YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
24 Mayıs 2014 - 12:11

Başvuru Tarih Aralığı : 23.05.2014 – 06.06.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli uzman ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) alınacak bilişim personeli sayısının on (10) katı aday arasından; uzman personel ise “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A.GENEL ŞARTLAR

a. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

b. 35 yaşından gün almamış olmak.

c. * Bilişim Personeli için: İngilizce dilinden KPDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan (B)

düzeyinde puan almış olmak.

* Uzman Personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS, YDS veya

eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

d. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek.

f.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4.maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

B-ÖZEL ŞARTLAR

1-YAZILIM UZMANI (1 kişi)

1- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2- Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3- XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

4- Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

5- Liferay portal platformunu kullanarak web sitesi geliştirme tecrübesine sahip olmak,

6- J2EE platformu ve uygulama sunucusu (JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, GlassFish, Jetty gibi) kullanarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışan Java/J2EE ile web uygulamaları geliştirme konusunda en az üç yıl deneyimli olmak,

7- Spring, ZK, Hibernate, IBatis framework lerini web uygulamalarında kullanmış olmak,

8- Apache Flex (ActionScript 3) ve BlazdeDS framework ünü kullanarak web uygulamaları geliştirmiş olmak,

9- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

10- Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

11- İyi seviyede SQL, PL/SQL bilgi ve deneyimine sahip olmak,

12- JasperReport ve IReport raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

13- Oracle BI bilgisine sahip olmak,

14- Unit test, performans test, UML, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

15- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

16- Tercihen mobil uygulama geliştirme ve Gömülü C/C++ programlama dillerinde tecrübe sahibi olmak.

17- Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

18- Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

19- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

2-UZMAN (2 kişi)

1- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

3- J2EE ve/veya .Net platformu kullanarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışan web uygulamaları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

4- İyi seviyede SQL, PL/SQL bilgi ve deneyimine sahip olmak,

5- Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,

6- Analitik düşünebilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

7- Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

8- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

3-UZMAN (2 kişi)

a) Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya Hukuk Fakültesi mezunu olup, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

4-UZMAN (2 kişi)

a) Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1. Başvuru formu (fotoğraf yapıştırılacak)

2. Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanacaktır)

3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4. KPSS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylarda getirilmesi zorunludur.)

5. KPDS veya YDS sonuç belgesi

6. GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama

dilini bildiğini gösterir belge (Yazılım Uzmanı için)

7. GENEL ŞARTLAR başlığının (f) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir

belge (Yazılım Uzmanı için)

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) 06539 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV-DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

  • Yazılım Uzmanı için özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.
  • Diğer Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü mülakat sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

1. Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

EK:

İlan Metni

Başvuru Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba