10 Mayıs 2014 Tarihli Atamalar

Ana Sayfa » Bilgi » 10 Mayıs 2014 Tarihli Atamalar
11 Mayıs 2014 - 13:21

10 Mayıs 2014 Tarihli

— Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

10 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28996

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/391

1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mehmet Ulvi SARAN’ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/392

1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan AĞRITMIŞ’ın yeniden atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/393

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet AKYOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/394

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet AÇIKGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/395

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Mühiddin ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/396

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Cemil GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/397

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Alper SÜZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/398

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Celile Özlem TUNÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/399

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İsmail YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/400

1 – İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcılarından, açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İş Müfettişliğine Mustafa Serhat EKİNCİ’nin, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliğine Abdurrahman AKMAN’ın, 3 üncü derece kadrolu İş Müfettişliğine Cemal Can AYANOĞLU’nun, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Yusuf Çakabey MENGİ, Hasan ÇAKMAK, Uğur KOÇ, Özge KÜLLAÇ, Muhammed ÇELİK, Betül AĞCA, Alpaslan KILIÇARSLAN, Mustafa TANRISEVER, Emrah KORKMAZ, Melih AKKOYUN, Fatih POLAT, Feyza AYDEMİR AYDOS, Fatih Çağrı GÜZEL, Ertuğrul YOZGAT, Metin ŞEKEROĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 68 (B), 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/401

1 – İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcılarından, açık bulunan 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Fırat Kaan ULUSOY, Yıldız AYDIN, Ufuk YOLA’nın, 3 üncü derece kadrolu İş Müfettişliğine Ümit KUŞ’un, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Emrah GÜL, Hasan MERMER, Mehmet Ali KIZKIN, Mustafa ALKAN, Mehmet Miraç MAMIK, Ökkeş SÖNMEZ’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/402

1 – İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcılarından, açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İş Müfettişliğine Faruk SEVEN’in, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Seval KÜÇÜKPARMAKSIZ, Yusuf Olgun USTAOĞLU’nun, 2 nci derece kadrolu İş Müfettişliğine Mesut Cemil İŞLER’in, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Özlem NAS, İsmail SEYİTOĞLU, Duygu KENDİR, Fatih BULUT, Burcu TÜRK, Harun URUL, Emrah TEKİN, Yusuf YAVUZ, Ceyda YAVAŞOĞLU, Mustafa ÖZGÜR, Ahmet Emre ÜNLÜ’nün, 3 üncü derece kadrolu İş Müfettişliğine Mehmet Kayhan TOPALOĞLU’nun, 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Burhan TÜMÜKLÜ, Oktay KÜÇÜKPARMAKSIZ, Engin ÖZEN, Nurullah DİLMEÇ’in, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 68 (B), 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/403

1 – İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcılarından, açık bulunan 5 inci derece kadrolu İş Müfettişliklerine Volkan AVCI, Ayşe Tuba ÇOMOĞLU, Hakkı Soner CİN, Fatih AÇAR, Serkan ŞAHİN, Fırat YILMAZ, Necla ALTEKİN, Oğuz AÇIKGÖZ, Abdullah GÜCÜKTURALI, Ali AYGÜN’ün, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/404

1 – İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yavuz ÖZUTKU’nun bir başka göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Nihat ZEYBEKCİ

Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/405

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hacı Mehmet SÖNMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Nihat ZEYBEKCİ

Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/407

1 – Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa SAĞLAM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/408

1 – Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sabri TOPBAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/409

1 – Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Alparslan DANKAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/410

1 – Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol SARAÇOĞULLARI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/411

1 – Uşak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa GÜNGÖR’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/412

1 – Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/413

1 – Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa AKKUŞ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/414

1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Memet ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Efkan ALA

Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/415

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Muhterem KURT’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9/5/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

 

 

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

 

10 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28996

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI: 30/4/2014 – 217

6524 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile değişik 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının HSYK Kurul Müfettişliğine atanmalarına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

 

Sicili Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı
41434 Dr. Ali ALTINTAŞ İstanbul Hâkim
41863 Abbas ERDÖL Yargıtay Tetkik Hâkimi
42702 Uğur KAÇAK Yargıtay Tetkik Hâkimi
92548 Barbaros BOZKURT Çerkezköy Hâkim
95038 Alper DAĞLI Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
95061 Mehmet GENCER Söke Cumhuriyet Savcısı
97729 Baki Kutayhan SUROĞLU Danıştay Tetkik Hâkimi
97937 Murat AKSU Yargıtay Tetkik Hâkimi
98002 Görkem KEYSAN Bodrum Cumhuriyet Savcısı
98019 Serkan ANKITCI Edremit Cumhuriyet Savcısı
98281 İbrahim ÖZER Yozgat Cumhuriyet Savcısı
101112 Ali DORU Adana İdare Mahkemesi Üyesi
101121 Cüneyt YILMAZ Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi
101339 Semih İsa ÇAMURTAŞ Milâs Cumhuriyet Savcısı
101347 Engin PARLAK Karataş Cumhuriyet Savcısı
101418 Mustafa ÇOLAK Kuşadası Hâkim
101511 Yemliha Uğur TOSUN Gerede Cumhuriyet Savcısı
101822 Ekrem MUSAOĞLU Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
102914 Hüseyin Cem EREN Danıştay Tetkik Hâkimi
104728 Nusret ŞAHİN Ilgın Cumhuriyet Savcısı
104888 Çağlar İLHAN Araç Hâkim
107151 Ümit KOCATEPE Danıştay Tetkik Hâkimi
107375 Hasan Burak ÇEVİKOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi
107450 Engin KOÇAKLI Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
107508 Ali GÖKDOĞAN Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
107549 Tahir Murat AKKAN Erzin Cumhuriyet Savcısı
107615 Kenan ÖZDEMİR Nazilli Cumhuriyet Savcısı
107675 Engin GÜNGÖR Aksaray Cumhuriyet Savcısı
109642 Fatih ÖZTÜRK Zara Cumhuriyet Savcısı
109729 Tarık DEMİR İskilip Cumhuriyet Savcısı
109806 Onur BÜYÜKHATİPOĞLU Savaştepe Cumhuriyet Savcısı
109813 Hamit ÇALIK Gölcük Hâkim
110833 Kadir KILINÇ Elmalı Cumhuriyet Savcısı
118948 Mehmet ÇELİK Giresun Cumhuriyet Savcısı
118964 Mehmet Ali AYDIN Marmaris Cumhuriyet Savcısı
119012 Hacı Serhat KARSLI Cizre Cumhuriyet Savcısı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi olarak atanmalarına,

Karar verildi.

 

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.