Muğla Menteşe SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Muğla Menteşe SYDV Personel Alım İlanı
19 Ağustos 2014 - 11:37

T.C.

MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 12.08.2014 tarih ve 5 sayılı kararı ile Vakfımızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, 2(iki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanı ile personel istihdam edilecektir.

1-İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) adet

BAŞVURU TARİHİ: 19.08.2014 – 29.08.2014 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR

1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet. irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma. edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

8)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10)    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

11)    Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün wwvv.sosvalvardimlar.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1)  Üniversitelerin en az 4 yıllık Sosyoloji. Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım. İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden
mezun olmak.

2)Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3)) Mütevelli Heyeti karar tarihi olan 12.08.2014 tarihi itibariyle Muğla ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (Bu tarih ve sonrasında ikamet etmeye başlayanlar müracaat edemeyecektir),

4)Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

5)En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)    Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır),

2)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3)Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4)Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi.

5)2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 altı ay içinde çekilen).

6)Askerlik terhis veya tecil belgesi aslı veya tasdikli sureti (Erkek adaylar için).

7)Sağlık kurulu raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir).

8)Sabıka kaydı, 9)İkamet belgesi. 10)Ehliyet fotokopisi.

11) Varsa İş Deneyim Belgeleri.

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Elektronik ortamda yapılan başvurular ön başvuru sayılacak olup mülakat hakkı kazanabilmek için adayların, özel şartları taşıdığını ispatlayın istenilen belgeleri 03.09.2014 saat 17:00’a kadar vakfa (Emirbeyazıt Mahallesi Hekimbaşı Sokak No:21 Menteşe- MUĞLA) elden veya taahhütlü mektupla ulaştırmaları zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 04.09.2014 tarihinde Menteşe Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.mentese.gov.tr) ilan edilecektir.

3-Evraklarını teslim eden ve evrakları ilan şartlarına uygun olan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı adav mülakat sınavına çağrılacaktır.

4- Sınav, mülakat yöntemi ile Menteşe Kaymakamlığında (Recai Güreli Caddesi No:15-l Menteşe/MUĞLA) 08.09.2014 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.

5-Sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (55 puan) ve öncelikli olarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu olmak üzere, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç. Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun. 5510 Sayılı Sosval Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bilgisi ile unvana ilişkin genel bilgiler (40 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

6-Mülakat sınavı sonuçları www.mentese.gov.tr adresinde ve vakıf hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca onlıne başvuru sistemi üzerinden de mülakat sonucu öğrenilebilecektir.

7- İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları Nitelikleri, Özlük Haklar, ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayıl, cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ADRES: Emirbeyazıt Mahallesi Hekimbaşı Sokak No:21 Menteşe/MUĞLA

Telefon: (0 252) 214 74 60

Faks     : (0252)214 14 60

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Kırşehir Mucur Belediyesi İlaçlamacı Alım İlanıİş İlan No (00004679666) Türkiye İş Kurumu KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Ağrı Eleşkirt Belediyesi Et ve Et Ürünleri İşlemecisi Alım İlanıAğrı Eleşkirt Belediyesi İşkur “00004678384” ilan numarasıyla 1 adet...
Trabzon Dernekpazarı SYDV Personel Alım İlanıBüro Görevlisi Alımı Son Başvuru : 19.10.2018 İl TRABZON İlçe DERNEKPAZARI Alınacak...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.