Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı
27 Kasım 2014 - 9:43

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜ BAŞKANLIĞI (SUEN)

PROJE SÜRESİ İLE SINIRLI SÜREDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

I. ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Kanun Hükmünde Kararnamenin “Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir” 10. Maddesi, 5. Fıkrasına istinaden;

Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilecek projeler bazında görevlendirilmek üzere, 08 Aralık 2014 tarihinde yapılacak mülakatla aşağıdaki tabloda belirtilen niteliklere haiz geçici personel alımı yapılacaktır.

Kurumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü
Bütçesi Özel Bütçe
Süresi Başlangıç tarihinden 31.12 2014 tarihine kadar
Proje/ İşin Adı
 • Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyu Modelleme Projesi: Geylanpınar
  yer altı suyu akiferinin miktar ve kalitesinin belirlenmesi, modelleme
  yapılması, bölgeye ait su kullanım senaryolarının hazırlanması.
 • Fırat-Dicle Havzası   Hidrolojik   ve   Ekonomik    Modellemesi:

Havzanın su kaynaklarına ait  kapsamlı bir modellemenin (hidrolojik, ekonomik ve kalite) geliştirilmesi, modelin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi,   senaryoların   oluşturulması   ve   karar   vericilere sunulması.

 • 3. İUSF (İstanbul Uluslararası Su Forumu)Organizasyohu:

27-29 Mayıs 2014 Tarihli   Forumun; forum çıktılarının derlenmesi, raporlanması. forum yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı.

 • 7. WWF (Dünya Su lorumu )*rıa hazırlık:

3.İUSF      çıktılarının      bu      foruma      taşınmasının      sağlanması. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olarak SUEN’in forumda tanıtımı ve aktif katılımı yönünde hazırlık çalışmaları.

 • D-8 Su işbirliği koordinasyonu:

Bakanlığımızın D-8 odak noktası kurumu olarak.   2014)‘te İran’da düzenlenecek olan 2. D-8 Su İşbirliği Toplantısı’na hazırlıkyapılması.

Proje Elemanı 2 Adet Üniversitelerin            Coğrafya,    Biyoloji    veya    Çevre    Mühendisliği bölümlerinden en az lisans    düzeyinde mezun olmak. Yabancı dil ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Programını bilmek.
Yardımcı Proje Elemanı 1 Adet En az Lise mezunu olmak. Bilgisayar ofis programlarına hakim olmak. Tercihen yabancfdil bilmek.

II. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı
 6. Seyahate engeli olmamak, şartlarını taşıması

III. BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE İSTENEN BELGELER

a) Öğrenim diploması veya tasdikli kopyası,

b) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d) Yabancı dil düzeyini gösteren belge,

e) Özgeçmiş.

Başvuruda istenen belgelerin 05 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar Türkiye Su Enstitüsü’ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru dosyası şahsen veya posta yoluyla iletilebilir. Postadaki gecikmeler sebebiyle 05 Aralık 2014 mesai saati bitiminden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Mülakat için gerekli şartı sağlayanlar, Enstitümüz ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsü web sayfasında (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakat 08 Aralık 2014 tarihinde saat 10:00’da Libadiye Cadde No:54 K.Çamlıca-Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türkiye Su Enstitüsü’nde yapılacaktır.

Kurumumuz mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Adres:

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Libadiye Caddesi No: 54 Küçükçamlıca – Üsküdar 34696 İstanbul

Telefon     : 216-325 4992

Faks      : 216-428 0992

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym