Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
01 Mart 2015 - 15:45

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1-Ağ Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat)

Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

CCNP sertifikasına sahip olmak,

CCSP, CCSA, CCSE, sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir,

Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,

Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

2- Sistem Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,

Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk(üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

 Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

3- Veritabanı Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 3 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

MCSA SQL server  sertifikasına sahip olmak,

WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,

MCSE Data Platform SQL Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

VMware, Hyper-V sanallaştırma platformlarında tecrübe sahibi olması tercih nedenidir.

4- Yazılım Uzmanı (4 kişi- Tam Zamanlı 2 kat)

.NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 MCPD Developer 4 veya MCSD Web Applications sertifikasına sahip olmak,

XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

Yazılım metodolojileri ve yazılım süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Yazılım tasarım desenlerini etkin biçimde kullanabilmek,

Web servisleri (SOAP, REST, WCF) ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ASP.NET Web Forms ve/veya ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

ADO.NET, Entity Framework konularında tecrübesi olmak,

Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik vs.) etkin biçimde kullanabilmek,

MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

MCSA SQL Server, MCSE Data Platform sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.

5- Veritabanı Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

En az 3000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

.NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

MCSA SQL Server, MCITP Database Administrator ,  MCITP Database Developer , MCITP Bussiness Intelligence Developer  sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

UML tecrübesine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,

MCTS .NET Framework 4 sertifikasına  sahip olmak tercih nedenidir,

MCTS Windows Server  sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

Oracle 10g/11g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.

6- Güvenlik Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 3000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda Administrator olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

İşletim Sistemleri, Ağ ve Yazılım Güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

ISO 27001 BGYS sertifikasının bir uygulanmasında aktif rol almış almak,

CCNP sertifikasına sahip olmak,

CCSA sertifikasına sahip olmak,

Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

CEH,  CCSE, CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

CISSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,

Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

7- Yazılım Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına Kadar)

En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

.NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

MCSD Web Applications veya MCSD Application Lifecycle Management sertifikalarına sahip olmak

UML tecrübesine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak.

WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 MCSE Data Platform, MCSE Business Intelligence  sertifikalarına sahip olmak tercih nedenidir,

MCSD Windows Store Apps sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

II-SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 02/03/2015 –17/03/2015 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17/03/2015 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- İSTENİLEN BELGELER

a) İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,

b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

e) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday , en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 23/03/2015 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Yazılı sınav, 31/03/2015 tarihinde ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 07/04/2015 tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 10 (on)’dur.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII- ÜCRET

            Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bakanlık Santral                              :0 312 287 33 60

Web                                                   :www.tarim.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi                        :0 312 287 33 60 / 2086

                                                            0 312 258 89 34

E-posta adresi                                   : sinavtarim@tarim.gov.tr

Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonuna Ait Başvuru Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym