2014 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-kılavuzu

Ana Sayfa » Sınavlar » 2014 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-kılavuzu
08 Ocak 2014 - 14:46

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzu

2014

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 06500-Teknikokullar/ANKARA

Başvuruyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA

Özel MTSK Modülü ile ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Trafik ve Sürücü Eğitimleri Grup Başkanlığı

Beşevler Kampüsü E Blok

06500-Yenimahalle/ANKARA

İnternet Adresi: http://mebbis.meb.gov.tr

http://www.meb.gov.tr

e-mail Adresi: ookgm@meb.gov.tr

KISALTMALAR

 

MTSAS Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
MTSK Motorlu Taşıt Sürücü Kursu
YAZILI SINAV Çoktan seçmeli test
UYGULAMALI SINAV Direksiyon sınavı
YEĞİTEK Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

DİKKAT:

  1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
  2. Bu kılavuz,“Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği” ile “Özel MTSK Modülü” ve “Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları” doğrultusunda hazırlanmıştır.
  3. MTSAS’a başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
  4. Bu kılavuz 2014 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

İÇİNDEKİLER                                       Sayfa

İLETİŞİM BİLGİLERİ ……..  …………………………….………………………. …   .….1

KISALTMALAR…………………………….…………………………..…. ….…………1 İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………….. 2

1.   GENEL AÇIKLAMALAR…………………….…………..……….………………. 3

2.   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI…………………………………………………………….. .     5

3.   SINAV BAŞVURU ŞARTLARI……………..……………………… ……………………….  ..6

4.   SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ……………..…… 6

5.   ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ……………………………………… …………………….  …6

6.   İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER…………….… …………………  .7

 

6.1.   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER…………………………….……………………………….. 7

6.2.   İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN

YAPACAĞI İŞLEMLER……………………………….…………………………… . 8

6.3.  İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN

YAPACAĞI İŞLEMLER… …………………………………………………………  .9

6.4.  BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER………….…..… ….. …………..9

7.   BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR…………… …10

8.   ÖZÜRLÜ ADAYLAR………..……………………… …………………  ………………….10

9.   SINAV GİRİŞ BELGESİ………………………………… ……………………..  … ……. .10

 

10.   SINAV UYGULAMASI………………………………………………………. .11

11.   SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR…………..……….. …13

12.   SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ………..……..………………… .14

13.   SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ……….……………………….14

14.   SINAVLARIN İTİRAZLARI…………………………………….…………… …15


1. GENEL AÇIKLAMALAR

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS); Karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, yazılı sınavları (test) ve uygulama sınavları kapsamaktadır.

MTSAS, 81 il merkezinde, başvuru sayısının beklenenden ( Sınavda, Sınava girecek aday sayısı 500 den fazla olan, en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km den fazla ve aday sayısı 200 den fazla olan) fazla olması durumunda Merkez Sınav Yürütme Komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır.

Aday, devam ettiği MTSK Müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.

Motorlu taşıt sürücü adaylar yazılı sınavları, MTSAS Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde yılda 9 kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Aday, öncelikle bir MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS’a girebilmektedir.

Aday, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Aday, sınavda başarısız olduğu taktirde tekrar sınava girecektir. Sınava girebilmek için tekrar sınav ücreti yatırması gerekmektedir.

Sınava girebilmek için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren (Yönetmelik 15/2-a.b) bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Belgelerin doğruluğundan aday, sisteme bilgililerin doğru işlenmesinden motorlu taşıt sürücü adayları kurs müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

 

Sisteme girilen adres bilgileri ve aday fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin dikkatlice, doğru girilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli vesikalık olması, adayın yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.

İlk defa yazılı(test) sınava girecek adaylar sertifika türlerine göre; A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerinde;

*İlk Yardım Dersi,

*Trafik ve Çevre Dersi,

*Araç Tekniği Dersi’nden sorumlu olacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1 Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları

 

Araçların Cinsi Belge Sınıfı
Motorlu Bisiklet A1
Motosiklet A2
Otomobil, Minibüs, Kamyonet B
Kamyon C
Çekici D
Otobüs E
Lastik Tekerlekli Traktör F
İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar G
Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller H

MTSAS‘nın bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin, yazılı sınavda sorulacak soru sayısı ve süreleri

Tablo-2’de belirtilmiştir.

Tablo-2 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler ( Haziran döneminden önceki kursiyerler için uygulanacaktır.)

Sertifika Türü İlk Yardım Bilgisi Trafik veÇevre

Bilgisi

Motor ve Araç Tekniği Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 – A2 15 20 10 45 60 dakika
B 13 21 16 50 60 dakika
C – D – E 13 21 16 50 60 dakika
F – G 15 20 15 50 60 dakika
H 15 25 —— 40 60 dakika

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Yazılı Sınavı

( Haziran Döneminden itibaren kurslara kayıt yaptıran kursiyerlerin tabi olacağı

tablodur.)

 

Bütün sertifika sınıflarında İlk Yardım Dersi Trafik ve Çevre Dersi AraçTekniği

Dersi

Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
13 27 10 50 60 dakika

Yazılı sınav sonuçları açıklanmasını takip eden haftadan itibaren (cumartesi bitmezse pazar günü veya takip eden diğer hafta sonları) uygulama sınavı yapılmaktadır.

 

Aday, yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olduğu takdirde sertifika almaya hak kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü on-line olarak Özel MTSK Modülünden sertifika kontrolü yaptıktan sonra sürücü belgesi düzenleyecektir.

2. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b.         B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi
veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve
astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından
mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

d.         A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

e. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak.

f. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

g. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

h. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ı. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu adaylardan;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni
veya öğrenim vizesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında
MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

e. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim
etmesi,

istenmektedir.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.

b. Belirlenen süreye kadar MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.

 

4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Aday, 2014 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 50.00 TL KDV dahil MTSAS sınav ücretini (bu bedel her yıl için aday sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.

MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan adayların MTSAS başvurusu, adayın kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir.

Yabancı uyruklu adaylar, aldıkları geçici TC. kimlik numarası ile MTSK müdürlüklerine başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde açılan ekrandan aday bilgilerini girecektir. Alınan bu numarayla aday bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekontunu MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

6. KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

6.1. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSAS başvuru işlemlerini http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden, Özel MTSK Modülüne
girerek MTSAS takviminde belirtilen süreler içinde yapmak.

b.         MTSK’ya kayıtları yapılan adayların gerekli bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü, belge numarası,
adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden Özel MTSK Modülüne adayın
T.C. kimlik numarası ile girerek sisteme süresi içerisinde kayıt etmek.

c. Sistemdeki aday bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa onaylamadan önce süresi
içerisinde düzeltmek.

d.         Düzeltme işleminden sonra adayın kaydını elektronik olarak sistemde onaylayarak ilçe millî eğitim
müdürlüğünün onayına sunmak.

e. Başvuru işlemleri sırasında adayın 105×120 piksel boyutunda, 10 kilobyte geçmeyen, cepheden
çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.

f. Adayları, yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan nüfus cüzdanlarını (veriliş tarihleri 10
yıldan fazla olan) yeniletmeleri için uyarmak.

 

g. Adayın, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini sistemden almak, onaylamak, kurs müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce adaya imza karşılığı teslim etmek.

h. Sistemden alınan sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

i. Adaya, sınav sırasında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

j. Er ve erbaş olarak sınava girecek adayların askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa bu adaylara sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabileceklerini hatırlatmak.

k. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu adayın dosyasında saklamak.

l. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.

m. Adaylara, yazılı sınav sonuçlarını duyurmak.

6.2. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

İlçe millî eğitim müdürlükleri, kursiyerlerin dosyalarını sistem üzerinden incelerken dikkat edecekleri hususlar:

a. Adayın, kimlik bilgilerinin (adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, v.b.)
doğruluğunu kontrol etmek.

b.         Adayın, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.

c. Adayın, kursta aldığı eğitimle sınava gireceği sertifika türünün uyup uymadığını kontrol etmek.

d.         Adayın, başvurduğu sertifika türünün doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek.

e. Adayın, varsa mevcut sertifika bilgisinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek.

f. Adayın, kaçıncı sınav hakkını kullandığını sistem üzerinden kontrol etmek.

g. Adayın, kursa devam edip etmediğini kontrol etmek.

h. Adayın, teorik derslerin eğitimini sınav tarihinden önce tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek.

i. Sınava girecek adaylara ait liste ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.

j. Adayın gireceği sertifika türüne uygun “sürücü olur raporunun” eksiksiz olduğunu kontrol etmek.

k. Yabancı uyruklu adayların banka dekontunu ve diğer evraklarını incelemek.

 

l. Adayın bilgi ve belgelerinde eksiklik varsa başvuru süresi içerisinde kurs müdürlüğünden tamamlanmasını istemek.

m. Sınava ilk defa girecek adayların, MTSK Müdürlüklerince Özel MTSK Modülünden girilen bilgilerini süresi içerisinde sistem üzerinden onaylamak.

n. İlk yazılı sınav hakkını kullanan ve başarısız olan adayların, daha sonraki haklarını kullanmak üzere sınav ücretlerini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmaları halinde, onay işlemine gerek kalmadan başvurularını kabul etmek.

o. Yatakta tedavi gören ve doktor raporu alarak yazılı veya uygulama sınavlarına giremeyen adayların rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) işgünü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlemek.

p. Adayların, yazılı sınav sonuçlarını sistemden almak.

r. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra uygulama sınavını il millî eğitim müdürlüğü’ nün belirlediği takvime göre yapmak.

s. Uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylamak (veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığından onaylama sonrası değiştirme işlemi yapılamaz).

t. Uygulama sınavına girecek olan adayların yer alacağı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesini Özel MTSK Modülünden almak ve Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna vermek.

6.3. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için, il genelinde uygulama sınavını ilçeler arası sınav tarihlerini
de dikkate alarak Özel MTSK Modülünde tanımlamak.

b. İlçenin uygulama sınav sonuçlarını onaylanıp onaylanmadığını, sisteme girerek kontrol etmek.

c. MTSAS yazılı sınav uygulaması için il sınav organizasyon çalışmalarını yapmak.

d. İşitme engelli adaylar için, sınav salonunda görevlendirilecek öğretmenlerin öncelikle işaret dili
bilen ve Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmen personelden, yoksa il/ilçe de bulunan
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasından görevlendirme yapmak.

e.İşitme engelli bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika vermek

isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik

izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve

direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları

konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar.

f. Ortopedik engeli olan adaylar sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilmektedir. Engelli adayın ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatmak.

 

6.4. BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSK müdürlüklerinin aday bilgilerini girebilmeleri için MTSAS takviminde belirtilen tarihler
arasında Özel MTSK Modülünü açmak.

b.         İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin onaylayarak gönderdiği aday bilgilerini sistemden alarak sınav
için salon yerleştirilmelerini yapmak ve kurs müdürlüklerinin sınav giriş belgelerini Özel MTSK
Modülünden alabilmelerini sağlamak.

c. Yazılı sınavı, merkezi sistemle MTSAS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yurt genelinde yılda 9
(dokuz) kez uygulamak.

d.         İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden sistem üzerinden alınan hatalı işlemlerin (Sınav giriş belgesi
üzerinde farklı resim olması, adaya ait bilgi ve/veya sertifika türünün yanlış olması vs.) düzeltmesini
yapmak.

e. Sınav sonrası sınav değerlendirmesini yaparak sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet
adresinden adaylara duyurmak. Ayrıca, Özel MTSK Modülü aracılığıyla MTSK müdürlüklerinin sınav
sonuçlarının çıktısını almasını sağlamak.

f. Aday MTSAS sınav ücretini her yıl ve/veya her sınav dönemi için (sınav maliyetlerinde değişiklik
olması durumunda) ayrı-ayrı belirleyerek il millî eğitim müdürlüklerine duyurmak.

g. MTSAS sınavlarında Bakanlıkça görevlendirmelerde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
personeline öncelik vermek.

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Aday Özel MTSK Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen şartlar taşınmıyorsa ve 11. maddede
istenilen belgeleri tamamlamamışsa,

b. Aday teorik eğitimini tamamlamamışsa,

c. Mevcut 4 (dört) yazılı ve 4 (dört) uygulamalı sınav hakkını aday doldurmuşsa,

d. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan
adayın rapor bilgileri, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne
işlenmemişse,

e. MTSAS takvimine uygun olarak gönderilen yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan adaylar
için 1 (bir) sınav hakkı işlenmemişse,

adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8. ENGELLİ ADAYLAR

Engelli adaylar sürücü belgesi almak isterlerse, 26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” esaslarına göre MTSAS’a girebilecektir.

 

Engelli adayların MTSAS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, adayın resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nu MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nun bir nüshası MTSK müdürlükleri tarafından adayın dosyasında saklanacaktır.

Engelli adaylar için sınav esnasında madde 6.3 (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tedbirler alınacaktır.

Yabancı uyruklular ile yabancı ülkede yaşamış olup Türkçe bilmeyen adaylar için kurs müdürlüklerince, valilik izni alınmak suretiyle yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercümanla birlikte teorik derslerle ilgili eğitimini tamamlar. Usta Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ders sınavında, Bakanlık kadrosunda bulunan adayın bildiği yabancı dil dersi öğretmeni, adayın bildiği dilin yabancı dil dersi öğretmeni olmaması durumunda ise giderleri aday tarafından karşılanmak üzere yeminli tercüman görevlendirilir.

9. SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon
bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır.
Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava
girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme
Komisyonunun teklifi ve YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun
görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilir.

b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava
gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat
bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve
tarihi bulunur.

c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak
alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın
uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini
mühürleyecektir. MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim
edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

d. Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

e. Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.

10. SINAV UYGULAMASI

a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat
11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00 den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava
alınmayacaktır).

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat
10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

 

c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı
(pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d.         Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi aslı gibi
onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü
belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli
değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece
“er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.

e. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı,
cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat
fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday
bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını
ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve
yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının
bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol
edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak
düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre
yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.

h. Aday, sınav süresince (60 dakika)   sınav salonunu terk etmeyecektir.

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.

j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli kalemle imzalanacaktır.

l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır.

 

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya çekilmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).

s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde almayacaktır.

t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon görevlilerince işaretlenecektir.

u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan YEĞİTEK Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına gönderilen sınav evrakı kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

v. Sınav bitiminden sonra;

i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı YEĞİTEK tarafından geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b.         Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar
görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyet görevlilerine haber
verilecek),

d.         Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

 

h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı

gönderilmesi,

j. Fotoğraflı cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

k. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

l. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

m. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,

durumunda Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlâl edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır.

Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır.

Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili dersleri iptal edilir.

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

 

13.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Adaylar, bu adresten Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edecektir.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının
http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde
dilekçeyle YEĞİTEK’e yapılacaktır.

b.         Adaylar, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası
Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk
Bankası A.Ş. Küçükesat şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL
(On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
birlikte yapacaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan,
adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

d.         Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulama yoluyla
durumunu öğrenebilecektir.

e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

f. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

g.         Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu
eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
10 Bin Polis Alımı 18. Dönem POMEM Sonuçları Açıklandı4 yıllık üniversite mezunlarının başvurduğu 10 bin polis memur alımında 18. dönem...
2016 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları2016 ALES Sonbahar dönemi başvuruları 10 Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilecek. Sınav...
2016 Mühendislik Tamamlama TercihleriTeknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama giriş sınavı sonuçlarına göre tercih...
DGS 2016 Sonuçları AçıklandıÖSYM 2016 DGS sonuçlarını gece yarısı açıkladı. DUYURU (24 Eylül 2016) 2016-DGS: Sınav...
Üniversitelere 2016 Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı2016 ÖSYS Üniversitelere Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Kayıtlar üniversiteler...
2016 DGS Soru ve Cevapları pdf2016 DGS Soru ve Cevapları pdf ortamında ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. DUYURU (...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym