Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014
12 Mart 2014 - 13:27
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hekimhan  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar ve istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi                  : Belirsiz süreli

Deneme Süresi          : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe vb. özel şartları taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-                  4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

2-İSTENECEK BELGELER

1-     Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2-     Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-     KPSS Sınav Sonuç Belgesi

4-     4 adet vesikalık fotoğraf

5-     Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda; doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

8-     Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

     Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı veya noter onaylı

             suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruların 10.03.2014-21.03.2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları bölümünden yapılması gerekmektedir.

2-      Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, 5 katı (10) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi24.03.2014 tarihinde açıklanacaktır.

3-      Mülakata katılmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri  28.03.2014 günü mesai bitimine kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-      Sözlü Sınav 01.04.2014 günü saat 10:00’da yapılacaktır.

5-      Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden:

a)      Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan);

b)      Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan);

c)      Genel kültürü ve bilgi birikimi (20puan);

d)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan);

e)      Özgüveni, İfade yeteneği ve muhakeme gücü(20 puan);

Açısından değerlendirilecektir.

6-      Nihai sınav sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.  Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 2 asil (2 yedek) aday Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.

7-        Nihai sınav sonucu olarak 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

8-        Vakfımız, işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-        Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir ünvan için  alınacak personel sayısının 5 (beş) katı olarak belirleneceğinden, müracatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV Personel Alım İlanları” linkini kullanarak yapılacaktır.

2-          Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile  nihai sınav sonucu oluşacak  atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olanwww.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir ve bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-           Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine nihai sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile  iş sözleşmesi imzalanacaktır.

4-        Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında yasal süreç başlatılacaktır.

5-        Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı/ Hekimhan / Malatya

Telefon           : (422)  713 15 08

NOT : Mülakata çağrılacak olan ( ilk 10 kişi ) adaylardan evrak istenilecek olup, mülakata çağrılmayacak adayların evrak teslim etmesi gerekmemektedir. Evrakların adaylar tarafından şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba