğrenme Stilleri konularında çalışma yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında  doçentliğini almış olmak. Ergenlik, internet bağımlılığı ve kariyer danışmanlığı alanında çalışmaları olmak.
İlköğretim Bölümü Altında Matematik Eğitimi Profesör 1 Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak; bilgiyi oluşturma süreçleri, geometrik kavram imgesi ve sınıflama stratejileri konularında çalışmaları olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zihin haritaları ve kavram karikatürleri konularında çalışmış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör 1 Bilişüstü Yönlendirmelerin Entegre Edildiği Bilgisayar Destekli Öğrenme, Bilgisayar animasyonları ve fen deneyleri konusunda çalışma yapmış olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Denizcilik Eğitimi Profesör 1 İşletme Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik Eğitimi yapan eğitim kurumlarında en az 15 yıl eğiticilik deneyimine sahip olup, Denizcilik Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. “Türk Demokrasi Tarihi” ve “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı İstatistik Profesör 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak Kaotik zaman serisi, JIT ve extrem-değer olasılık dağılımları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Profesör 1 Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyografik Dram alanında çalışmaları olmak.
Müzik Teknolojisi Profesör 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akustik Tasarım ve Seslendirme Sistemleri alanında yayınlar yapmış olmak.
Müzik Teknolojisi Profesör 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yayıncılıkta Ses Teknolojisi, Görsel Amaçlı Ses-Müzik Tasarımı /Üretimi alanlarında çalışmaları olmak.
Tekstil Tasarımı Profesör 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Tekstil boya-baskı ve bitim işlemleri teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Meme kanseri ve organ nakli alanlarında çalışıyor olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Siyasal partiler ve toplumsal hareketler ile ilgili çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehircilik Profesör 1 Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. “Niceliksel planlama teknikleri” ve” mekansal istatistik” konularında çalışma yapmış olmak.
Bölge Planlama Profesör 1 Planlama (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. “Şehir Altyapısı, Tarihi Kentsel Çevrelerde Koruma ve Turizm ” üzerine yayınları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makina Teorisi ve Dinamiği Profesör 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Hasarsız ve hasarlı kompozit yapıların titreşim davranışlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ulaştırma Profesör 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dönel kavşakların kapasite ve performansları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tekstil Bilimleri Profesör 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak Plazma ve sol-jel teknoloji uygulamaları, Fonksiyonel lif üretim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Fizyoloji Profesör 1 Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme dayalı eğitim konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 Tıp Doktoru, Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Aktif Eğitimde deneyimli olmak (en az 5 yıl)
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Doktoru, Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ve Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. ISO 15189 Akreditasyonunda eğitim belgesine ve Laboratuvar yönetimi deneyimine sahip olmak.
Anatomi Profesör 1 Tıp Doktoru, Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak.” flap cerrahi anatomisi” konusunda ve “mikroskopik ve makroskopik steroloji” konusunda deneyimli olmak.
Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak .”Diz eklemi osteoartritinde manyetik rezonans görüntüleme “konusunda çalışmış olmak.
İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Ankilozan Spondilit Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sjögren Sendromu konusunda araştırmaları ve çalışmaları olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Psikiyatri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bipolar bozukluk konusunda ergenlerde beyin görüntüleme çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çocuk Allerjisi yan dal uzmanı ve bu alanda en az 10 yıllık deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Profesör 1 Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak, böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak, Burun ve Boğaz bilim alanında doçentliğini almış olmak. Rinoloji ve Anatomi alanında deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, en az 15 yıl karaciğer böbrek transplantasyonu anestezisi deneyimi olmak.
Fizyoloji Doçent 1 Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme Dayalı Öğretim konusunda deneyimli olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Osteoporoz Ortopedik Rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Algoloji yan dal uzmanı, Anesteziyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Algoloji (ağrı) üzerine en az 15 (onbeş) yıl çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Odyometri Profesör 1 Odyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, akustik travma ve ototoksisitenin değerlendirilmesi alanında deneysel elektrofizyolojik çalışmaları olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Sondaj Teknolojisi Programı Profesör 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hidrojeoloji ve Yeraltı Suyu Kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Profesör 1 Hemotoloji yandal uzmanlığını almış olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Klinik Onkoloji Profesör 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kanser hastalarında palyatif bakım alanında çalışmaları olmak.
Klinik Onkoloji Profesör 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İç Hastalıkları bilim dalında doçentliğini almış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym