Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014
14 Mayıs 2014 - 12:37

T.C

 AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAFİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 07.05.2014 tarih ve 5/9 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına  (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( İki Ay Deneme süreli)

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru 30/05/2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (en az 01.01.2016 yılına kadar).

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

Karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

Kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

8) Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarından mezun olmak tercih sebebi olup, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

9) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanmak,(Erkek adaylar için)

10) Görevini yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı vs. özrü bulunmamak.

11) Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır, Sivas mülki sınırları  ( Sivas Merkez ve İlçeleri) içeresinde ikamet ediyor olmak,

12) Hafik İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek

13) Bilgisayar ofis programlarını etkin olarak kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak.

II- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) Saha ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

2) Görevin özelliğine göre, eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar göz önünde bulundurulacaktır.

3)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

III- MÜLAKATA ÇAĞIRILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir. )

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

3- İkametgâh Belgesi.( Adrese dayalı olarak Nüfus Müdürlüğünden)

4- Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

5- KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya onaylı sureti.)

6- Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

7- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

9- Sürücü belgesi fotokopisi.

10- Varsa İş Deneyim Belgesi.

11- Sağlık Durum Beyanı

12- Sabıka kaydı,

13-Bilgisayar kullanabiliyor olduklarına dair transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika fotokopisi,

VI- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvurular 14/05/2014 tarihinde başlayıp 30/05/2014 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.
 2. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (www.sosyalyardimlar.gov.tr) web Sitesindeki“ SYDV Personel Alım ilanları  (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) internet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya Vakfa bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım İnceleme için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere her bir pozisyon için 5 (beş) olmak üzere toplam 10 (on) aday mülakata kabul edilecektir. Eşit KPSS puanı almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısını birden fazla olması halinde bu adaylar tamamı sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 02/05/2014 tarihinde Hafik Kaymakamlığının www.Hafik.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 06/06/2014 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 6. Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.
 7. Mülakat sınavında, Vakfımızca oluşturulacak sınav komisyonu marifetiyle, Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek, aday tespit edilecektir. Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.Hafik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
 8. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 9.  İşe alınacak Personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
 1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
 1. Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Vakfımızın Adres ve  İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ: Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı kat. 1 SİVAS/HAFİK

 İLETİŞİM ADRESİ Tel: 0-346 8412568- 0346 8412001 Fax: 0-346 8412568- 0346 8412398

İrtibat Kurulacak Kişi              :     Ayten ÖZBEK Vakıf  Müdürü

İlanen Duyurulur

Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym