Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014
15 Ağustos 2014 - 12:56

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 15 Ağustos 2014

Son Başvuru Tarihi                : 29 Ağustos 2014

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı

ve Sayısı

Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Profesör Dr. (1) En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Yard. Doç. Dr. (1) Protetik Diş Tedavisi dalında doktora yapmış ve doktora sonrası en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Yard. Doç. Dr. (1) Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmak üzere.
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doçent Dr. (2) • Doçentlik unvanını Biyomühendislik alanında almış olmak, Biyomalzeme konusunda uzmanlaşmış ve Biyomalzeme dersi vermiş olmak.

  • Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, genetik konusunda uzmanlaşmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Yard. Doç. Dr. (1) Fizik alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi cihaz tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Yard. Doç. Dr. (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak, Telekomünikasyon alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Yard. Doç. Dr. (1) Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, doktora eğitimini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında uzmanlaşmış olmak.
Makine Mühendisliği Yard. Doç. Dr. (1) Lisansını Makine Mühendisliği alanında yapmış, doktorasını Malzeme alanında tamamlamış ve Yorulma konusunda uzmanlaşmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Yard. Doç. Dr. (1) Amerikan Edebiyatı ve Sineması, Amerikan Kültürü, 20. Yüzyıl Amerikan Romanı, Amerikan Kadın Yazarlar alanlarında uzmanlaşmış olmak
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Bir Hukuk Fakültesinde en az bir yıl, Medeni Hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesör Dr. (1) Siyasi tarih alanında doçentlik ünvanını almış olmak; 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı tarihi, Osmanlı diplomasisi konularında uzman olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doçent Dr. (3) • Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; Avrupa Birliği siyaseti, karşılaştırmalı kamu politikası konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; devlet kuramları, ekonomi politik, Türkiye’de devletin dönüşümü konularında uzman olmak.

• Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; demokrasi kuramları, sivil toplum – demokrasi ilişkisi konularında uzman olmak.

İşletme Bölümü Doçent Dr. (1) Pazarlama alanında doktora yapmış olmak; uluslararası pazarlama, tüketici davranışları ve hizmet kalitesi konularında uzman olmak.
İşletme Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak; Sayısal Yöntemler, Kontrat Yönetimi, Üretim ve İşlemler Yönetimi alanlarında tecrübe sahibi olmak.
İktisat Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Lisans derecesini Ekonomi ya da Ekonometri bölümünden almış olmak; doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak, ekonometri ve sayısal dersleri verebiliyor olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent Dr. (1) Doktorasını ve doçentliğini sosyal psikoloji alanından almış olmak; En az 5 yıllık öğretim üyeliği deneyimine sahip olmak.
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Doçent Dr. (1) Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olmak, Yatırım Amaçlı Gayri Menkullerin Muhasebeleştirilmesi konusunda uzmanlaşmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Doçent Dr. (1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış ve spor fizyoterapistliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programını tamamlamış ve en az 3 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Hemşirelik esasları alanında doktora programını tamamlamış ve en az 5 yıl akademik kadroda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Doçent Dr. (2) • Lisansüstü eğitimlerinden birini yurt dışında yapmış olmak. Doktora ve doçentliğini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından almış olmak. Mesleki Rehberlik ve ergenlerin Psikososyal Gelişimleri üzerinde çalışmış olmak.

• Lisansüstü eğitimlerini yurt dışında yapmış olmak. Doçentliğini Eğitimde ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Testlerde çok boyutluluk ve performans testleri üzerine yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Yard. Doç. Dr. (1) Lisansı, Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerini Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında yapmış olmak. Akademik çalışma yanında uygulama deneyimine sahip olmak. Kültüre duyarlı psikoloji ve aile danışmanlığı üzerine çalışmış olmak.
Bilgisayar Öğretim Teknikleri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Yard. Doç. Dr. (1) Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında yapmış olmak ve Bilgi yapılandırma, işbirlikli öğrenme konusunda deneyimli olmak.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı Doçent Dr. (1) Analiz, Fonksiyonel Analiz, Reel Analiz derslerini okutmak, Singüler integraller alanında ve Yaklaşımlar teorisinde çalışmalar yapmış olmak, Doçentliğe yükseltildikten sonra Üniversitelerde bir yıl çalışmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı Yard. Doç. Dr. (1) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretimi Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş olmak, “Edebiyat, Karşılaştırmalı Tiyatro ve Drama” alanları ile İngilizce Eğitimini sentezleyen çalışmaları bulunmak.
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı Yard. Doç. Dr. (1) Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. En az bir yıl öğretim elemanı olarak çalışmak.
Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarında Korrepetitör olmak, Sanatta Yeterlilik/Doktora Programını tamamlamış olmak.
Sahne Sanatları Bölümü Yard. Doç. Dr. (1) Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk Müziği alanında icracı olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz programı Prof. Dr. (1) Doçent unvanını, İç hastalıkları bölümüne bağlı Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym