Ordu Korgan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ordu Korgan SYDV Personel Alım İlanı
01 Mart 2015 - 15:23

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU İLİ KORGAN  İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

            Ordu İli Korgan İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında  aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından (2) adet “ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 I-ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

 Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. 12.03.2015 tarihi ile(mülakat tarihi) 18 yaşını bitirmiş olmak ve  35 yaşını doldurmamış olmak,

 4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış -muaf veya tecilli olmak
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ  ” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özrü bulunmamak.

2.   Bilgisayar kullanabiliyor olmak. (Adaylar, varsa ilgili belgelerini başvuruda beyan edebilirler)

3.    Varsa iş deneyim belgesi.

4.    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

5. Adaylar, varsa en az B sınıfı sürücü belgesini başvuruda beyan edebilirler.

6- En az üç aydır Korgan’da ikamet ediyor olmak.

  III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3. 2013 veya 2014  KPSS  P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

4. Diplomanın Aslı veya Onaylı Bir Örneği

5. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

7. İş Talep /İşe giriş formu (Mülakata girecek adaylar Korgan S.Y.D. Vakfı Bürosundan temin edebilirler.)

8.İkamet belgesi

*  Belgelerin asılları getirildiği takdirde, fotokopileri Vakfımız tarafından onaylanacaktır.

  IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 26.02.2015-06.03.2015 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel  Müdürlüğününhttp://www.sosyalyardimlar.gov.tr(http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)  adresinden başvurularını yapabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

 2- – Alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli 2013 veya 2014 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 12.03.2015 Perşembe günü saat 10:00 da Korgan Kaymakamlığında mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 10.03.2015 tarihli mesai bitiminde S.Y.D.Vakfından öğrenilebilecektir. (Aynı zamanda www.korgan.gov.tr  sitesinde  yayınlanacaktır.)

 3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Evrak son teslim tarihi 09.03.2015  mesai bitimine kadar Korgan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilecektir.

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1- Sınav Komisyonunun  değerlendirmesi sonucu  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Sınav Komisyonunca kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3- Sınav Komisyonunun değerlendirmesi sonucu, sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenerek 2 asil, 2 yedek olmak üzere 4 aday belirlenecektir.

4- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

 5-Sağlık raporu ve sabıka kaydı sadece mülakat sonucu işe başlayacak adaylardan istenecektir.

 6-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

7- Alınan personeller 3 ay deneme sürecine tabi tutulacaktır. İşe devam edip etmeyeceği Korgan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karar verilecektir.

 8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr. (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)  adresinden yapılmaktadır.

 Mülakat Adresi: Korgan Kaymakamlığı  Hükümet  Binası  Korgan/Ordu

 İş talep Formu Korgan  Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosu ve www.korgan.gov.tr  adresinden temin edilebilecektir.

 Bilgi İçin Tel : (452) 671 50 08

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.