Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak
26 Ocak 2014 - 23:50
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı :

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/26/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Unvanı ve Niteliği

Pozisyon Toplamı

Hizmet Yılı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)

Hemşire

Sağlık Yüksek Okulları veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümlerinden Mezun Olmak

50

5 Yıldan Az Olanlar

2.200,66

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

2.228,69

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

2.273,20

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.337,20

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.419,94

Hemşire

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

57

5 Yıldan Az Olanlar

1.915,43

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

1.933,60

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

1.960,04

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.006,29

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.052,55

ÖZEL ŞARTLAR :

1)      Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.

2)      Belirlenen sözleşme ücretinden farklı olarak herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

3)        Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

1)        Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır ;

a)      T.C. Vatandaşı olmak,

b)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)      Türk Ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)     657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı veya özrü bulunmamak, 35 yaşından gün almamış olmak, gece nöbet tutmasına her hangi bir engeli bulunmamak,

e)      Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,

2)      Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3)      2013 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 esas alınacaktır,

4)      2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lise mezunları için KPSSP94 esas alınacaktır,

5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

I – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 

1)        Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile şahsen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. (Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.)

2)      Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

3)      Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

II – BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1)      Diploma aslı veya noter onaylı sureti. (Başka bir kurumca onaylanan diploma suretleri kabul edilmeyecektir.)

 

2)      KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3)      http://www.atauni.edu.tr/#birim=personel-daire-baskanligi sitesinde hazırlanan başvuru formu (Eksiksiz doldurulacak)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

1)        Başvurularda en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi ve kıdem yılı dikkate alınacaktır.

2)        KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3)        Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılıp, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  /  ERZURUM

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym