Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı 2014
08 Mayıs 2014 - 6:46

TAŞOVA

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ” unvanlı personel istihdam edilecektir.

A-    SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ (1 kişi)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • TAŞOVA ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 • Öğrenim süresi en az 4 ( dört ) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Fen Edebiyat Bölümü Mezunlarından; Psikoloji, Sosyoloji ve diğer bölümlerden Halkla İlişkiler Bölümleri, Muhasebe Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü, İletişim bölümleri ile Mühendislik Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday ( 5 kişi ) mülakata çağırılacaktır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Bilgisayar programları kullanabilmek
 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ( Zorunlu değil, tercih nedenidir )
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
 • Mülakat sonucu kazanan aday Taşova ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi şarttır.

 

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

        Ön Başvurular 07 /  05 / 2014 –  14 / 05 /2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümü üzerinden online olarak ön başvuru yapılacaktır.(‘www.sosyalyardımlar.gov.tr’.’)

                       Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 07 / 05 / 2014 – 15 / 05 / 2014 tarihleri arasında Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elden teslim edecek olupposta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online olarak ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

        Yukarıda belirtilen tarihten sonra şahsen yapılacak başvurular ve evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

        Başvur esnasından Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Sadece TAŞOVA ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların başvurusu kabul edilecektir.

D – BAŞVURU SIRASINDAN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İş başvuru dilekçesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
 • KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi
 • Sürücü belgesi fotokopisi ( Zorunlu değil, tercih nedenidir )
 • Diploma fotokopisi
 • Adli sicil belgesi
 • Erkek adaylarda Askerlik durumunu gösterir belge
 • Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
 • Daha önce çalışmış ise, çalıştığına dair referans mektubu
 • Başvuruda sahibinin kendi el yazısı veya bilgisayar ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. ( sözleşme imzalama aşamasından istenecektir.)

 

 

 

E – MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

                Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için alınacak 1 personel için, başvuran adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday 5 kişi mülakata çağırılacaktır.               

                Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 15 / 05  / 2014 saat 17:00 den itibaren tarihinden itibaren Taşova Kaymakamlığı’nınhttp://www.tasova.gov.tr/ resmi web sitesinde, Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hükümet Konağı adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan mülakata girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirecekleri cep veya sabit telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

                Mülakat,   16 / 05 / 2014 Cuma günü saat 14: 00’da Cumhuriyet Mah. Baş Öğretmen cad. no:5 kat:3’ de bulunan Proje Ofisi salonunda yapılacaktır.(Öğretmen Evi Binası Kat 3)

                Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

                Mülakat sonucu Mütevelli Heyetince uygun görülen kişi, Genel Müdürlük tarafından da onaylandıktan itibaren 2 ( iki ) ayı deneme süresi olmak üzere ve 2. ayın bitiminde uygun görüldüğü takdirde süresiz sözleşme taraflarca imzalanacaktır.

                 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta, sözleşme imzalamamakta serbesttir.

 

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Taşova / AMASYA

Tel – Fax  : 0 358 312 00 82

                    0 358 312 02 70

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym