Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ocak 2014

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ocak 2014
13 Ocak 2014 - 21:07

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı dil yeterliliği

a) Üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a ve 3b koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a ve 2b de belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yeralan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Öğretim Üyesi başvuru formuna (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

5 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları iki (2) takım olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

İşletme/Muhasebe-Finansman

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme Lisans mezunu, Muhasebe ve Finansman (İngilizce) üzerine Yükseklisans, doktora programlarını tamamlamış ve bu alanda çalışmaları bulunan.

İŞLETME

İşletme /Yönetim Organizasyon

Doç. Dr.

1

İşletme Lisans mezunu, Yönetim-Organizasyon üzerine Yükseklisans ve Doktorasını tamamlamış ve Entelektüel Sermaye, Öğrenen Örgütler stratejik öğrenme modelleri üzerine uzmanlaşmış, çalışmaları bulunan.

İŞLETME

İşletme/Pazarlama

Prof. Dr. veya Doç. Dr.

1

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Yapı Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

MİMARLIK

Yapı / Fiziksel Çevre Kontrolü

Yrd. Doç. Dr.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliğin temel alanında Doçent ve Biyoloji Lisans mezunu, Çevre Mikrobiyolojisi, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü, Katı Atık Yönetimi derslerini vermiş, ilgili alanlarda SCI’de yayınlar yapmış ve projeler yönetmiş olmak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Biyoinformatik alanında üm Genom Düzeyinde Gen Ağları Kestirim Algoritmaları, Yapay Sinir Ağları ve Telekominikasyon alanında SCI yayınları olmak. Hesaplamalı Biyoloji ve Mikro İşlemci derslerini vermiş olmak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Uyandırılmış Beyin Potansiyelleri, Nörofizyolojik Sinyal İşleme, Elektrofizyoloji, Yapay Sinir Ağları, İnsan Fizyolojisi, Akıllı Tanı, Tıp Teknolojileri, Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Dinamik Sistemler ve Kontrol

Doç. Dr.

1

Mekatronik Sistemler ve Robotik

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Hidrojen

Yrd. Doç. Dr.

1

Katalitik Hidrojen Üretimi, Biyokütle ve Yakıt Pili

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği/Mühendislik Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

SAP ve NETSİS yazılımlarını kullanarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde ERP, üretim yönetimi ve mühendislik ekonomisi alanlarında dersler verebilen, sürdürülebilir sistemlerin ekonomik fizibilitesi üzerine çalışmaları olan.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında yapmış olmak,SCI endeksli dergilerde makine öğrenmesi,

biyomedikal sinyal işleme ve bioinformatik konularında çalışmalar yayınlamış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Makine Mühendisliği/

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını Robotik konusunda yapmış ,Doktora sonrası araştırma deneyimi ve uluslarası araştırma projelerinde çalışmış olmak , doktora derecesini Makina, Elektrik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden almış olmak, Adayın Robotik konusunda Science Citation indeksli dergilerde yayın yapmış olması

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/

Bilgisayar Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans programını tamamlamış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK – BİLGİSAYAR

Uygulamalı Matematik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı Matematik alanında yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak.

GENETİK VE BİYOİNFORMATİK

Genetik

Doç. Dr.

1

Doktorasını tıbbi biyoloji ve genetik alanında yapmış olmak , kanserde tedaviye yönelik ilaç öncüllerinin geliştirilmesi ve hücre sinyal yollarında protein-protein etkileşimlerinin tanımlanması konularında yayınlarının bulunması

PSİKOLOJİ

Gelişim Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Gelişim Psikoloji alanında yapmış olmak , çocuk ve ergen gelişimi alanında yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Klinik Psikolojisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak , psikopatoloji, değerlendirme,psikoterapi alanında yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Sosyal Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Bilişsel Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını bilişsel psikoloji veya nörabilim ve araştırma yöntemleri alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmarı bulunmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kamu Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan Hakları Hukuku doktora mezunu olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

BOTE lisans programındaki teknik derslerin verilmesinde, proje ve tezlerin yürütülmesinde, ulusal ve uluslarası projelerin yapılması ve yürütülmesinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr.

1

PDR lisans programında derslerin, projelerin yürütülmesinde, ulusal ve uluslarası projelerin yapılması ve yürütülmesinde görevlendirilmek, ayrıca PDRM merkezinde destek vermek üzere; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip

EĞİTİM BİLİMLERİ

Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr.

1

Ölçme Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.

1

Eğitim Araştırmaları ve Değerlendirmeleri konusunda doktora yapmış olmak. Üstün zekalı eğitimi ve matematik eğitimi gibi eğitimin çok farklı alanlarında yurtdışı yayın yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Yönetimi

Prof. Dr.

1

Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak

ÖZEL EĞİTİM

Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Genel Cerrahi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göz Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kalp-Damar Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Ortopedi ve Travmatoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Patoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Üroloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Aile Hekimliği

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

10

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Halk Sağlığı

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İç Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

10

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Kardiyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Nöroloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Nükleer Tıp

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyasyon Onkolojisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Farmakoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Genetik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Anatomi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyofizik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyoistatistik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

1. Adayın H indexi;

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Fizyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Histoloji ve Embriyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyokimya

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

c. Prof’ler için H index Kriteri 12

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Tarihi ve Etik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Eğitimi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İmmunoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym