Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014
12 Mart 2014 - 13:27
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hekimhan  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar ve istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi                  : Belirsiz süreli

Deneme Süresi          : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe vb. özel şartları taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-                  4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

2-İSTENECEK BELGELER

1-     Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2-     Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-     KPSS Sınav Sonuç Belgesi

4-     4 adet vesikalık fotoğraf

5-     Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda; doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

8-     Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

     Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı veya noter onaylı

             suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruların 10.03.2014-21.03.2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları bölümünden yapılması gerekmektedir.

2-      Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, 5 katı (10) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi24.03.2014 tarihinde açıklanacaktır.

3-      Mülakata katılmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri  28.03.2014 günü mesai bitimine kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-      Sözlü Sınav 01.04.2014 günü saat 10:00’da yapılacaktır.

5-      Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden:

a)      Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan);

b)      Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan);

c)      Genel kültürü ve bilgi birikimi (20puan);

d)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan);

e)      Özgüveni, İfade yeteneği ve muhakeme gücü(20 puan);

Açısından değerlendirilecektir.

6-      Nihai sınav sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.  Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 2 asil (2 yedek) aday Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.

7-        Nihai sınav sonucu olarak 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

8-        Vakfımız, işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-        Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir ünvan için  alınacak personel sayısının 5 (beş) katı olarak belirleneceğinden, müracatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV Personel Alım İlanları” linkini kullanarak yapılacaktır.

2-          Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile  nihai sınav sonucu oluşacak  atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olanwww.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir ve bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-           Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine nihai sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile  iş sözleşmesi imzalanacaktır.

4-        Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında yasal süreç başlatılacaktır.

5-        Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı/ Hekimhan / Malatya

Telefon           : (422)  713 15 08

NOT : Mülakata çağrılacak olan ( ilk 10 kişi ) adaylardan evrak istenilecek olup, mülakata çağrılmayacak adayların evrak teslim etmesi gerekmemektedir. Evrakların adaylar tarafından şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym