Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014
26 Temmuz 2014 - 5:05

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 – YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Doçent 1 1 Farklı topografik yapıya sahip meralarda gübreleme konusunda çalışma yapmış olmak.
Hayvansal Biyoteknoloji Doçent 1 1 Su ürünlerinde probiyotik ve prebiyotikler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tarım Politikası ve Yayım Doçent 1 1 Erzurum İlinde hayvancılığa yönelik çiftçi eğitimi projelerinin karşılaştırmalı olarak analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Belgelendirmek kaydıyla tüp bebek konusunda deneyimli olmak.
Aile Hekimliği Doçent 2 1  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd.Doçent 1 1 Perkütan Nefrolitotomilerde Epidural Anestezi konusunda eğitim almış olmak.
Genel Cerrahi Yrd.Doçent 1 1 ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreotografi) konusunda eğitim  almış olmak.
Aile Hekimliği Yrd. Doçent 1 1  
Deri ve Zührevi Hastalıkları Yrd. Doçent 1 1  
İç Hastalıkları Yrd. Doçent 1 1 Hemotoloji uzmanı olmak.
İç Hastalıkları Yrd. Doçent 1 1 Nefroloji yandal ihtisası yapıyor olmak.
Radyoloji Yrd. Doçent 1 1 Uluslararası faz 3 çalışması konusunda eğitim almış olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu, proje yönetimi ve yürütücülüğü konusunda eğitim almış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Zooloji Profesör 1 1 Hayvan Sistematiği alanında çalışma yapmış olmak.
Fizikokimya Doçent 1 1  
Hidrobiyoloji Yrd.Doçent 1 1 Sucul organizmalar sistematiği üzerinde çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der
Yeni Çağ Tarihi Doçent 1 1 Yeniçağ tarihi alanında çalışmış olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1 1 Uygulamalı sosyoloji alanında çalışmış olmak.
Kuzey Batı (Kıpçak)TLE Doçent 1 1 Kuzey Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmış olmak.
Alman Dil Bilimi Doçent 1 1 Alman Dil Bilimi alanında çalışmış olmak.
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Yrd. Doçent 1 3 İngiliz Bilim Kurgu Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Türk İslam Sanatları Yrd. Doçent 1 3 Türk İslam Sanatları konusunda doktora yapmış omak.
Türk Edebiyatı Yrd. Doçent 1 2 Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yrd. Doçent 1 1 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Felsefe Tarihi Yrd. Doçent 1 2 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 1 Dental tomografik paranasal sinüs görüntüleme üzerine çalışma yapmış olmak.
Periodontoloji Doçent 1 1 Periodontal dokularda immunahistokimyasal çalışma yapmış olmak.
Diş Hastalıkları Tedavisi Yrd.Doçent 1 1 Dolgu maddelerinin sitotoksisitesi üzerinde çalışma yapmış olmak.
Endodonti Yrd.Doçent 1 2 Dentin çatlakları üzerinde araştırma yapmış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Yrd.Doçent 1 3 Çene-Yüz defekt protezleri ve dental implantlarda stabilite konularında çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
İktisat Politikası Profesör 1 1 Makro İktisat Doçenti olmak ve kriz ekonomisi ile ilgili çalışması olmak.
Uluslararası Ticaret ve Loj. Böl Profesör 1 1 İktisat Teorisi alanında doçent olmak ve Gelir-Harcama Eğilimleri ve Etkinlik Analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak,
İktisat Politikası Doçent 1 1 İktisat Politikasında kamu borçlanması üzerine çalışması olmak.
İktisat Politikası Yrd.Doçent 1 3 Enerji ve büyüme üzerine doktora  yapmış olmak.
Ekonometri Yrd.Doçent 1 3 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Bölümü Yrd.Doçent 2 3 Fakültelerin Sosyoloji-Psikoloji veya PDR  bölümlerinde doktora  yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararsı İkt. Yrd.Doçent 1 3 Rekabet Gücü ve İktisadi Büyüme üzerine doktora yapmış olmak.
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Coğrafya Eğitimi Profesör 1 1 Beşeri coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Eğitimi Doçent 1 1 Fizik Eğitiminde doktora yapmış olmak.
Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Orta Öğretimde Biyoloji öğretiminin yapısı ve sorunları ve Biyoloji öğretiminde İşbirlikli öğrenme ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1 Anlama Düzeyi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd.Doçent 1 4 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak, Akran Zorbalığı ile başa çıkma konusunda çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Yrd.Doçent 1 3 Zihinsel Engelli öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda ve eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler konusunda çalışma yapmış olmak,
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Yrd.Doçent 1 3 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ve üç boyutlu sanal dünyalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Çevre Bilimi ve Mühendisliği dalında doçentlik unvanı almış olmak.
Enerji Profesör 1 1 Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Mekanik (Makine) Profesör 1 1 Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Yapı Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak, dolgu duvarlı çerçevelerin doğrusal olmayan  davranışının modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Yapı Malzemesi Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak,Beton-Donatı Aderasına Yüksek Sıcaklığın etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 1 Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Haberleşme Doçent 1 1 Elektrik Elektronik  Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak ve kablosuz ağlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yöneylem Araştırması Yrd.Doçent 1 1 Lisans, Yükseklisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Üretim Metalürjisi Yrd.Doçent 1 2 Organik kirleticilerin organik zeolitler vasıtasıyla absorbsiyon kinetiği ve termodinamiği konusunda doktora yapmış olmak.
Enerji Sistemleri Müh. Böl. Yrd.Doçent 1 1 Faz değiştiren malzemelerin dizel motorlarda kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
Çevre Teknolojisi Yrd.Doçent 1 1 Sanayi atık sularının Elektrokoagulasyon ile Arıtılması konusunda doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Din Eğitimi Doçent 1 1  
İslam Hukuku Yrd.Doçent 1 2  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Resim Doçent 1 1 Resim alanında doçent olmak.
Sinema TV. Yrd.Doçent 1 1  
Tezhip Yrd.Doçent 1 1 Tezhip anasanat dalı lisans mezunu olmak ve Türk İslam Sanatları Tarihi (Türk Süsleme ve Hat Sanatları) Bilim dalında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
İslam Hukuku Doçent 1 1 İslam Hukuku alanında doçent olmak,  Çocuk ve gençleri  suç ve suça iten sebepler konusunda çalışmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Radyo-TV Sinema Bölümü Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Televizyon ve İzleyici üzerine çalışma yapmış olmak.
Gazetecilik Bölümü Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Ekonomi Haberciliği üzerine çalışma yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Farmasotik Toksikoloji Yrd.Doçent 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu,farmasotik toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Dölerme ve Suni Tohumlama Profesör 1 1  
Parazitoloji Doçent 1 1 Veteriner Parazitoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Farmakoloji ve Toksikoloji Doçent 1 1 Osteoporoz ve membran transportırı konusunda çalışmış olmak.
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doçent 1 1  
Fizyoloji Yrd.Doçent 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu ve İzole organ banyosu sistemlerinde deneyimli olmak.
Viroloji Yrd.Doçent 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der
Beslenme ve Diyetetik Böl. Yrd.Doçent 1 3 Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimini beslenme ve diyetetik bölümünde yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Bölge Planlama Doçent 1 1  
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 1  
Kamu Ölçmeleri Yrd.Doçent 1 2 Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Jeodezi Yrd.Doçent 1 2 Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Hareket ve Antreman Bilgisi Doçent 1 1 Spor Bilimlerinde doçent unvanı almış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri Yrd.Doçent 1 2 Spor alanında çalışanların mobbing düzeylerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Unvanı Adedi Der
Harita ve Kadastro Programı Yrd.Doçent 1 1  
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Unvanı Adedi Der
El Sanatları Yrd.Doçent 1 5 Oltu taşının özellikleri üzerine doktora yapmış olmak.
İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Unvanı Adedi Der
Ormancılık ve Orman Ürünleri Yrd.Doçent 1 5 Entomoloji alanında doktora yapmış olmak, Aphididae türleri üzerine çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Unvanı Adedi Der
İlk ve Acil Yardım Yrd.Doçent 1 2 Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak, ilk ve acil hizmetlerde  en az 10 yıl deneyimli olmak.
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der
Elektrik Doçent 1 1 Elektrik Makineleri Yapay Sınır Ağları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnşaat Yrd.Doçent 1 3 Kazıklı Radye Temellerin Tasarımını etkiyen faktörlerin araştırılması alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat Yrd.Doçent 1 3 Mühendislik Dolgu Malzemelerinin Kompaksiyon Özelliklerinin zemin indeks parametrelerine bağlı olarak yapay sınav ağları ile tahmin edilmesi alanında doktora yapmış olmak.
Gıda İşleme Yrd.Doçent 1 2 Peynirde Biyoaktif Peptit alanında doktora yapmış olmak.
Turizm Seyehat ve Eğlence Hizm Yrd.Doçent 1 3 Erzurum’un Sosyal-Kültürel Hayatı ve Ulaşım Faaliyetleri alanında doktora yapmış olmak ve arşivcilik konusunda yetkin olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa