Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014
14 Mayıs 2014 - 12:37

T.C

 AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAFİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 07.05.2014 tarih ve 5/9 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına  (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( İki Ay Deneme süreli)

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru 30/05/2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (en az 01.01.2016 yılına kadar).

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

Karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

Kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

8) Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarından mezun olmak tercih sebebi olup, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

9) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanmak,(Erkek adaylar için)

10) Görevini yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı vs. özrü bulunmamak.

11) Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır, Sivas mülki sınırları  ( Sivas Merkez ve İlçeleri) içeresinde ikamet ediyor olmak,

12) Hafik İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek

13) Bilgisayar ofis programlarını etkin olarak kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak.

II- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) Saha ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

2) Görevin özelliğine göre, eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar göz önünde bulundurulacaktır.

3)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

III- MÜLAKATA ÇAĞIRILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir. )

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

3- İkametgâh Belgesi.( Adrese dayalı olarak Nüfus Müdürlüğünden)

4- Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

5- KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya onaylı sureti.)

6- Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

7- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

9- Sürücü belgesi fotokopisi.

10- Varsa İş Deneyim Belgesi.

11- Sağlık Durum Beyanı

12- Sabıka kaydı,

13-Bilgisayar kullanabiliyor olduklarına dair transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika fotokopisi,

VI- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvurular 14/05/2014 tarihinde başlayıp 30/05/2014 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.
 2. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (www.sosyalyardimlar.gov.tr) web Sitesindeki“ SYDV Personel Alım ilanları  (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) internet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya Vakfa bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım İnceleme için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere her bir pozisyon için 5 (beş) olmak üzere toplam 10 (on) aday mülakata kabul edilecektir. Eşit KPSS puanı almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısını birden fazla olması halinde bu adaylar tamamı sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 02/05/2014 tarihinde Hafik Kaymakamlığının www.Hafik.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 06/06/2014 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 6. Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.
 7. Mülakat sınavında, Vakfımızca oluşturulacak sınav komisyonu marifetiyle, Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek, aday tespit edilecektir. Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.Hafik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
 8. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 9.  İşe alınacak Personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
 1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
 1. Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Vakfımızın Adres ve  İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ: Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı kat. 1 SİVAS/HAFİK

 İLETİŞİM ADRESİ Tel: 0-346 8412568- 0346 8412001 Fax: 0-346 8412568- 0346 8412398

İrtibat Kurulacak Kişi              :     Ayten ÖZBEK Vakıf  Müdürü

İlanen Duyurulur

Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker