Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alacak

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alacak
02 Temmuz 2014 - 11:38
İLAN
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NDAN

KONU : Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Profesör ve Yardımcı Doçent) alımı.

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25 inci maddesinin (b) fıkrası, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23 üncü ve 26 ncı maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 20/06/2014 tarih ve 2014/07 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne göre alım yapılacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

Başvuru Tarihleri : 26 Haziran -10 Temmuz 2014

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Müracaat edecek adayın kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu da sağlık raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
(2014/07 sayılı “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde)

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.
Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;
— Uluslararası İlişkiler Alanında (1) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Türk-Amerikan ilişkileri; Türkiye’nin yeni Orta Doğu Yaklaşımı; Din ve Etnisite konularında çalışmaları olmak
— Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak; Yasemin devrimi ve Tunus’un Siyasal sistemi, Dini gruplar ve siyaset, John Locke üzerine yayınlanmış çalışması olmak
— Siyasal Coğrafya Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans ve Coğrafya ve Çevresel Sürdürebilirlik alanında doktora yapmış olmak; Siyasal Coğrafya ve Jeosiyaset ile ilgili yayınlanmış çalışması olmak
— Uluslararası İlişkiler Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Uluslar arası İlişkiler alanında lisans ve Siyaset ve Uluslar arası çalışmalar alanında doktora yapmış olmak; Balkanlar, Bosna, Kıbrıs ve Osmanlı-Yunan savaşı konularında çalışmaları olmak
— Tarih Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Yakın Çağ alanında doktora yapmış olmak, Mütakere sonrası Kuzey Irak ve Balkanlarda Osmanlı Tarihi ve Mirası üzerinde yayınlanmış çalışması olmak
— Güvenlik Yönetimi ve Organizasyon Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, İşletme ABD’da Yönetim ve Organizasyona alanında doktora yapmış olmak, Emniyet teşkilatında psikolojik güçlendirme ve duygusal bağlılık ile kurumsal kültür ve alt kültürler konularında çalışmış olmak
Kamu Yönetimi & Kentleşme Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Kamu Yönetimi lisans ve Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında doktora yapmış olmak, Orta Asya ve Özbekistan’da şehir politikası ve yerel yönetimler alanında çalışmaları olmak
Antropoloji Alanında (1) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, Paleoantropoloji alanında lisans ve doktora yapmış olmak; Paleopatolojik açıdan Diş ve Çene üzerine çalışmaları olmak

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir;
1) Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) İki adet fotoğraf,
c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) Doçentlik belgelesinin tasdikli* birer örneği,
f) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya,
g) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu
2) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) İki adet fotoğraf,

c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS/ÜDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
f) Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli* birer örneği,
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

*Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.
** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

ALINMASI PLANLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALANLARI, ÜNVANLARI VE SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

Alanı

Prof.

Yrd. Doç.

TOPLAM

Uluslararası İlişkiler 1 1
Siyaset Bilimi & Kamu Yönetimi 1 1
Siyasal Coğrafya 1 1
Uluslararası İlişkiler 1 1
Tarih 1 1
Güvenlik Yönetimi ve Organizasyon 1 1
Kamu Yönetimi & Kentleşme 1 1
Antropoloji 1 1
TOPLAM 1 7 8

ALINMASI PLANLANAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO DERECELERİ GÖSTERİR TABLO

PROFESÖR

YARDIMCI DOÇENT

1. Derece (1) Adet

4. Derece (4) Adet

5. Derece (3) Adet

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker