Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Temmuz 2014
16 Temmuz 2014 - 10:13

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarını (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

– Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

– Özgeçmiş

– 2 adet fotoğraf

– Nüfus cüzdanı sureti

– Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

– Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

– Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

– Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

– İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

– Tıp Fakültesine başvuracak adaylardan, çalışmakta oldukları kuruma karşı mecburi hizmeti bulunanlar bu hizmetlerini tamamlamış veya tamamlamasına son 2 ay kalmış olması gerekmektedir.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR
TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, mikrobiyoloji uzmanı olmak, akım sitometre ve otoimmün serolojik testler konularında çalışmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu etkeni izolatlarda virulans faktörlerinin moleküler yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, A. Baumannii izolatlarında biyofilm üretimi konusunda çalışmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Flep damarlanma mekanizmaları ve kök hücre konularında çalışmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ İÇ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1 Nefroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak, deneysel diyabetik nefropati üzerine çalışmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1 Timpanoplastiler ve mastoid hücre havalanması konularında çalışmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ACİL TIP YARDIMCI DOÇENT 4 1 Hipoglisemi ile acile başvuran hastaların etyolojisi üzerine çalışmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ/ TIBBİ BİYOKİMYA YARDIMCI DOÇENT 4 1 Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Beyin tümörleri ve Kallikreinler konusunda çalışmış olmak
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 4 1 Anneden geçen hepatit A ve suçiçeği antikorlarının kalıcılık süresinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında animasyonlar üzerine çalışmış olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine çalışmış olmak.
İLKÖĞRETİM/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Okul öncesi sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak.
İLKÖĞRETİM/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Homotetik hareketler, yüzeyler ve lie grupları üzerine çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME YARDIMCI DOÇENT 3 1 Simülasyon tekniği ile muhasebe eğitiminde işbirliğine dayalı öğrenme alanında çalışmış olmak.
İŞLETME YARDIMCI DOÇENT 3 1 Türkiye’de faaliyet raporu denetimine ilişkin tespit ve değerlendirmeler konusunda çalışmış olmak
ULUSLARARASI İLİŞKİLER YARDIMCI DOÇENT 3 1 Avrupa Parlementosundaki partilerin Avro-Kuşkuculuk politikaları üzerine çalışmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME/ TOPRAK BİLİMİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Toprak kalitesi konusunda çalışmış olmak.
TARLA BİTKİLERİ/ TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER YARDIMCI DOÇENT 3 1 Şeker fasulyesinde çeşit geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ/ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ YARDIMCI DOÇENT 4 1 Traktör kullanım düzeyinin coğrafi bilgi sistemi kullanılarak belirlenmesi ve traktör hidrostatik düzenleme sistemleri konusunda çalışmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK/ GEOMETRİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Hiperbolik uzayın izometrileri ve invaryant yüzeyleri konusunda çalışmış olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER/ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Yeni manyetik şekil hafızalı alaşımların ab-initio metodu ile tasarlanması üzerine çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK YARDIMCI DOÇENT 4 1 Düşük materyallerinde subtelomerik bölge anomalileri konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT YARDIMCI DOÇENT 4 1 Toz enjeksiyon kalıplama konusunda çalışmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK PROGRAMLAR YARDIMCI DOÇENT 4 1 Balıklarda besin seçiciliği ve beslenme biyolojisi konusunda çalışmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym