YSK 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YSK 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
16 Mart 2015 - 10:31

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacak personelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ÖSYM’nin düzenlediği YDS İngilizce sınavından 60 veya uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak. Ancak, yurt içi ve yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu başvuru formunda belirtmeleri ve diğer şartları taşımaları koşulu ile müracaat edebilirler. Bu şekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların, 17 Nisan 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar sınav sonucunu gösterir belgeyi basvuru@ysk.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.)
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
e) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış olmak,
Çözümleyici;
a) Çözümleyici olarak çalıştırılacaklarda en az bir yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde çözümleyici veya programcı olarak çalışmış olmak,
b) Biri Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi de kabul edilecektir.)
c) 2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
d) Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri, Matematik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
Programcı;
a) 2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
b) Mühendislik Fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici;

1- Ağ ve Güvenlik
a) Omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar,
b) Yük dengeleme sistemleri,
c) SSL, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri,
d) Anti-virus sistemleri,
e) Firewall, IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları,
2- Unix ve Linux sistemleri
a) Unix ve Linux işletim sistemleri,
b) Sanallaştırma teknolojileri,
c) Açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri,
3- Microsoft Sistemleri
a) Microsoft 2008 ve 2012 server işletim sistemleri,
b) Microsoft Active Directory, Group Policy Management
c) DHCP, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi,
4- Sistem Yönetimi
a) Unix ve Linux işletim sistemleri,
b) Java tabanlı uygulama sunucuları,
c) Kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları,
5- Donanım ve Yedekleme
a) Sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları,
b) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi ve depolama ağları (Storage area network – SAN),
c) Teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılması ve yönetimi,
6- Vertabanı Yönetimi
a) En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında Oracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi,(Tercihen Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için Oracle Database Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak)
b) Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme,
c) Veri tabanı güvenlik duvarı ve denetleme mekanizmaları,
d) Oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı,
e) Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning,
f) İleri seviyede PL/SQL,
g) Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi,

Programcı;

1- Uygulama Geliştirme
a) En az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılım uzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,)
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve tasarım şablonları etkin olarak kullanabiliyor olmak,
c) XML ve UML,
d) RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,
e) Test güdümlü programlama(refactoring) ve yazılım güvenliği, güvenli yazılım yaşam döngüsü,
f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu,
g) Versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GİT vb),
h) ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları
ile proje gerçekleştirme, i) En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucularını izleme (monitoring) ve
performanslarını analiz etme, j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak, k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
(Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6
Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip
olmak)
2- Web ve Mobil Uygulama Geliştirme
a) Web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri,
b) Java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme,
c) RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL,
d) Web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleştirme,
e) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile),
(Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak)
konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlarda sertifikası olmak şartları aranmaktadır.

C- SINAV

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince “Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.” denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.
Başvuracak adaylardan;
1- Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin,
3- 298 s ayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince evvelce herhangi bir siyasi partiye üye veya seçimlerde siyasi partiden aday olmadığına dair beyanı alınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

D-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

1- İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyimini,
2- Muhakeme gücünü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenek ve kültürünü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
ölçmeye yönelik konulardır.

E-ÜCRET

1- ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (A-D) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesih edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
3- Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir.
4- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sigortaya tabi geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ

MESLEKİ TECRÜBESİ İNGİLİZCE DÜZEYİ AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ % 25 ARTIŞ NET ÖDEME
5 yıldan fazla A‐B 3.075,56 3.844,45 3.618,93
C 2.955,72 3.694,65 3.510,57
D 2.889,09 3.611,36 3.450,32
3‐5 yıl A‐B 2.849,07 3.561,34 3.414,13
C 2.752,39 3.440,48 3.326,70
D 2.710,85 3.388,56 3.289,14
1‐3 yıl A‐B 2.603,26 3.254,08 3.191,85
C 2.522,60 3.153,25 3.118,92
D 2.479,36 3.099,21 3.079,82
0‐1 yıl A‐B 2.232,80 2.791,00 2.856,86
C 2.131,60 2.664,49 2.765,34
D 2.077,09 2.596,36 2.716,05

PROGRAMCI

MESLEKİ TECRÜBESİ İNGİLİZCE DÜZEYİ AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETİ % 25 ARTIŞ NET ÖDEME
5 yıldan fazla A‐B 2.849,07 3.561,34 3.414,13
C 2.752,39 3.440,48 3.326,70
D 2.737,54 3.421,93 3.313,28
3‐5 yıl A‐B 2.737,54 3.421,93 3.313,28
C 2.616,68 3.270,86 3.203,99
D 2.576,42 3.220,53 3.167,58
1‐3 yıl A‐B 2.495,68 3.119,60 3.094,57
C 2.398,79 2.998,48 3.006,96
D 2.344,73 2.930,92 2.958,08
0‐1 yıl A‐B 2.186,10 2.732,63 2.814,63
C 2.077,09 2.596,36 2.716,05
D 2.022,60 2.528,25 2.666,78

F) BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar şahsen veya posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak başvurular ise “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” imzalı ve elektronik ortama aktarılmış halinin “basvuru@ysk.gov.tr” e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
İlk müracaat sadece 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş ve başvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

G- MÜLAKATTA İSTENİLEN BELGELER

1- 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3 puan türünde puan aldığına dair belge,
2- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
3- Her bir pozisyon için belirtilen özel şartlara ait belgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
4- Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkek adaylar için), (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
6- Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği.
7- Fotoğraflı özgeçmiş, fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
8- Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgenin onaylı örneği, (YDS, ÖSYM Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
9- Adli sicil ve arşiv kaydı.
10- 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

H- BAŞVURU SONUÇLARI, SINAV YERİ VE TARİHİNİN DUYURULMASI

1- 2014 KPSS (B) grubu puan sırasına göre başvuru listesi www.ysk.gov.tr sitesinde 9 Nisan 2015 Perşembe günü ilân edilecektir.
2- 4- 6 Mayıs 2015 tarihleri arasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavına katılacakların listesi, yeri ve saati 21 Nisan 2015 Salı günü www.ysk.gov.tr adresinde duyurulacak olup, sözlü mülakata katılacakların bu ilanın “G” maddesinde belirtilen belgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (İlk müracaatını elektronik ortamda yapanlar “4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun” ıslak imzalı halini getireceklerdir.)
Kamuoyuna duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.