Niğde SYDV Personel Alım İlanı Kasım 2013

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niğde SYDV Personel Alım İlanı Kasım 2013
12 Kasım 2013 - 6:27

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1)ADET BÜRO GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,sahtecilik,dolandırıcılık,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-   657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8-  4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının;Muhasebe, Muhasebe ve Finans Öğretmenliği Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Denetim Bölümlerinden mezun olmak

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr.Raporu

11- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12- İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint,vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Muhasebe Bilgisine ve Deneyimine sahip olmak

5-Erkek adaylar için,Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak 

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

 

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra,eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Y.Kayabaşı Mah. Şerfiali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

4- Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5- Başvuran adaylar,KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ    : 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ : 09:00

MÜLAKAT YERİ  : Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

—————————————————————————————————————————

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dâhilinde (1)ADET BÜRO GÖREVLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18Yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,sahtecilik,dolandırıcılık,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- 657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8- 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri Bölümlerinin birinden mezun olmak

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr. Raporu

11- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12- İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1-İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint, vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Erkek adaylar için, Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

13- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

14- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Y.Kayabaşı Mah. Şerifali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

16- Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

17- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ: 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ: 09:00

MÜLAKAT YERİ: Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

————————————————————————————————————————————————–

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (3) ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ   SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALINACAKTIR.

I-PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel adaylarında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmişti.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 48.maddesince Sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

8-4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümleri ile İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak

9-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2012/2013yılı) KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığını gösteren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzman Dr.Raporu

11-İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

12-İşe alınacak personel için Altı ay deneme süresi olacaktır.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

1-İlan tarihinden önce Niğde İlinde ikamet etmek

2-İyi derecede bilgisayar programlarını kullanıyor olmak(Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint,vb.)

3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4-Erkek adaylar için,Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak

III-ADAYLARDAN  İSTENİLECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdanın arkalı önlü fotokopisi Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı olan

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS Sonuç belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Adli Sicil belgesi

6-Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,Eğitim durumu,iş deneyimleri,özel          meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile           bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

8- Uzman Dr Raporu

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, 08.11.2013 tarihinden 17.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar           www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilan bölümünde   başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2-Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından alınacak belgelerincelendikten sonra,eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeler 22.11.2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı      Y.Kayabaşı Mah. Şerfiali Sok. Eski Tekel Binası NO:1/NİĞDE adresine şahsen teslim edecektir.

4-Sözlü mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların       müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5-Başvuran adaylar,KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ    : 25.11.2013

MÜLAKAT BAŞLANGIÇ TARİHİ : 09:00

MÜLAKAT YERİ  : Niğde İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Toplantı Salonu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.