Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mayıs 2014
02 Mayıs 2014 - 20:16

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Resim-İş Eğitimi Profesör 1 Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Litografi baskı tekniklerinde çalışmalar yapmış olmak.
Fransız Dili Eğitimi (*) Profesör 1 Dilbilim bilim alanında doçentliğini almış olmak. Göstergebilim ve söylem çözümlemesi alanında çalışıyor olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doçent 1 Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet, Yakın Dönem Türk Şiiri ve Öyküsü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent 1 Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) bilim alanında doçentliğini almış olmak, okul geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent 1 Eğitim Liderliği, Okul Kültürü ve Eğitim Denetimi alanında çalışmış olmak.
Coğrafya Eğitimi Doçent 1 Fiziki Coğrafya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Belli bitkilerin doğal ortam istekleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.
Fizik Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde öğretim programı geliştirme, işbirlikli öğrenme, özyeterlik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde problem çözme ve özyeterlik, doyum ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
(İlköğretim) Matematik Eğitimi Doçent 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Chebyshev Polinom Çözümleri ve Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmış olmak.
Zihin Engelliler Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Çocuk Gelişimi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*) Profesör 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.
Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent 1 Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.
Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*) Doçent 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler konularında uluslararası yayınları olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak.1960 sonrası Türk Siyasi Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yakınçağ Tarihi Doçent 1 Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı Son Dönemi Balkan Milliyetçilikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Psikoloji Doçent 1 Sosyal Psikoloji alanında doçent olmak. Anlaşmazlık çözümü alanında çalışmalar yapmış olmak.
Klasik Arkeoloji Doçent 1 Helenistik Seramik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak. Siyaset ve toplum felsefesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Yöneylem Araştırması Doçent 1 İstatistiksel Kalite Kontrol konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 Biyoinformatik alanında kümeleme ve sınıflandırma üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 Bilişim teknolojisi kararları ve entropi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Doçent 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üstel düzeltme yöntemleri ve Yazılım güvenirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik (*) Doçent 1 Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.Fark denklemlerinin salınımı ve kararlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı İstatistik Doçent 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dayanıklı istatistiksel çıkarsama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Genel Fizik Doçent 1 Nano yapıların manyetik özelliklerinin teorik çözümlenmesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sahne Tasarımı Profesör 1 Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Sahne Tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Resim Doçent 1 Plastik sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çağdaş sanat ve sanat felsefesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tekstil Tasarımı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dokuma Tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.
Tekstil Tasarımı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Baskı Tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Diabet eğitimi ve insülin uygulamaları üzerinde çalışıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tasavvuf Doçent 1 Tasavvuf âdâbı ve Farsça Mesnevi şerhleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Dinler Tarihi Doçent 1 Hıristiyanlık tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak, örgütsel davranış alanında, psikolojik sermaye ve iş yaşamında kuşak farklılıkları ile ilgili yayınları olmak.
İstatistik Profesör 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Pearson dağılımları üzerine yayınları olmak.
Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bütçe sistemleri, bütçe politikası ve uygulamaları konularında yayınları olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk kampanyalarının müşteri bağımlılığı yaratmaktaki rolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletme Kısıtlarının Aşılmasında Üretme-Satın Alma Kararları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Doçent 1 İş güvencesizliği ve eksik istihdam konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yerel düzeyde katılım, yerel aktörler ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku (*) Doçent 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletmeler, Uluslararası İş Hukuku ve AB hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm ve Otel Yönetimi (*) Doçent 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çevre Yönetimi ve Yiyecek-İçecek Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon (*) Doçent 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kültürlerarası Çalışmalar ve İş Ahlakı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*) Doçent 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. İthalat ve deneyimsel pazarlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölge Planlama Profesör 1 Mimarlık Temel alanı ,Planlama bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çevre Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; Cumhuriyet Dönemi sanayi mekânları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; mimarlıkta avangard ve turizm – mimarlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; kapalı konut siteleri, mimarlık-bilim ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; sürdürülebilir mimarlık değerlendirme yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yöneylem Araştırması Profesör 1 Petri Ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mekanik (Makina) Profesör 1 Kompozit Malzeme mekaniği ve üretim yöntemleri konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Devreler ve Sistemler (*) Profesör 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ulaştırma Profesör 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Asfalt kaplamaların yüzey doku özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Malzemesi Profesör 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Reaktif pudra betonu ve desülfojips konularında çalışmalar yapmış olmak.
Termodinamik Profesör 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Isıl Enerji Depolama Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Doçent 1 Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Tam Mekanize Yeraltı Kömür Madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Doçent 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Maden Mühendisliği alanında Uluslararası yayınları olmak.
Mekanik (Makina) Doçent 1 Dental biyomekanik ve kompozit malzeme mekaniği konularında uluslararası yayınları olmak.
Yapı Malzemesi Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Alkalilerle aktive edilmiş bağlayıcılar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Malzemesi Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gecikmiş etrenjit oluşumu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Bilimleri Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yüzey ve yeraltı sularının metamatiksel modellemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yüksek mertebeden kesme deformasyon teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sarsma tablası modellemesi ve kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cevher Hazırlama Doçent 1 Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Altın cevherlerinin zenginleştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akustik ve yüksek frekanslı titreşim konularında uluslararası yayın yapmış olmak
Tekstil Bilimleri Doçent 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil lifleri ve jeotekstillerin modellenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Termodinamik Doçent 1 Yakıt pilinin elektrokimyasal ve termal modellemeleri konularında uluslararası yayın yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim ve Dağıtım Planlama ve Lojistik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yer Fiziği Doçent 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matris Teorisi ve optimizasyon teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mineroloji Petrografi Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Alkali magmatik kayaların mineralojisi, petrolojisi ve jeokimyası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuklarda göğüs deformitelerinin cerrahi ve korse ile tedavisinde deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik oftalmoloji ve okuloplastik cerrahisinde çalışmalar yapmış olmak.
Aile Hekimliği Profesör 1 Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Madde bağımlılığı ve üreme sağlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu, Biokimya ve Klinik Biokimya uzmanı. Nörokimya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu, Hanta viruslar ile ilgili alan çalışmaları ve deneyimi olmak.
Halk Sağlığı Profesör 1 Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak.Tütün kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak .
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Ortopedik rehabilitasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu, Elektronmikroskopisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Spor travmatolojisi ve biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Propiocepsion ve biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Adli Tıp Doçent 1 Adli Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 Mikrocerrahi, el cerrahisi ve maksillofasiyal cerrahi alanlarında deneyimli olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Opera Doçent 1 Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. En az on “10” operada başrol oynamış olmak
Opera Doçent 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fonksiyonel ses bozukluklarının düzeltilmesi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Profesör 1 Pazarlama alanında çalışıyor olmak ve Sürdürülebilir pazarlama ve Pazarlama etiği ile ilgili yayınları olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri Profesör 1 Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Gemi söküm kaynaklı kirlilik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Doçent 1 İç Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık, Tıbbi Onkolojide Yandal, İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Profesör 1 Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Laboratuvar Hayvanları Bilimi alanında en az 3 yıl eğitici deneyimine sahip olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Profesör 1 Jeotermal Enerji ve Rezervuar Mühendisliği konularında deneyimli ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa