Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Hafik SYDV Personel Alım İlanı 2014
14 Mayıs 2014 - 12:37

T.C

 AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAFİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 07.05.2014 tarih ve 5/9 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına  (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( İki Ay Deneme süreli)

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru 30/05/2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (en az 01.01.2016 yılına kadar).

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

Karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

Kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

8) Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarından mezun olmak tercih sebebi olup, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

9) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanmak,(Erkek adaylar için)

10) Görevini yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı vs. özrü bulunmamak.

11) Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır, Sivas mülki sınırları  ( Sivas Merkez ve İlçeleri) içeresinde ikamet ediyor olmak,

12) Hafik İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek

13) Bilgisayar ofis programlarını etkin olarak kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak.

II- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) Saha ve ekip çalışmalarına elverişli olmak,

2) Görevin özelliğine göre, eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar göz önünde bulundurulacaktır.

3)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

III- MÜLAKATA ÇAĞIRILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir. )

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

3- İkametgâh Belgesi.( Adrese dayalı olarak Nüfus Müdürlüğünden)

4- Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

5- KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya onaylı sureti.)

6- Özgeçmiş. (A 4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

7- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

9- Sürücü belgesi fotokopisi.

10- Varsa İş Deneyim Belgesi.

11- Sağlık Durum Beyanı

12- Sabıka kaydı,

13-Bilgisayar kullanabiliyor olduklarına dair transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika fotokopisi,

VI- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvurular 14/05/2014 tarihinde başlayıp 30/05/2014 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.
 2. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (www.sosyalyardimlar.gov.tr) web Sitesindeki“ SYDV Personel Alım ilanları  (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) internet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya Vakfa bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım İnceleme için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere her bir pozisyon için 5 (beş) olmak üzere toplam 10 (on) aday mülakata kabul edilecektir. Eşit KPSS puanı almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısını birden fazla olması halinde bu adaylar tamamı sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 02/05/2014 tarihinde Hafik Kaymakamlığının www.Hafik.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 06/06/2014 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 6. Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.
 7. Mülakat sınavında, Vakfımızca oluşturulacak sınav komisyonu marifetiyle, Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek, aday tespit edilecektir. Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.Hafik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
 8. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 9.  İşe alınacak Personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
 1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
 1. Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Vakfımızın Adres ve  İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ: Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı kat. 1 SİVAS/HAFİK

 İLETİŞİM ADRESİ Tel: 0-346 8412568- 0346 8412001 Fax: 0-346 8412568- 0346 8412398

İrtibat Kurulacak Kişi              :     Ayten ÖZBEK Vakıf  Müdürü

İlanen Duyurulur

Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba