Niğde SYDV Personel Alım İlanı Kasım 2013

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niğde SYDV Personel Alım İlanı Kasım 2013
12 Kasım 2013 - 6:27

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1)ADET BÜRO GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,sahtecilik,dolandırıcılık,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-   657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8-  4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının;Muhasebe, Muhasebe ve Finans Öğretmenliği Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Denetim Bölümlerinden mezun olmak

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr.Raporu

11- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12- İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint,vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Muhasebe Bilgisine ve Deneyimine sahip olmak

5-Erkek adaylar için,Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak 

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

 

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra,eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Y.Kayabaşı Mah. Şerfiali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

4- Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5- Başvuran adaylar,KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ    : 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ : 09:00

MÜLAKAT YERİ  : Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

—————————————————————————————————————————

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dâhilinde (1)ADET BÜRO GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18Yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,sahtecilik,dolandırıcılık,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- 657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8- 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri Bölümlerinin birinden mezun olmak

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr. Raporu

11- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12- İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1-İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint, vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Erkek adaylar için, Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

13- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

14- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Y.Kayabaşı Mah. Şerifali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

16- Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

17- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ: 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ: 09:00

MÜLAKAT YERİ: Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

————————————————————————————————————————————————–

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (3) ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ   SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8-4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümleri ile İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak

9-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr.Raporu

11-İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12-İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1-İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint,vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Erkek adaylar için,Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel          meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile           bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar           www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde   başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2-Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgelerincelendikten sonra,eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı      Y.Kayabaşı Mah. Şerfiali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

4-Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların       müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5-Başvuran adaylar,KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ    : 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ : 09:00

MÜLAKAT YERİ  : Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.