Ordu Mesudiye SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ordu Mesudiye SYDV Personel Alım İlanı 2014
13 Ocak 2014 - 12:34
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

T.C.

ORDU İLİ

MESUDİYE İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

İşin Süresi: 4857 Sayılı Kanuna Tabi Belirsiz Süreli (Daimi) Sözleşmeli

Deneme Süresi:2 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 (iki)

Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

II. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

II- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Adli sicil kaydı bulunmamak.

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

8- Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

9- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

10-. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 veya 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

13- B sınıfı Ehliyete sahip olmak

14- Son 6 aydır Ordu İli Mesudiye’de ikamet ediyor olmak.

15- En az 10 yıl Mesudiye’de kalmayı taahhüt etmek. Aksi halde Mütevelli Heyeti kararı ile cezai müeyyide uygulanabilir. (Kıdem Tazminatı+1 yıllık maaş alamayacaktır.)

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır.

1- İşe başvuru dilekçesi ve iş talep formu (Matbu olarak Vakıf Başkanlığı’ndan temin edilecektir).

2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (Adaylar nüfus cüzdanlarının arka ve ön yüzünün aynı sayfa üzerine çekilmiş fotokopisini nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS Sonuç Belgesi. (Adaylar belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

5- Diploma aslı ve fotokopisi (Adaylar diplomalarının arka ve ön yüzünün çekilmiş fotokopisini diplomanın aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

6- Adli sicil belgesi.

7- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi. (Adaylar askerlik durumlarını belirten belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır).

8-Sağlık Raporu

9-İkametgah Belgesi

10-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

11- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı ve fotokopisi (Adaylar, eğitim sertifikasının fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır). Örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi alan adaylar için ise bu dersi aldıklarına ilişkin üniversitelerinden alacakları belge veya not durum belgesi (transkript).

III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Sınava katılmak isteyen adaylar 13.01.2014 tarihinde başlayıp 20.01.2014 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden online başvuru yapacaklardır. Posta veya elden başvuru yapılmamaktadır.

2- İstenilen şartları taşıyan adayların arasından KPSSP3 puan sırasına göre ilk 6 (altı) müracaatçı aday belirlenecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21.01.2014 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden http://www.mesudiye.gov.tr/yeni2/ adresinden duyurulacak; 0 452 761 23 35 numaralı telefondan da öğrenilebilecektir.

3-Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların, 27.01.2014 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden vakıf başkanlığına teslim etmesi gereklidir. Genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat sınavına katılamayacaktır.

4- Sözlü sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 29.01.2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Mesudiye Kaymakamlığı toplantı salonunda (Hükümet Konağı Kat:2 Mesudiye/ORDU adresinde) yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- Sözlü sınavda; adayların kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

6- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 70’ten az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 3 ve 4 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7- Sınav sonuçları 03.02.2014 Pazartesi günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilir.

8- Sözleşmenin imzalandığı gün adayın işe başladığı gün olarak kabul edilir. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacaktır.

9- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker