Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı
01 Kasım 2013 - 7:33

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ

PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Yüksek Okul mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas   alınmak   suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

TABLO 1

GİDERLERİ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Diyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

TABLO 2

GİDERLERİ MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
002 Hemşire 1 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Diyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
003 Hemşire 2 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

GENEL ŞARTLAR:

1-   Başvuracak     adaylarda     yukarıda     belirtilen    özel     şartlar     ile     657     sayılı     Kanunun     48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 

a)  T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)    657    Sayılı    Kanunun    53 üncü    maddesi    hükümleri    saklı    kalmak    kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2-Yüksek Okul mezunu Hemşire   pozisyonu     için 2012     KPSSP3    (B)     grubu     puanı esas alınacaktır,

3-  Ortaöğrenim mezunu Hemşire pozisyonu için 2012 KPSSP94 (B) grubu puanı esas alınacaktır,

4-  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-  Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

6-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.

7-  Adaylar her iki tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla
unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Döner Sermayeden
karşılananlar (tablo 1) ile Giderleri Merkezi Bütçeden karşılanan (tablo 2 ) kadro pozisyonlarından sadece bir
pozisyon için müracaat kabul edilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından (M.K.Ü.Personel Daire Başkanlığı web sitesinden de indirilebilir.) temin edecekleri başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile istenilen belgelerle ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS    (B)    grubu    puan   sıralamasıyla    atanmaya    hak    kazanan   adayların    isim    listeleri,    işe başlamaları  için  gerekli  evraklar  ile  evrakların  teslim  edileceği  yer  ve zaman başvuru   bitim tarihi    itibariyle    en    geç    15 (onbeş)    iş    günü    içerisinde    www.mku.edu.tr adresinden    ilan edilecektir.    Her    kadronun    1    (bir)    katı    kadar    yedek aday    belirlenecektir.    Asil    kazananlardan başvuran   olmadığı   takdirde veya aranan   şartları   taşımadığı   tespit   edilenlerin   yerine yedek kazananlardan   sırasıyla    yerleştirme    yapılacaktır.    Bu    ilan   tebliğ    mahiyetinde   olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1-    Başvuru Dilekçesi — http://www.mku.edu.tr/main.php?location=pdb

2-    Öğrenim Belgesi ( aslı ve fotokopisi )

3-    2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( fotokopisi veya internet çıktısı )

4-    Diyaliz Sertifikası ( aslı ve fotokopisi tabloda karşılarında belirtilen nitelik kodları için)

5-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

6-    Fotoğraf (2) adet

7-    Başvuru formu — http://www.mku.edu.tr/main.php?location=pdb

8. Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti ( Diyaliz Sertifikasının resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir. Resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet çizelgesinin, özel sektörde çalışanlar için sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümünün başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.