Giresun Üniversitesi Profesör, Doçent ve Yrd. Doçent Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Giresun Üniversitesi Profesör, Doçent ve Yrd. Doçent Alım İlanı
30 Kasım 2014 - 1:06

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi: 02.12.2014

Son Başvuru Tarihi:16.12.2014

BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI
1 Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Profesör 1 1 İletişim ve medya çalışmaları konusunda yayınları olmak.
2 Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Profesör 1 1 Üçüncü sinema ve politik sinema konularında çalışmaları olmak.
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doçent 2 1 Finansal krizler ve opsiyon fiyatlaması hakkında çalışmaları olmak.
4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Elastografi ve obstetrik sonografi üzerine çalışmaları olmak.
5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 İnfertilite ve jinekoloji alanında çalışmaları olmak.
6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 2 1 Histeroskopik ve laparoskopik cerrahi ile infertilite ve intrauterin inseminasyon konularında çalışmaları olmak.
7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Ventral herni onarımında çalışmaları olmak.
8 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalında uzmanlığını yapmış olup, medikal biyofilm konusunda çalışmaları olmak.
9 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Çağdaş sosyoloji ve eğitim felsefesi ve sosyolojisi alanında çalışmış olan bilim adamlarının eğitim görüşleri ve Türk eğitim sistemine etkisi üzerine çalışmaları olmak.
10 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Dil bilgisi öğretiminde aktif öğrenmenin etkisi üzerine çalışmaları olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 İngiliz dilbilimi alanında çalışmaları olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Pür tensör alanları üzerine çalışmaları olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Kent sosyolojisi, kentsel toplumsal hareketler ve kent hakkı konuları üzerine çalışmaları olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Cumhuriyet tarihi alanında doktorasını yapmış olup, Pontus meselesi üzerine çalışmaları olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 2 1 Genel Türk Tarihi bilim dalında doktora yapmış olup, Timurlular üzerine çalışmaları olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Sibirya Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Türk Moğol Dilleri alanında çalışmaları olmak.
17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup, petrol piyasaları ve işletme yatırımları üzerine çalışmaları olmak.
18 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 5 1 Uranyum yataklarındaki yer altı sularının hidrokimyasal özellikleri konularında çalışmaları olmak.
19 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
20 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Müzik ve edebiyat ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
21 Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 KOBİLER, mikro işletmelerde mali teşvikler ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak.
22 Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Bazı fonksiyon uzayları ve çift dizi uzaylarında çalışmaları olmak.
23 Bulancak Kadir Karabaş UBYO Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bitki sistematiği alanında moleküler, sitolojik, palinolojik ve mikro morfolojik çalışmaları olmak.
24 Bulancak Kadir Karabaş UBYO Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Demir oksidaz enzimi ile ilgili çalışmaları olmak.
25 Teknik Bilimler MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Yardımcı Doçent 3 1 Mimarlık, modernizm, toplum ve ideoloji ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
26 Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Yardımcı Doçent 5 1 Arı ürünlerinde ve doğal gıdalarda biyoaktivite, enzim karekterizasyonu ve inhibisyon alanında çalışmaları olmak.
27 Espiye MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Yardımcı Doçent 5 1 Karayosunlarının uçucu yağ bileşiminin analizi ve antimikrobiyal aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym