Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ağustos 2014
14 Ağustos 2014 - 20:06

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI/ALAN UNVAN ADET AÇIKLAMA
Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yrd. Doç. Dr. 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prof. Dr. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. 1 Ölçme Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir;
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Prof. Dr. 1 Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişiminde yapmış olmak. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 2 Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yrd. Doç. Dr. 1 Eğitim Programları ve Öğretim ve bu programın yurtdışındaki dengi doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1  Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Prof. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Doç. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Yrd. Doç. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, uluslararası güvenlik, uluslararası örgütler, Türk dışı politikası alanlarında yayınları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. Dr. 1 Yönetim ve Orgaznizasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Yrd. Doç. Dr. 1 Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, telekom ve büyük veri alanında yayın yapmış olmak, mobil telekom sektöründe üniversite ve sanayi işbirllikleri alanında tecrübe sahibi olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Yrd. Doç. Dr. 1 Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, güç sistemleri alanında yayın yapmış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Yrd. Doç. Dr. 1 Viroloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, en az iki yıl yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda çalışmış olmak. /Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak/Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yrd. Doç. Dr. 1 Nörobilim ve beyin fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak./Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/ Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak /Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. 2 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri                                   4

b. Doç’ler için H index Kriteri                                             8

c. Prof’ler için H index Kriteri                                           12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kulak Burun Boğaz Yrd. Doç. Dr. 2
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kadın hastalıkları ve Jinekoloji Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Genel cerrahi Yrd. Doç. Dr. 1

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım