Edirne Uzunköprü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Edirne Uzunköprü SYDV Personel Alım İlanı
16 Haziran 2014 - 6:59
UZUNKÖPRÜ SYDV PERSONEL ALIMI
Uzunköprü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 2 adet belirsiz süreli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Sosyal Destek Merkezi’nde çalıştırılmak üzere 1 adet bayan belirli süreli sözleşmeli personel alınacak olup, işe alım ile ilgili ilanlar aşağıda belirtilmektedir.

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK OLUP; ALINACAK ELEMANLARDA ARANAN ŞARTLAR

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

İstenilen İş Gücü Sayısı : 2 (İki)

Eğitim Durumu : En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak veya mülakat tarihi itibariyle mezun olacak durumda olmak, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü  öncelikli tercih sebebidir.

GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni  kötüye kullanma, hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,

8.Adli ve idari soruşturma sonucunda, atamasına engel bir durumu bulunmamak,

 ÖZEL ŞARTLAR

1.2012- 2013 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2.İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

3.B sınıfı ehliyete sahip olmak ve araç kullanıyor olmak,

4.Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5.İşin Süresi: Daimi (2 ay deneme süresi)

6. Uzunköprü İlçemiz ve köylerinde en az 1 yıldan beri ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Personel İşe giriş formu,

2.Özgeçmiş,

3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.Ehliyet Fotokopisi,

6. 2012-2013 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti,

7.Adli sicil kaydı,

8.Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi,

9.Varsa iş deneyimi belgesi,

10.Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

-Başvuru işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sitesinden SYDV Personel alım ilanları bölümünden16-27.06.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların yukarıda sayılan belgelerle birlikte Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna en geç 30.06.2014 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI,

1.Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen uygunluğu incelenecektir.

2.Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 2 asil 8 yedek olmak üzere 10 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3.Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağrılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4.Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılacaktır.

5.SYD Vakfı; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda,  personeli alıp almamakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1.Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarına olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2.Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Başlama Tarihi   :    16.06.2014

Başvuru Bitiş Tarihi            :    27.06.2014

Son Evrak Teslim Tarihi    :    30.06.2014

Müracaat Yeri: Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Uzunköprü / EDİRNE

Uzunköprü SYD Vakfı : (284) 514 09 09

e-posta : uzunkoprusydv  @hotmail.com

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİNDE BELİRLİ SÜRELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK OLUP; ALINACAK ELEMANDA ARANAN ŞARTLAR

İşin Süresi: Belirli Süreli

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 (Bir)

Eğitim Durumu: En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak veya mülakat tarihi itibariyle mezun olacak durumda olmak, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü öncelikli tercih sebebidir.

Cinsiyet: Bayan

GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni  kötüye kullanma, hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,

7.Adli ve idari soruşturma sonucunda, atamasına engel bir durumu bulunmamak,

 ÖZEL ŞARTLAR

1.İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

2.Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3.İşin Süresi: Belirli (2 ay deneme süresi)

4.Uzunköprü İlçemizde ve köylerinde en az 1 yıldan beri ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Özgeçmiş,

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.Adli sicil kaydı,

5.Varsa iş deneyimi belgesi,

6.Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

– Adaylar yukarıda sayılan belgelerle birlikte Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna en geç 27.06.2014 Cuma günü saat 17.30’a kadar şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI,

1.Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen uygunluğu incelenecektir.

2.Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3.Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağrılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4.Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılacaktır.

5.SYD Vakfı; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda,  personeli alıp almamakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1.Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarına olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2.Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Başlama Tarihi   :  16.06.2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım