Selçuk Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Selçuk Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi Alacak
25 Mart 2015 - 10:24

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Adayların 1. derece Doçent,1., 2., 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25.03.2015 – 08.04.2015) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1
Fen Fakültesi Aktüerya Profesör 1 1
Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletme Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Yapı Profesör 1 1
Sarayönü MYO Tohumculuk Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak
Veteriner Fakültesi Anatomi Profesör 1 1
Veteriner Fakültesi Viroloji Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1
Fen Fakültesi Geometri Doçent 1 1
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 1
Karapınar Aydoğanlar MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Arazi Yönetimi Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik Tesisleri Doçent 1 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Doçent 1 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarımı Doçent 1 1
Sosyal Bilimler M.Y.O. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doçent 1 1
Teknik Bilimler M.Y.O. Gıda Teknolojisi Doçent 1 1
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1
Teknoloji Fakültesi İmalat ve Konstrüksiyon Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Neonatoloji (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1 1 Bariatrik ve Metabolik Cerrahi alanında çalışmaları bulunmak.
Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 3 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Yrd.Doç. 1 1
Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Yrd.Doç. 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Yrd.Doç. 2 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Birey ve Toplum Sorunları Yrd.Doç. 3 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Yrd.Doç. 4 1
Teknik Bilimler MYO Basım ve Yayın Teknolojileri Yrd.Doç. 1 1
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Yrd.Doç. 3 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 Nefroloji uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.