Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı 2014
08 Mayıs 2014 - 6:46

TAŞOVA

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ” unvanlı personel istihdam edilecektir.

A-    SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ (1 kişi)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • TAŞOVA ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 • Öğrenim süresi en az 4 ( dört ) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Fen Edebiyat Bölümü Mezunlarından; Psikoloji, Sosyoloji ve diğer bölümlerden Halkla İlişkiler Bölümleri, Muhasebe Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü, İletişim bölümleri ile Mühendislik Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday ( 5 kişi ) mülakata çağırılacaktır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Bilgisayar programları kullanabilmek
 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ( Zorunlu değil, tercih nedenidir )
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
 • Mülakat sonucu kazanan aday Taşova ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi şarttır.

 

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

        Ön Başvurular 07 /  05 / 2014 –  14 / 05 /2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümü üzerinden online olarak ön başvuru yapılacaktır.(‘www.sosyalyardımlar.gov.tr’.’)

                       Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 07 / 05 / 2014 – 15 / 05 / 2014 tarihleri arasında Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elden teslim edecek olupposta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online olarak ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

        Yukarıda belirtilen tarihten sonra şahsen yapılacak başvurular ve evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

        Başvur esnasından Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Sadece TAŞOVA ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların başvurusu kabul edilecektir.

D – BAŞVURU SIRASINDAN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İş başvuru dilekçesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
 • KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi
 • Sürücü belgesi fotokopisi ( Zorunlu değil, tercih nedenidir )
 • Diploma fotokopisi
 • Adli sicil belgesi
 • Erkek adaylarda Askerlik durumunu gösterir belge
 • Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
 • Daha önce çalışmış ise, çalıştığına dair referans mektubu
 • Başvuruda sahibinin kendi el yazısı veya bilgisayar ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. ( sözleşme imzalama aşamasından istenecektir.)

 

 

 

E – MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

                Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için alınacak 1 personel için, başvuran adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday 5 kişi mülakata çağırılacaktır.               

                Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 15 / 05  / 2014 saat 17:00 den itibaren tarihinden itibaren Taşova Kaymakamlığı’nınhttp://www.tasova.gov.tr/ resmi web sitesinde, Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hükümet Konağı adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan mülakata girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirecekleri cep veya sabit telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

                Mülakat,   16 / 05 / 2014 Cuma günü saat 14: 00’da Cumhuriyet Mah. Baş Öğretmen cad. no:5 kat:3’ de bulunan Proje Ofisi salonunda yapılacaktır.(Öğretmen Evi Binası Kat 3)

                Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

                Mülakat sonucu Mütevelli Heyetince uygun görülen kişi, Genel Müdürlük tarafından da onaylandıktan itibaren 2 ( iki ) ayı deneme süresi olmak üzere ve 2. ayın bitiminde uygun görüldüğü takdirde süresiz sözleşme taraflarca imzalanacaktır.

                 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta, sözleşme imzalamamakta serbesttir.

 

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Taşova / AMASYA

Tel – Fax  : 0 358 312 00 82

                    0 358 312 02 70

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker