Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2014
02 Mayıs 2014 - 7:23

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI PROF DOÇ YRD. DOÇ AÇIKLAMALAR
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü        
Sosyal Hizmet   1   Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olup, yaşlı ve engelliler konusunda çalışmaları olmak.
Sosyal Hizmet   1   Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olup, genç tüketiciler konusunda çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü        
Sınıf Öğretmenliği   1   Sınıf Öğretmenliği doçenti olup, Hayat Bilgisi Öğretiminde çalışmaları olmak.
Sınıf Öğretmenliği     1 İlköğretim Anabilim Dalı Doktoralı olup, Bilimin Doğası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi     1 Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktoralı olup, Vatandaşlık Bilinci konusunda çalışmaları olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi     1 Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olup, Biyokimya Bilim Dalında doktoralı olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü        
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı doktoralı olup, Okul Psikolojik Danışmanlarının danışma öz yetkinlikleri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Yön, Tef., Plan. ve Ekonomisi     1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı doktoralı olup, Örgütsel sessizlik ve liderlik stilleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü        
Beden Eğitimi ve Spor   1   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçenti olup, Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programlarında çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği Temel Bil. Böl.        
Anatomi   1   At anatomisi üzerine stereolojik çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
İşletme Bölümü        
Yönetim ve Organizasyon   1   İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmış olmak.
Maliye Bölümü        
Bütçe ve Mali Planlama     1 Maliye Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup, Maliye Politikası alanında çalışmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü        
Ortaçağ Tarihi   1   Anadolu’da Sosyal ve Kültürel Hayat, Tasavvufi İnanç Grupları ve Halk İslamı üzerinde çalışmış olmak.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü        
İngilizce Mütercim Tercümanlık     1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Biyoloji Bölümü        
Botanik 1     Kombucha ve doğa mantarlarının kültürel incelemeleri ile makrofungusların Fusarium türlerine karşı antifungal çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Metalurji ve Malz. Müh. Bölümü        
Seramik     1 Seramik alanında çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü        
Bilgisayar Yazılımı     1 Görme Engelliler için web tabanlı çalışma yapmış olmak. Network üzerine yayınları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü        
Beyin ve Sinir Cerrahisi 1     Tıp Fizyoloji alanında doktora belgesi olmak, Kafatabanı anatomisi konusunda kadavra çalışmaları olmak.
Genel Cerrahi     1 Sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında c-reaktif protein, ıl-6, leptin, kortizol ve caspase-3’ün etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji     1 Sirküler fiksatörlerin kırık kaynaması üzerine çalışma yapmış olmak. Erişkin Radius Distal uç kırıkları konservatif tedavisi üzerinde çalışmaları olmak. Halluks valgus hastalığının konservatif tedavisi üzerinde çalışma yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji     1 Artroskopik Diz Ceerahisinde İntraartiküler Uygulanan Levobupivakain, Morfin ve Tramadol Kombinasyonlarının Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması üzerine çalışması olmak.
Göz Hastalıkları     1 Göziçi lenslerinde tilt ve desantralizasyon hakkında çalışmalar yapmış olmak. Yüksek irtifanın göz içi basıncına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi     1 CABG (KORONER ARTER BAYPAS) ameliyatlarıyla ilişkili ritim bozuklukları ve tedavileri konusunda çalışma yapmış ve en az 4 yıllık uzmanlık deneyimi olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü        
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1     Algoloji uzmanı olmak ve girişimsel ağrı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak, Nörofizyoloji ile ilgili deneyimi olmak. Romatizmal hastalıklarda tendonlar ve entezal bölgelerdeki patolojilerin ultrasonografi ile araştırılması ile ilgili çalışması olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon   1   Nörofizyoloji ile ilgili deneyimi olmak, El rehabilitasyonu ile ilgili deneyimi olmak, Fibromiyalji hastalarında aerobik kapasite, d vitamini düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon     1 “Üst ekstremite tutulumu olan serebral palsili olgularda botulinum toksin tip A enjeksiyonu ve rehabilitasyon sonuçları” konusunda çalışma yapmış olmak.
Radyoloji     1 Kontrast maddenin MR spektroskopi üzerine etkisi alanında çalışması bulunmak.
İç Hastalıkları     1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak ve nutrisyon deneyimi olmak. Akciğer kanserinde BRCA 1 ve Ksantin oksidoredüktaz ın prognozla ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü        
Hareket ve Antrenman Bilimleri     1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktoralı olup, Voleybol 3. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak.
Hareket ve Antrenman Bilimleri     1 Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktoralı olup, Basketbol 4. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü        
Tefsir 1     Kur’an İlimleri ve Tarihi, Semantiği, Kur’an’ı Anlama Metodolojisine ilişkin çalışmaları bulunmak.
Tefsir     1 Kütüb-i Sitte’deki Tefsir Bölümleri alanında doktora yapmış olmak.
Hadis     1 Ahlak hadislerinin düşünce ve davranış eğitimindeki yerleri ve rivayet değerleri üzerine doktora yapmış olmak.
Hadis     1 İslam âlimlerinden el-Cessâs’ın Hadis anlayışı üzerine doktora yapmış olmak.
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri     1 Kelam bilgi kaynakları üzerine doktora yapmış olmak.
Fıkıh     1 İslam Ceza Hukuku alanında ve Ceza’nın amacı konusunda doktora yapmış olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü        
İslam Felsefesi     1 Mantıkta Diyalektik üzerine doktora yapmış olup, Felsefe-Mantık öğretimine ilişkin çalışmaları bulunmak.
KIRIKKALE M.Y.O
Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Böl.        
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   1   Metal nanoparçacıklar ve kanda glikoz ölçümü için sensör geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
         
TOPLAM 4 9 25  

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa