Ordu Mesudiye SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ordu Mesudiye SYDV Personel Alım İlanı 2014
13 Ocak 2014 - 12:34
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

T.C.

ORDU İLİ

MESUDİYE İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

İşin Süresi: 4857 Sayılı Kanuna Tabi Belirsiz Süreli (Daimi) Sözleşmeli

Deneme Süresi:2 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 (iki)

Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

II. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

II- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Adli sicil kaydı bulunmamak.

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

8- Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

9- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

10-. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 veya 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

13- B sınıfı Ehliyete sahip olmak

14- Son 6 aydır Ordu İli Mesudiye’de ikamet ediyor olmak.

15- En az 10 yıl Mesudiye’de kalmayı taahhüt etmek. Aksi halde Mütevelli Heyeti kararı ile cezai müeyyide uygulanabilir. (Kıdem Tazminatı+1 yıllık maaş alamayacaktır.)

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır.

1- İşe başvuru dilekçesi ve iş talep formu (Matbu olarak Vakıf Başkanlığı’ndan temin edilecektir).

2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (Adaylar nüfus cüzdanlarının arka ve ön yüzünün aynı sayfa üzerine çekilmiş fotokopisini nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS Sonuç Belgesi. (Adaylar belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

5- Diploma aslı ve fotokopisi (Adaylar diplomalarının arka ve ön yüzünün çekilmiş fotokopisini diplomanın aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

6- Adli sicil belgesi.

7- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi. (Adaylar askerlik durumlarını belirten belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

8-Sağlık Raporu

9-İkametgah Belgesi

10-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

11- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı ve fotokopisi (Adaylar, eğitim sertifikasının fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır). Örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi alan adaylar için ise bu dersi aldıklarına ilişkin üniversitelerinden alacakları belge veya not durum belgesi (transkript).

III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Sınava katılmak isteyen adaylar 13.01.2014 tarihinde başlayıp 20.01.2014 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden online başvuru yapacaklardır. Posta veya elden başvuru yapılmamaktadır.

2- İstenilen şartları taşıyan adayların arasından KPSSP3 puan sırasına göre ilk 6 (altı) müracaatçı aday belirlenecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21.01.2014 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden http://www.mesudiye.gov.tr/yeni2/ adresinden duyurulacak; 0 452 761 23 35 numaralı telefondan da öğrenilebilecektir.

3-Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların, 27.01.2014 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden vakıf başkanlığına teslim etmesi gereklidir. Genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat sınavına katılamayacaktır.

4- Sözlü sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 29.01.2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Mesudiye Kaymakamlığı toplantı salonunda (Hükümet Konağı Kat:2 Mesudiye/ORDU adresinde) yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- Sözlü sınavda; adayların kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

6- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 70’ten az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 3 ve 4 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7- Sınav sonuçları 03.02.2014 Pazartesi günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilir.

8- Sözleşmenin imzalandığı gün adayın işe başladığı gün olarak kabul edilir. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacaktır.

9- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Mersin Gülnar Belediyesi Yazılı Basın Muhabiri Alım İlanıİş İlan No (00004632616) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ GÜLNAR BELEDİYESİ Yayınlanma...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba