Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014
02 Temmuz 2014 - 8:03

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/ insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / ALAN UNVAN KADRO

SAYISI

AÇIKLAMALAR
Hukuk Fakültesi Hukuk Anayasa Hukuku YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını Anayasa Hukuku Alanında yapmış olmak. İyi derecede Fransızca bilmek. En az yıl Üniversite Tecribeli Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme/ Pazarlama YRD.DOÇ.DR. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme/ Pazarlama DOÇ.DR. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme/ Pazarlama YRD.DOÇ.DR. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Finans DOÇ.DR. 1 Sermaye Piyasası, Yatırım Fonları, Aracı Kurumlar, Türev Araçlar
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DOÇ.DR. 1 Lisans Eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış, Yüksek Lisans, Doktora ve devamındaki çalışmaları sağlık yapıları, aydınlatma, geleneksel konutlar, iç mimarlık ve iç mimarlık eğitimi konularına odaklananmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YRD.DOÇ.DR. 2 Tıp Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik YRD.DOÇ.DR. 2 Beslenme ve Diyetetik mezunu, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik PROF.DR / DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Mühendisliği PROF.DR. 1 Doktorasını sayısal görüntü ve video işleme konusunda yapmış; video bölütleme, insan bilgisayar etkileşimine yönelik video ve çoklu ortam analizi, ses ve yüz ifadesinden duygu tanıma konularında SCI yayınları, proje yürütme ve endüstri deneyimi bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Mühendisliği DOÇ.DR. 1 Doktorasını kablosuz haberleşme konusunda yapmış olmak, MIMO sistemler, röle ağları ve kablosuz ağlarda özkaynak optimizasyonu üzerine SCI’de yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Mühendisliği YRD.DOÇ.DR. 1 Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Elektrik-Elektronik Mühendislik alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, En az 6 Yıl Akademik ortamda tecrübeli olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Endüstri Mühendisliği PROF.DR. 1 Üretim sistemleri, inovasyon ve üretim strateji geliştirme ve evrimsel algoritmalar konularında SCI dergilerinde yayınlar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Yazılım Yazılım YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Veri madenciliği konusunda SCI deki dergilerde yayın yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Makine Mühendisliği/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Bilgisayar Mühendisliği YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını Dinamik Sistemler ve Kontrol konusunda yapmış olmak, Science Citation indeksli dergilerde yayın yapmış olmak, Doktorasını Elektrik-Elektronik Müh., Makine Müh., veya Bilgisayar Müh. Bölümlerinden almış olma, Otomotiv ve MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler) konularında çalışmış olmak tercih nedenidir, Doktora sonrası yutdışı araştırma deneyimi tercih nedenidir.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Makine Mühendisliği/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Bilgisayar Mühendisliği YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını malzeme biliminde yapmış olmak, robotik uygulamaları alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Makine Mühendisliği/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Bilgisayar Mühendisliği YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını Robotik konusunda yapmış olmak, Science Citation indeksli dergilerde yayın yapmış olmak, Doktorasını Elektrik-Elektronik Müh., Makine Müh. veya Bilgisayar Müh. Bölümlerinden almış olmak, Medikal robotik konusunda çalışmış olmak tercih nedenidir, Doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimi tercih nedenidir.
İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon YRD.DOÇ.DR. 1 Lisans veya yüksek lisansından birini sosyoloji alanında tamamlamış, Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak. Sinema ve Televizyon bölümünde ders verme tecrübesi bulunan İletişim çalışmaları ve sinema alanlarında araştırmalar yapan; iletişim sosyolojisi, sinema ve medya alanlarında kuramsal ve eleştirel dersleri verebilecek niteliklere sahip olmak
İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon DOÇ.DR. 1 Sinema alanında doçentlik ünvanına sahip olmak. Sinema ve Televizyon Bölümlerinde ders verme tecrübesi bulunan. Türk sineması ve Türk Sinema endüstrisi üzerine akademik çalışmalara sahip olmak. Sinema Tarihi, Film Teorisi ve Türkiye Sinema Endüstrisi üzerine ders verebilecek.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler YRD.DOÇ.DR. 1 Lisansını ya da yüksek lisansını halkla ilişkiler ve/veya yönetim ve organizasyon alanında,Doktorasını Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Üniversitelerin iletişim fakülteleri halkla ilişkiler bölümünde ders verme tecrübesi bulunan ‘Örgüt kültürü’, ‘kurum içi iletişim’, ‘sosyal sorumluluk’ alanlarında ‘temel halkla ilişkiler’, ‘dijital halkla ilişkiler’, ‘stratejik halkla ilişkiler yönetimi’ ‘kurum öyküleri’ konusunda uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip olmak
İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı YRD.DOÇ.DR. 1 Ses Mühendisliği ve Tasarım / Müzik Bölümleri’nden alınmış yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak Üniversitelerin iletişim fakülteleri iletişim tasarım bölümlerinde ders verme tecrübesi bulunan Ses Mühendisliği, Müzik Prodüksiyonu, Etkileşim Tasarımı ve Ses Tasarımı derslerini İngilizce verebilecek olmak
İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya DOÇ.DR. 1 İletişim çalışmaları alanında doçentlik derecesine sahip olmak Haber yazımı, multimedya gazetecilik ve televizyon gazeteciliği alanlarında öğretim üyesi tecrübesine sahip olmak Gazetecilik alanında sektörel deneyime sahip olmak
İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya DOÇ.DR. 1 İletişim çalışmaları alanında doçentlik derecesine sahip olmak İletişim teknolojileri, yeni medya alanlarında öğretim üyesi olarak ders verme tecrübesine sahip olmak
İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya YRD.DOÇ.DR. 1 İletişim çalışmaları alanında doktora çalışması yapmış olmak Yurtiçi ve yurtdışı gazetecilik sektörü deneyimine sahip olmak. Siyasal iletişim, basın-yayın, yeni medya ve sosyal ağlar konusunda uzmanlaşmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Türk Dili ve Edebiyatı DOÇ.DR. 1 Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı II. Meşrutiyet dönemi fikir hareketleri ile ilgili özellikle İslamcılık akımının yansımalarını içeren doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikoloji PROF.DR./ DOÇ.DR. 2 Doktorasını Gelişim Psikoloji alanında yapmış olmak, çocuk ve ergen gelişimi alanında yayınları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikolojisi PROF.DR / DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak, psikopatoloji, değerlendirme, psikoterapi alanında yayınları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji PROF.DR / DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 2 Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bilişsel Psikoloji PROF.DR / DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını bilişsel psikoloji veya nörobilim ve araştırma yöntemleri alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmarı bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PROF.DR / DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 1 Doktorasını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Bilimler Immunoloji YRD.DOÇ.DR. 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri                                         4

b. Doç’ler için H index Kriteri  8

c. Prof’ler için H index Kriteri                                             12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Bilimler Anatomi PROF.DR. 1
Tıp Fakültesi Temel Bilimler Anatomi YRD.DOÇ.DR. 1
Tıp Fakültesi Temel Bilimler Tıbbi Biyoloji YRD.DOÇ.DR. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Genel Cerrahi YRD.DOÇ.DR. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Çocuk Cerrahisi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Genel Cerrahi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Göğüs Cerrahisi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Göz Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kalp-Damar Cerrahisi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Ortopedi ve Travmatoloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Tıbbi Patoloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Üroloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 2
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Deri ve Zührevi Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 2
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Enfeksiyon Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Göğüs Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Halk Sağlığı Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler İç Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Kardiyoloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Nöroloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Radyasyon Onkolojisi Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 4
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Radyoloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 5
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 3
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Tıbbi Farmakoloji Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Tıbbi Genetik Öğr.Üy.( Prof.Dr veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç.Dr. ) 2

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa