Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
07 Mayıs 2014 - 7:22

Kızılırmak SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alım İlanı

KIZILIRMAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Kızılırmak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

Personelin Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (Bir)

1– ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Personel Alımında ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında Lisans mezunları için Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü (KPSS))3 türünden en az 60 Puan Almış olmak.

9-Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (Mülakat Listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar 1 ilana başvuru yapabilecektir.

10- Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 5(Beş) katı kadar aday çağrılacaktır.

11-Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık yada sakatlık ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Fen Edebiyat,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak veya dengi okul mezunu olmak.

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3) İlan tarihi itibariyle vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve işe alındıktan sonra da ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

5) Tercihen bilgisayar programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet)

6) İşin niteliği ve hizmetin gereği, erkek personel alınacaktır.

7) Tercihen en az B tipi sürücü belgesine sahip olmak.

8) Mülakata katılacak adaylara; Genel yetenek ve genel kültürü, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bir konuyu ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı açıklığı gibi hususlarda değerlendirme yapılacaktır.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler 14.05.2014- 16.05.2014 tarihleri arasında Vakıf Müdürlüğüne bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Özgeçmiş kendi el yazısı ile yazılmış olacak.

2) Diploma veya mezuniyet Belgesi.

3)  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi Nüfus aile kayıt Örneği.

4) KPSSP3 sınav sonuç belgesi

5) 2 adet vesikalık fotoğraf

6) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

7) Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge

8) Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge

4- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

3-1) Unvanı :1(Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

3-2) Ücret ;16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

5-1- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

5-2- Değerlendirme sonucunda alınacak personel sayısının 5(Beş) katı kadar 5 aday (Beş) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 21.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Hükümet Konağı Toplantı Salonuna mülakataçağrılacaktır.Mülakat sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 (Yetmiş) puan alan sınavı kazanıp sıralamaya girecektir.

5-3-Vakfımız Mülakat sonunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-4-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır

5-5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir

6- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvurular 05.05.2014-13.05.2014 tarihleri arasında (13.05.2014 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.

(www.sosyalyardimlar.gov.trhttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

3- Mülakata girmeye hak kazanan aday listesi 20.05.2014 tarihinden itibaren Kızılırmak Kaymakamlığı Web sitesi ile Hükümet Konağı ilan listesinde yayınlanacaktır. mülakat sonucu sınavı kazanan aday ve yedek listesi 21.05.2014 tarihinde 16:30 itibari ile Kızılırmak Kaymakamlığı Web sitesi ile Hükümet Konağı ilan listesinde yayınlanacaktır.

3- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 5 (Beş) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

4 -Başvurular 13/05/2014 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Tel: 0 (376) 324 13 10 – 0 (376) 311 14 66

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba