Muş Merkez SYDV 10 Personel Alacak

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Muş Merkez SYDV 10 Personel Alacak
17 Mart 2014 - 20:15

MUŞ İLİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

PERSONEL ALIMI İLANI

Muş İli Merkez  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere      10 (on) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  Sözleşmeli personel alınacaktır.

A)   SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ  10 ( on )kişi

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi: Daimi  ( 2 Ay Deneme Süreli )

Personel Unvanları: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: :  10

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Adli sicil kaydı bulunmamak.

8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. Temel bilgisayar programlarını bilmek

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Kadrosu için;

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 veya 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2-Eğitim Durumu: Üniversitelerin Dört yıllık Lisans programlarının;

a)- Sosyoloji, Psikoloji,

b)- Sosyal Hizmetler,

c)-Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık

d)-Halkla İlişkiler, Fen Edebiyat, İletişim, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler programı ve Bilgisayar programından mezun olmak

e)- Mühendislik programından İnşaat veya Mimarlık bölümünden mezun olmak

e)- Alınacak 10 Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinden 1 tane İnşaat Mühendisi veya Mimar alınacaktır.

3-Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlaka ve tutuma sahip olmak.

4-Her türlü iklim koşulunda her türlü vasıta ile seyahat edebilecek sağlık koşuluna sahip olmak.

5- 2 (İki) yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

6- Muş Merkez İlçe ve Merkez köyleri İkametgahına bağlı ve en az 3 aydır sürekli ikamet ediyor olmak

C-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular 14/03/.2014 – 28/03/2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak yapılabilir (www.sosyalyardimlar.gov.tr/)  (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/) veya

Muş Merkez SYDV’ye bizzat müracaatta bulunabilirler.

Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.

D-MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR.)

1-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-  İş başvuru dilekçesi

3-  Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf

4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)

5- Varsa  sürücü belgesi fotokopisi (erkek adaylar için)

6-  Diploma fotokopisi(Aslı Gibidir)

7-  Adli sicil belgesi

8-   Erkek adaylarda Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

9- Varsa   bilgisayar kullanabildiğine dair belge

10- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)

11- Sınavı kazanan adaylardan , görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

12- Mülakata çağrılan adaylar İstenilen belgeleri,Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 04/04/2014 Cuma günü saat 17/00’ye kadar   ( Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ) şahsen veya en seri şekilde posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.Yukarıda belirtilen tarihten sonra şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle yukarıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim alınan başvuru dikkate alınmayacaktır.

   E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Alınacak olan 10 (On) Sosyal Yardım ve  inceleme görevlisi pozisyonu için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday

Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, Bilgisayar işletmeni sertifikası ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 31/03/2014 tarihinden itibaren Muş Valiliği http://www.mus.gov.tr/ Resmi Web sitesinde.  Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Mülakat,   14/04./.2014    Pazartesi günü saat: 10/30’ da , Muş Valiliğinde yapılacaktır.

Sınav komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak boş olan kadro sayısı nispetinde asil ve yedek adaylar tespitedilecek olup, resmi onay ve prosedürün tamamlanmasına müteakip sözleşme imzalanacaktır.

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan  ya da yanlış veya eksik belge verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak mülakata alınmayacaktır.

İşe girmeye hak kazanan adayların 21./ 04./ 2014 pazartesi  günü mesai bitimine (saat 17.00’ye) kadar Muş Merkez  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:1

Muş / Merkez

Muş SYD Vakfı : (0436) 212 30 08 – 212 02 20

İLANEN DUYURULUR   13/03./2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym