İstanbul Bahçelievler SYDV 3 Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » İstanbul Bahçelievler SYDV 3 Personel Alım İlanı
24 Mayıs 2014 - 11:16

İSTANBUL BAHÇELİEVLER  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bahçelievler   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte  Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı  Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “ Norm Kadro Standartları,  İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları  ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 3 (Üç) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı  personel alımı yapılacaktır.

İşin Adı                : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (2 Ay deneme süreli)

Personelin Ünvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 (Üç)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELIKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7)   Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Erkek personel alınacaktır,

2-İşe alım sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS       P3 puan türünde en az 60 puan almak,

3- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak,

4-Bilgisayar Programlarını kullanmak,( Özellikle Ofis programlarını iyi kullanabilmek, M.E.B.  sertifikasına sahip olmak veya  bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi getirmek )

5- İş tanımındaki belirtilen nitelikleri taşımak,

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

7- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

8- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak,

9-İstanbul Avrupa yakasında oturmak,

10-Askerlik görevini yapmış olmak.

 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıdaki belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri,  Bahçelievler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sunulacaktır. İsteyen adayların belgelerinin asılları fotokopileri ile karşılaştırılıp uygunluğu tespit edildikten sonra iade edilebilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu,

2-Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi fotokopisi,

3-(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,

5- 2 adet vesikalık fotoğraf,

6- Askerliğini yapmış olduğuna dair belge,

7- Adli sicil kaydı,

8- Ehliyet fotokopisi,

9-İkametgah belgesi,

10-M.E.B. onaylı Bilgisayar Sertifikası veya Bilgisayar dersi aldığını gösteren Transkript Belgesi,

11-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Adaylar başvurularını 20.05.2014-02.06.2014 (mesai bitimi) tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sayfasındaki SYDV personel alım ilanları bölümünden online olarak yapacaklardır.

2- Online olarak başvuran adaylar; Vakıf Müdürlüğünde ve ilan ekinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak Başvuru İçin İstenen Belgeler başlıklı 2. bölümde belirtilen belgelerle birlikte06.06.2014 tarihi saat 17.00’ye kadar Bahçelievler  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:11 Hükümet Konağı Kat: -2 Bahçelievler adresine şahsen teslim edeceklerdir.

3- Bahçelievler  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Evrakları tam ve uygun olan  adaylara Evrak Alındı Belgesi verilecek ve başvurunun tamamlanması sağlanacaktır.

4- Mülakata çağrılacak olan adaylar; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesi (www.sosyalyardimlar.gov.tr), Bahçelievler Kaymakamlığı  web sitesi (www.bahcelievler.gov.tr.) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilan panosunda ilan edilecektir.

5- Mülakat 11.06.2014 tarihinde saat 09.30’ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda 

yapılacaktır.  (Bahçelievler Hükümet Konağı Kat:1)

 

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışmaları esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce online olarak yapılan başvurular KPSS P3  türüne göre  en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve alınacak personel sayının 5 (beş) katı kadar aday (15 kişi) mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış olan adaylarda mülakata çağırılır.

2- Başvurusu kabul edilerek mülakata çağrılan adaylar, mülakat sonucunda  Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak tespit edilen 3 asil 3 yedek olmak üzere toplam 6 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılır.

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar ile verilen süre içinde sözleşme yapmak için gelmeyenlerin tutanağa bağlanarak atamaları yapılmaz ve sözleşmeleri imzalanmaz. Bu durumda Mütevelli Heyetince  yedek adaylarla öncelik sırasına göre  sözleşme yapılması kararı verilebilir.

4- Başvurup ataması yapıldıktan sonra belirtilen tarihe kadar görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip  yerine Mütevelli Heyetince  yedek adaylarla öncelik sırasına göre  sözleşme yapılması kararı verilebilir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Online Müracaat Yeri: www.sosyalyardimlar.gov.tr.

Müracaat yeri: Bahçelievler  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:11 Hükümet Konağı Kat:-2 Bahçelievler/İstanbul

Telefon : 0212 441 97 27 –  0212 442 19 68

Fax        : 0212 442 19 68 – 0212 442 67 67

e-posta : b.evlervakif@hotmail.com

Kaymakamlık Web Adresi : http://www.bahcelievler.gov.tr/

İLANEN DUYURULUR   20 /05/2014

EKLER;

1- İş Talep Formu için TIKLAYINIZ…

2- İş Tanımı Formu için TIKLAYINIZ…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa