Kastamonu Ağlı SYDV Büro Görevlisi Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Ağlı SYDV Büro Görevlisi Alım İlanı
05 Ağustos 2014 - 13:00

                                                                          T.C.
                                             AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
                                             SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                            AĞLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
                                                SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Ağlı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV personelin norm kadro standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin esaslar” ve 4857 sayılı iş kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge doğrultusunda 1 (bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi : Belirsiz Süreli(6 ay deneme süreli)
Personelin Unvanı : 1 (bir) adet Büro Görevlisi
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 (Bir)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak.
4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8-2013-2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 nolu puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B)ÖZEL ŞARTLAR

1-En az 4 yıllık örgün(açıköğretim fakültesi mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir.) yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden veya sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, eğitim fakültesi, iletişim bölümlerinin birinden mezun olmak.
2-Bilgisayar programlarından word, excel, power point gibi kelime ve görüntü işleme programlarını ve bilgisayarda yapılabilecek temel iş ve işlemleri etkin olarak kullanma becerisine sahip olmak.(Gerekirse sözlü sınavda uygulamalı soru sorulacaktır.)
3-B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
4-Varsa iş deneyimi belgesi.
5-
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
6-
Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak.
7-
Büro Görevlisi olarak yerleşmeye hak kazandıktan sonra Ağlı ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
8-Son altı aydır Kastamonu ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4-KPSS sonuç belgesi.
5-Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
6-Adli sicil belgesi(İşe alım kararından sonra istenecektir.)
7-Sağlık raporu(İşe alım kararından sonra istenecektir.)
8-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
9-İkametgah belgesi.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-)Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden 05.08.2014-12.08.2014 tarihleri arası online olarak yapılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi 13.08.2014 tarihinde www.agli.gov.tr kaymakamlığımız web adresinden ilan edilecektir.Sözlü sınav 18.08.2014 Pazartesi günü saat 10.00′ da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

2-)Başvurular KPSSP3 puanına göre sıralandıktan sonra geçerli en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, Büro Görevlisi ünvanı için alınacak bir (1) personel sayısının beş (5) katı adaydan evraklarını göndermesi istenir ve sözlü sınava çağrılır.Evrakları istenilen en yüksek puanlı beş adayın belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini 15.08.2014 tarih mesai bitimine kadar(17.30) Merkez mah. Mustafa Yanıkkaya Cad. Hükümet Konağı Binası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kat:3 Ağlı/Kastamonu adresine elden teslim etmesi gerekmektedir.Posta yolu ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

3-)Başvurular ile ilgili kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucu gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-)Vakıf başkanı tarafından oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;

a-Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti(20 Puan)
b-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu(20 Puan)
c-Meslek bilgisi ve genel kültürü(20 Puan)
d-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti(20 Puan)
e-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü(10 Puan)
f-Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı(10 Puan) yönlerinden değerlendirilecektir.

5-Nihai sınav sonucu, geçerli kpss puanı ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.Nihai sınav sonucu notu 70 puandan az olmamak koşulu ile en yüksek puanı alan 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin kararına sunulacaktır.
Komisyonca 5 adayın başarı sıralaması yapılarak Mülakat Komisyonunun belirlediği 1 aday mütevelli heyeti kararı alınarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve onay alındıktan sonra “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” düzenlenerek görevine başlatılacaktır.

6-Nihai sınav sonucu olarak 69 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına yada bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

İLETİŞİM

Ağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V.
Yalçın ÇIVKINOĞLU

Tel : 0366 737 13 95
Fax : 0366 737 13 95

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym