Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak
26 Ocak 2014 - 23:50
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı :

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/26/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Unvanı ve Niteliği

Pozisyon Toplamı

Hizmet Yılı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)

Hemşire

Sağlık Yüksek Okulları veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümlerinden Mezun Olmak

50

5 Yıldan Az Olanlar

2.200,66

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

2.228,69

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

2.273,20

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.337,20

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.419,94

Hemşire

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

57

5 Yıldan Az Olanlar

1.915,43

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

1.933,60

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

1.960,04

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.006,29

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.052,55

ÖZEL ŞARTLAR :

1)      Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.

2)      Belirlenen sözleşme ücretinden farklı olarak herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

3)        Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

1)        Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır ;

a)      T.C. Vatandaşı olmak,

b)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)      Türk Ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)     657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı veya özrü bulunmamak, 35 yaşından gün almamış olmak, gece nöbet tutmasına her hangi bir engeli bulunmamak,

e)      Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,

2)      Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3)      2013 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 esas alınacaktır,

4)      2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lise mezunları için KPSSP94 esas alınacaktır,

5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

I – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 

1)        Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile şahsen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. (Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.)

2)      Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

3)      Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

II – BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1)      Diploma aslı veya noter onaylı sureti. (Başka bir kurumca onaylanan diploma suretleri kabul edilmeyecektir.)

 

2)      KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3)      http://www.atauni.edu.tr/#birim=personel-daire-baskanligi sitesinde hazırlanan başvuru formu (Eksiksiz doldurulacak)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

1)        Başvurularda en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi ve kıdem yılı dikkate alınacaktır.

2)        KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3)        Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılıp, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  /  ERZURUM

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba