Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alacak
26 Ocak 2014 - 23:50
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı :

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/26/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Unvanı ve Niteliği

Pozisyon Toplamı

Hizmet Yılı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)

Hemşire

Sağlık Yüksek Okulları veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümlerinden Mezun Olmak

50

5 Yıldan Az Olanlar

2.200,66

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

2.228,69

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

2.273,20

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.337,20

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.419,94

Hemşire

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak

57

5 Yıldan Az Olanlar

1.915,43

5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar

1.933,60

10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

1.960,04

15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar

2.006,29

20 Yıldan Fazla Olanlar

2.052,55

ÖZEL ŞARTLAR :

1)      Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.

2)      Belirlenen sözleşme ücretinden farklı olarak herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

3)        Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

1)        Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır ;

a)      T.C. Vatandaşı olmak,

b)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)      Türk Ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)     657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı veya özrü bulunmamak, 35 yaşından gün almamış olmak, gece nöbet tutmasına her hangi bir engeli bulunmamak,

e)      Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,

2)      Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3)      2013 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 esas alınacaktır,

4)      2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lise mezunları için KPSSP94 esas alınacaktır,

5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

I – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 

1)        Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile şahsen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. (Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.)

2)      Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

3)      Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

II – BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1)      Diploma aslı veya noter onaylı sureti. (Başka bir kurumca onaylanan diploma suretleri kabul edilmeyecektir.)

 

2)      KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3)      http://www.atauni.edu.tr/#birim=personel-daire-baskanligi sitesinde hazırlanan başvuru formu (Eksiksiz doldurulacak)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

1)        Başvurularda en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi ve kıdem yılı dikkate alınacaktır.

2)        KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3)        Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılıp, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  /  ERZURUM

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.