Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014
11 Temmuz 2014 - 9:00

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İşletme Fakültesi Pazarlama Pazarlama Yardımcı Doçent 1 1 Kültürleşme marka stratejileri ve çevre davranışları konularında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Finansal gelişim ve ekonomik büyüme alanında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Ortadoğu Siyaseti alanında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Yardımcı Doçent 1 1 Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Türk Siyasal Tarihi konusunda çalışmaları olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Yönetim Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Türk Siyasal Düşüncesi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarih üzerine çalışmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Etnisite ve Din Sosyolojisi alanlarında çalışmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Profesör 1 1 İslam Kamu (ceza – infaz) hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı Doçent 1 1 İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları alanında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yardımcı Doçent 1 1 Klasik dönemde Arap Dilinin yapısı ve temsilcileri, modern dönem Arap Edebiyatında eleştiri ve Arap Dili eğitim – öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Yardımcı Doçent 2 1 İslam Kültüründe musiki ve sema üzerine çalışmalar yapmış olmak; alanında tecrübeli olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 2 1 Tanrının bilinebilirliği, Tanrının kudreti ve mantıksal doğrulama üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Tibia kırıkları ve aşiltendonrüptürlerinde minimal invazif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Klinik nörofizyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 2 1 Karbon monoksit zehirlenmelerinde oksidatif stres ve EKG değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Algoloji uzmanı olmak, elektrofizyoloji ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Geriatrik psikiyatri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 1 Dermatolojik hastalıkların genetiği ve pediatrik dermatoloji konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk nöroloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 2 1 Çocuk nefroloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk onkolojisi uzmanı olmak.Çocukluk çağı solid tümörleri ve lösemileri konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Ortopedik enfeksiyonlar konusunda deneyimi olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Profesör 1 1 Doğal baş pozisyonunun saptanması konusunda doktora yapmış olmak, maksillerdistraksiyonosteogenezis konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa