Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014
25 Ağustos 2014 - 20:08

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Hidrobiyoloji Doçent 1 1 Tatlısu alg ekolojisi ve taksonomisi ile trofik yapının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Moleküler Biyoloji Doçent 1 1 Moleküler protozooloji ve protozoon genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya / Fizikokimya Doçent 1 1 Katalaz enzimi kullanarak kil üzerine adsorpsiyon ve kinetik çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Yeniçağ Tarihi Doçent 1 3 Osmanlı dönemi konar-göçerleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Eskiçağ Tarihi Yrd. Doçent 1 3 Eskiçağ alanında doktora yapmış olmak. Tunç çağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Yakınçağ Tarihi Yrd. Doçent 1 5 Osmanlı denizcilik tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd. Doçent 1 1 Terör, eğitim ve kitle iletişim araçları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği / Deniz Teknolojisi Yrd. Doçent 1 4 Küresel motor üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doçent 1 1 Perinatoloji alanında eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji Yrd. Doçent 1 2 Gen ekspresyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp Damar Cerrahisi Yrd. Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji Yrd. Doçent 1 1 Mitral kapak hastalığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları Yrd. Doçent 1 3 Nefroloji uzmanı olmak ve böbrek nakli ve osteoporoz ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent 1 2 Kronik hepatit B enfeksiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent 1 4 Febril konvülzyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Mikrodalga ile dezenfeksiyonun farklı kaide akrillerinin boyutsal doğruluğu üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent 1 3 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Endodonti Yrd. Doçent 1 5 Türk toplumunda alt üst molar dişlerde foramen apikale çapının, pozisyonu, sayısı ve lokalizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftitşi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd. Doçent 1 3 Okul yönetimi alanında kuram ve uygulamaya dayalı çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 2 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 2 Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi Yrd. Doçent 1 5 Dil Bilimi ve Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı Profesör 1 1 Arapça iştikak konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi / Kelam Doçent 1 3  Ahlakın Felsefesi ve Dini Temelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri / Hadis / Hadis Yrd. Doçent 1 4 Rical Edebiyatı konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri / Din Felsefesi Yrd. Doçent 1 5 Dini çoğulculuk ve aydınlanma felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım / Grafik Yrd. Doçent 1 4 Reklam Grafiği Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım / Grafik Yrd. Doçent 1 4 Grafik tasarımı eğitiminde gösterge bilimsel çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam / Seramik Yrd. Doçent 1 4 Plastik sanatlarda doğaçlama üzerine sanatta yeterlilik yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.