Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014
19 Ağustos 2014 - 21:13

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, aşağıda belirtilen özel şartları taşımayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

5 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayların Nişantaşı Üniversitesi Bayrampaşa Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BASVURU TARİHLERİ: 14.08.2014-01.09.2014

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR
Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Yrd.Doç.Dr. 1 *Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında Lisans, Radyo-TV Sinema Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Medya sektöründe iş tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Yrd.Doç.Dr. 1 *Sinema TV bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Sinemada profesyonel makyaj alanında uzmanlığı olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Yrd.Doç.Dr. 1 *Mimarlık alanında lisans, İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans ve Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak,

*Reklam ve Mekân algısı alanında uzmanlığı olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Yrd.Doç.Dr. 2 *İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Lisans, İç Mimarlık alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Yrd.Doç.Dr. 1 *Grafik Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans mezunu ve Sanatta Yeterliliği olmak,

*En az 2 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Yrd.Doç.Dr. 1 *Grafik Tasarımı Alanında Yüksek Lisans, Tasarım ve Mimari alanında Doktora yapmış olmak,

*En az üç yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Yrd.Doç.Dr. 1 *Resim Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yrd.Doç.Dr. 1 *İşletme alanında Lisans, Halkla İlişkiler Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, *Bütünleşik Pazarlama alanında uzmanlığı olmak,
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yrd.Doç.Dr. 1 *İşletme alanında Lisans, Reklamcılık ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yd.Doç.Dr. 1 *Ekonomi alanında Yüksek Lisans, İktisat alanında doktora yapmış olmak,

*En az on yıl dış ticaret alanında kamu tecrübesi olmak,

*En az üç yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç.Dr. 1 *Üretim Yönetimi alanında Yüksek Lisans, Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Yrd.Doç.Dr. 1 *Medya ve İletişim Sistemleri alanında Lisans, Medya ve İletişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak,
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doç.Dr. 1 *Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Milli Güvenlik, Küreselleşme ve Ulus-Devlet konularında uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr. 1 *Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans, Avrupa Birliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 1 yıl Öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

*Çeşitli hibe projelerinde en az koordinatör seviyesinde görev almış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr. 1 *Siyaset Bilimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr. 1 *Kamu Yönetimi Lisans, AB Politikaları ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Yrd.Doç.Dr. 1 *Eğitim Bilimleri Dalında Yüksek Lisans, Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Yrd.Doç.Dr. 1 *Tıp alanında Lisans, Halk Sağlığı Anabilim dalında Uzmanlığı olmak,
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Yrd.Doç.Dr. 1 *Sosyoloji alanında Lisans, Kadın Araştırmaları alanında Yüksek Lisans ve Sosyal Antropoloji alanında doktora yapmış olmak,
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. 1 *İşletme alanında Lisans ve Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Yrd.Doç.Dr. 1 *Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans ve Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri bölümünden Doktora mezunu olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Yrd.Doç.Dr. 1 *İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Prof.Dr. 1 *Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak,
Meslek Yüksekokulu Diyaliz Prof.Dr. 1 *Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak
Meslek Yüksekokulu Diyaliz Yrd.Doç. 1 *İç Hastalıkları Uzmanı olmak,
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yrd.Doç.Dr. 1 *Radyoloji Uzmanı olmak,
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yrd.Doç.Dr. 1 *Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym