Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı Mart 2014
12 Mart 2014 - 13:27
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hekimhan  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar ve istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi                  : Belirsiz süreli

Deneme Süresi          : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe vb. özel şartları taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-                  4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

2-İSTENECEK BELGELER

1-     Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2-     Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-     KPSS Sınav Sonuç Belgesi

4-     4 adet vesikalık fotoğraf

5-     Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda; doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

8-     Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

     Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı veya noter onaylı

             suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruların 10.03.2014-21.03.2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları bölümünden yapılması gerekmektedir.

2-      Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, 5 katı (10) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi24.03.2014 tarihinde açıklanacaktır.

3-      Mülakata katılmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri  28.03.2014 günü mesai bitimine kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-      Sözlü Sınav 01.04.2014 günü saat 10:00’da yapılacaktır.

5-      Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden:

a)      Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan);

b)      Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan);

c)      Genel kültürü ve bilgi birikimi (20puan);

d)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan);

e)      Özgüveni, İfade yeteneği ve muhakeme gücü(20 puan);

Açısından değerlendirilecektir.

6-      Nihai sınav sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.  Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 2 asil (2 yedek) aday Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.

7-        Nihai sınav sonucu olarak 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

8-        Vakfımız, işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-        Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir ünvan için  alınacak personel sayısının 5 (beş) katı olarak belirleneceğinden, müracatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV Personel Alım İlanları” linkini kullanarak yapılacaktır.

2-          Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile  nihai sınav sonucu oluşacak  atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olanwww.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir ve bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-           Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine nihai sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile  iş sözleşmesi imzalanacaktır.

4-        Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında yasal süreç başlatılacaktır.

5-        Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı/ Hekimhan / Malatya

Telefon           : (422)  713 15 08

NOT : Mülakata çağrılacak olan ( ilk 10 kişi ) adaylardan evrak istenilecek olup, mülakata çağrılmayacak adayların evrak teslim etmesi gerekmemektedir. Evrakların adaylar tarafından şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

  • kam

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba