Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
08 Kasım 2014 - 16:16

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN ORTAK DUYURU

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Çalıştırılacak Pozisyonların Unvanı ve Sayısı

 • 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliksin 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla toplam (2) ,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (4),

personel alınacaktır.

Sınava girme şartlarını taşıyan adaylar her iki sınava aynı anda başvurabilirler.

II. SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınavı 10/12/2014, Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı yazılı sınavı 11/12/2014 tarihlerinde saat 9:30’da Maliye Bakanlığı/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav tarihleri ve yerleri ayrıca bildirilecektir.

III. BAŞVURU ŞARTLARI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Kurumsal yazılım Java ve/veya .NET projelerinde en az 2 yıl görev almış olmak,

c) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn yetkilerini etkin olarak kullanabilmek, SOAP, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,

g) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak

h) Uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer), Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından birine sahip olmak

C- KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI : ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır ( Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır). Sınava alınacak adayların listesi Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar, uçak elektrik- elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak,

d) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika) Genel Müdürlüğümüzde kullanılan (.net) tercih sebebidir.

b) İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

c) Microsoft, .net, sql, sistem yönetimi, network yönetimi, bilgi güvenliği denetçi sertifikası gibi konularda bilgi ve sertifika sahibi olmak tercih sebebidir.

C- KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI: ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

A- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formları doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular, en geç 05/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar, “Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen

Yolu G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formlan yukanda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr adresinden temin edilebilir.

B- İSTENİLEN BELGELER

Adaylardan sınav başvurusu için istenilen belgeler Sınav Başvuru Formlarında belirtilmiştir.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

A- SINAVIN ŞEKLİ

Sınavlar yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.
 2. Sözlü/Uygulamalı Sınav: Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

B- SINAV KONULARI

1. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV KONULARI

 • Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi
 • Programlama Dilleri, (.NET, SQL, PL/SQL)
 • .NET Windows uygulamaları, .NET Web uygulamaları
 • Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri
 • Ajax,DHTML,Html Uygulamaları, Java Script
 • Pozisyonla ilgili diğer konular

2. SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAV KONULARI

 • Temel Bilgisayar ve Donanım
 • Windows işletim sistemleri ve uygulamaları
 • Active Directory, Network Güvenliği
 • Veri Yapısı
 • Nesne Yönelimli Programlama
 • Algoritma, Akış Diagramları
 • SQL
 • Bilgisayar Ağları ve Yapıları
 • Web Uygulamaları(Html, Java Script, Flash)
 • Temel Ofis Uygulamaları
 • Bilgi Güvenliği

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Değerlendirmeler her sınav için ayrı ayrı yapılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav ortalaması alınarak, başarı sırasına göre en yüksek puan alan;

Bilişim Personeli için ilk 2( iki),

Çözümleyici-Sistem Programcısı için ilk 4 (dört), aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçilmesi veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamaması hallerinde atama yapılmak üzere Bilişim Personeli için 2 (iki), Çözümleyici-Sistem Programcısı için 4 (dört) aday yedek olarak belirlenecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü/uygulamalı sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçlan, sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VIII. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757, 34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX. DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ...
İçişleri Bakanlığı 72 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek...
Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde...
Nairobi Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba